Εργαζόμεοι με stage – δικαστική απόφαση απορρίπτει αγωγή – αδύνατη μονιμοποίηση

Mέρος Δικαστικής απόφασης για stage – Απορρίπτει αγωγή (…) Με το περιεχόμενο αυτό και αιτήματα, η υπό κρίση αγωγή παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του...
Read More

Γενικοί όροι συναλλαγών – Παράνομες και καταχρηστικές συγκεκριμένες χρεώσεις των Τραπεζών – Δικαστική Απόφαση

Το καλούν σωματείο νόμιμα επαναφέρει προς συζήτηση με την από 12-10-2006 κλήση του (αρ. καταθ. ............/2006) την από 18-9-2006 αγωγή του (αρ. καταθ. ............/2006) ενώπιον του παρόντο...
Read More

υπερχρεωμένα νοικοκυριά αναστολή πλειστηριασμών: Οι πρώτες δικαστικές αποφάσεις αναστολής πλειστηριασμών – λόγω υπαγωγής στη ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ν. 3869/2010

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 3869/2010 που αφορά "Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις" ορίζεται ότι " 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχου...
Read More

Πνευματική ιδιοκτησία και εκμετάλευση σε προγράμματα Η/Υ – δικαστική απόφαση

Σύμφωνα με το άρθρο 1 και 2 § 1 του ν. 2121/1993 για την Πνευματική Ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα κ.λπ. οι πνευματικοί δημιουργοί με τη δημιουργία του έργου, αποκτού...
Read More

Μείωση μισθώματος (εμπορική μίσθωση) με δικαστική απόφαση (άρθρο 288 ΑΚ)

Η διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ, κατά την οποία ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή, όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη...
Read More

Ζητήθηκε η επανάληψη της δίκης του Σωκράτη – Απάντηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη ΔΙΚΗ του Φιλόσοφου Σωκράτη (της αρχαιοτητας).

ΔιατΕισΑΠ 525/2009 Α. Εισαγωγή Με την από 6.2.2008 αίτησή του ο δικηγόρος Αθηνών Κ.Π. ζητεί την εκ μέρους του Εισαγγελέως Αρείου Πάγου επανάληψη της διαδικασίας προς όφε...
Read More

Μον.Πρωτοδ.Θήβας -> Κατάσχεση σε λογαριασμό του Δήμου που τηρεί σε τράπεζα για οφειλές του δήμου σε ιδιώτες

Αριθμός Αποφάσεως 758/2010 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ Η περιουσία των ΟΤΑ διακρίνεται: α) στα πράγματα (ενσώματα αντικείμενα) που έχουν ως προορισμό να εξυπηρε...
Read More

Αποζημίωση δανειολήπτη από την Τράπεζα και την Εισπρακτική εταιρία λόγω παραβίασης προσωπικών δεδομένων – Απόφαση του Εφετείου Αθηνών

TO ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές:.............. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις......... για να δικάσει την υπόθεση ...
Read More

Ιστολόγια (blogs):Ηλεκτρονικός τύπος – Αστική ευθύνη από προσβολή προσωπικότητας – Δικαστική απόφαση

Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του μοναδικού άρθρου του ν. 1178/1981 "περί αστικής ευθύνης του τύπου", ο ιδιοκτήτης κάθε εντύπου υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση για την παράν...
Read More

Μη εγγραφή στο ΤΕΙΡΕΣΙΑ αν και έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής – Σχολιασμός

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4832/2010 ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Ελένη Τζιουβάρα, που ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τρι...
Read More