Διαταγή Πληρωμής

Διαταγή Πληρωμής

Ο τρόπος έκδοσης διαταγής πληρωμής από τιμολόγια, για κοινόχρηστα και μισθώματα, από ιδιωτικά συμφωνητικά, επιταγές και συναλλαγματικές
Εμπράγματο Δίκαιο

Εμπράγματο Δίκαιο

Το εμπράγματο δίκαιο ασχολείται με το νομικό καθεστώς των δικαιωμάτων επί κινητών και ακινήτων.
Ποινικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Το ποινικό δίκαιο είναι ένας κλάδος δικαίου που σκοπό έχει την προστασία του κοινωνικού συνόλου από συμπεριφορές που η ίδια η κοινωνία τις έχει προσδώσει απαξιωτικό χαρακτήρα.
Πτωχευτικό Δίκαιο

Πτωχευτικό Δίκαιο

Η διαδικασία της πτώχευσης, του άρθρου 99, αλλά και η διαδικασία συμμετοχής πιστωτών και εργαζομένων στη διεκδίκηση των οφειλομένων.
Δίκαιο Εταιριών

Δίκαιο Εταιριών

Σύσταση, λειτουργία, διοίκηση, λύση και εκκαθάριση των εταιριών στο σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

WE ARE HERE
TO PROVIDE LEGAL HELP

In Trust, we are aiming to provide high quality legal consultancy, support and results for your legal issues.

Get Your
Legal Advice

Post your question and get free legal advice directly from our experienced lawyers, We are here to help you.

Have Great
Discounted Rates

If Trust accept your case, we’ll never require you to pay huge fees or expenses as we work with alow cost.

Work With
Expert Lawyers

Our lawyers are expertise and experts in all law fields, They will obtain the best results they could achieve.

Review Your
Case Documents

Get a thorough review of your legal documents by an expert attorney for as little as $0 per document.

Our Legal Team

Meet Our Attorneys

Each lawyer at Trust law firm focuses exclusively on civil matters, we have choosed our lawyers taking into account their experience and ability to handle all cases.

Don’t Hesitate To Ask

Free Consultation

Feel free to get in touch with any enquiries and one of our friendly members of staff will get back to you as soon as possible, we are here to help !

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.

They Trust Us

Our Clients

Results recommend Trust Law Firm as a good lawyers office, a trusted partners of his customers’ business and a honest adviser and consultant for legal situation.