παραγραφή ποινικών υποθέσεων

Παραγράφονται οι σωματικές βλάβες από αμέλεια του άρθρου 314 ΠΚ με τον νέο ΠΚ;

Παραγραφή ποινικών υποθέσεων . Η πρωτοφανής προχειρότητα και η έλλειψη εμπεριστατωμένης αιτιολογικής έκθεσης στο νέο ΠΚ φέρνει στο προσκήνιο μια σειρά ζητημάτων ...
Read More
ακύρωση πλασματικής αποδοχής

Ακύρωση πλασματικής αποδοχής με δικαστική απόφαση του πρώτου εξαδέλφου λόγω χρεών του θανόντος

Ακύρωση πλασματικής αποδοχής κληρονομιάς ,στην οποία προέβη ο ενάγων λόγω άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αποποίησης και αφορά στην κληρονομία του αποβιώσαντ...
Read More
ανατροπή δωρεάς

Ανατροπή Δωρεάς εν ζωή λόγω προσβολής της νόμιμης μοίρας – Άρειος Πάγος

Ανατροπή δωρεάς. Στην προκειμένη περίπτωση ο γονέας με συμβόλαιο γονικής παροχής σε ανύποπτο χρόνο, ήτοι 13 χρόνια πριν το θάνατό του (που χαρακτηρίστηκε από το Εφετ...
Read More
αποποίηση ανηλίκου

Αποποίηση Ανηλίκου: Αλήθειες και Παραπληροφόρηση

Αποποίηση Ανηλίκου Το πρόβλημα Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μεγάλη έκρηξη των αποποιήσεων κληρονομιάς σε ολόκληρη τη χώρα, σε μια προσπάθεια να αποφύγουν ...
Read More
μίσθωση κατοικίας

Μίσθωση Κατοικίας – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Μίσθωση Κατοικίας Διάρκεια για τη μίσθωση κατοικίας. Κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.1 του ν. 1703/1987, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 2235/1994 και η οποία εξ...
Read More
Τα 3 πιο συχνά λάθη

Τα 3 πιο συχνά “λάθη” των ιδιοκτητών στην έξωση express λόγω δυστροπίας

Τα 3 πιο συχνά λάθη των ιδιοκτητών στην έξωση express και τη με αυτή διαταγή πληρωμής. Το σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων των εξώσεων (λόγω μη πληρωμής από δυστροπία) αντι...
Read More
Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα : GDPR – Ντοκιμαντέρ 4ε – Ο Κόσμος Αλλιώς

Τα προσωπικά δεδομένα και η προστασία τους στα πλαίσια του νέου Γενικού Κανονισμού της ΕΕ 2016/679. ‘Ενα ολοκληρωμένο Ντοκιμαντέρ από την κ. Ελένη Κοκτσίδου που προβ...
Read More
ΓΚΠΔ

GDPR:Ποινές σε ελληνικές εταιρίες και Τράπεζες από την ΑΠΔΠΧ για παράβαση των κανόνων του GDPR.

GDPR:Ποινή σε ελληνικές εταιρίες και Τράπεζες από την Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων για παράβαση των κανόνων του GDPR - Ολόκληρες οι αποφάσεις...
Read More
ένορκη βεβαίωση

Η ένορκη Βεβαίωση και η θέση της στη δικονομία. Η ισχύς, η απόδειξη, η δικονομική της κατάταξη και λοιπά ζητήματα επί του θέματος.

Ένορκη βεβαίωση είναι το επώνυμο αποδεικτικό μέσο με το οποίο πρόσωπο το οποίο έχει την ιδιότητα του μάρτυρα και υπό τις ίδιες με τους μάρτυρες νόμιμες προϋποθέσει...
Read More
κληρονομιά και κληροδοσία

κληρονομιά και κληροδοσία: Ομοιότητες και βασικές διαφορές

 Τί είναι η κληρονομιά; κληρονομιά και κληροδοσία: Είναι το σύνολο της περιουσίας του αποβιώσαντος, η οποία περιλαμβάνει δικαιώματα και υποχρεώσεις και η οποία περ...
Read More