εργασιακή εφεδρεία : Αντισυνταγματικός ο ν. 4024/2011 για την αυτοδίκαιη απόλυση δημοσίων υπαλλήλων σε προσυνταξιοδοτικό στάδιο – ΟλΣτΕ 3354-3355/2013

εργασιακή εφεδρεία : Αντισυνταγματικός ο ν. 4024/2011 για την αυτοδίκαιη απόλυση δημοσίων υπαλλήλων σε προσυνταξιοδοτικό στάδιο και την εργασιακή εφεδρεία. ΟλΣτΕ 3354-3355...
Read More

νομιμοποίηση αυθαιρέτων : Αντισυνταγματικότητα του ν. 4014/2011 – ΟλΣτΕ 3341/2013

νομιμοποίηση αυθαιρέτων : Αντισυνταγματικότητα του ν. 4014/2012 - ΟλΣτΕ 3341/2013. Το σκεπτικό της απόφασης. Στον αέρα η νομοποίηση αυθαιρέτων λόγω της Αντισυνταγματικότητα...
Read More

ερτ αποφαση ΣΤΕ – Προσωρινή διαταγή – Αιτηση Αναστολής εκτέλεσης ΣτΕ

ερτ αποφαση στε. Η απόφαση αναδημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας από την ιστοσελίδα του συνεργαζόμενου δικηγορικού γραφείου των Αθηνών του Δημητρίου Σπ. Περπατάρη ...
Read More

μείωση μισθώματος λόγω κρίσης- ΜΠρΣύρου: Μείωση μισθώματος σε εμπορική μίσθωση λόγω απρόβλεπτων συνθηκών – 388 Αστικός Κώδικας

Σύμβαση εμπορικής μίσθωσης. Μηνιαίο μίσθωμα 3.858,75 ευρώ. Οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Μείωση εμπορικής κίνησης. Έκτακτες και απρόβλεπτες συνθήκες. 388 ΑΚ. Αίτημα μείω...
Read More

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά αποφάσεις – 3869/2010 – Τρεις (3) απορριπτικές αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας – Οφέλη και Παγίδες

υπερχρεωμένα νοικοκυριά αποφάσεις. Οι θετικές και απορριπτικές αποφάσεις των ειρηνοδικείων για τα υπερχρεωμένα. Οφέλη και Παγίδες - Διαδικασία και Ενστάσεις....
Read More

ΑΠ: αγωγή μείωσης μισθώματος – Εμπορική Μίσθωση – Συμφωνία αναπροσαρμογής προς τα πάνω του μισθώματος. Αγωγή για μείωση του αρχικού μισθώματος και μετά από αναπροσαρμογή μισθώματος κατά το άρθρο 288 ΑΚ με δικαστική απόφαση. Πως ρυθμίζεται αυτή η κατάσταση; – Αντίθετη μειοψηφία – παραπομπή στην ολομέλεια

αγωγή μείωσης μισθώματος: ΑΠ 2012: Εμπορική Μίσθωση - Συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος. Αγωγή για μείωση του αρχικού μισθώματος....
Read More

δεη ειδικο τελοσ ακινητων: ΟλΣτΕ 1972/2012: Είσπραξη ΕΕΤΗΔΕ μέσω ΔΕΗ – Συνταγματικότητα και αντίθετη μειοψηφία.

δεη ειδικο τελοσ ακινητων Το ζήτημα απασχόλησε την ολομέλεια του ΣτΕ, αναφορικά με την επίμαχη διάταξη του Υπουργού, η οποία αναφερόταν στην είσπραξη του ειδικού τ...
Read More

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά απόφαση – Ενστάσεις από τις Τράπεζες – Κατάθεση αιτήσεων – (Λίγα λόγια) για το τι πρέπει να γνωρίζει ο οφειλέτης για τη διαδικασία

Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οι πιστώτριες τράπεζες να προβάλλουν ισχυρισμούς περί απόρριψης της αίτησης με το αιτιολογικό ότι ο οφειλέτης δεν προσκόμισε εντός ...
Read More

Απόφαση Μον.Πρωτ.Αλεξανδρούπολης. εκδοση διαβατηριου ανηλικου τεκνου – αρκεί η κίνηση της διαδικασίας μόνο από το γονέα που έχει την επιμέλεια έστω και αν ο άλλος γονέας αρνείται να συμπράξει.

ο αιτών, ως έχων την αποκλειστική άσκηση της επιμελείας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων δικαιούται μόνος και χωρίς τη σύμπραξη της καθ' ης η αίτηση, να...
Read More

αυξημένο παράβολο στα διοικητικά: Αντισυνταγματικό το αυξημένο παράβολο για το παραδεκτό ενδίκου βοηθήματος στα Διοικητικά δικαστήρια – ΔΠρΑθ.59/2012

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζεται το σκεπτικό του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αναφορικά με το παραδεκτό συζητήσεως του ενδίκου βοηθήματος της ανακοπής λόγ...
Read More