δύστροπος ενοικιαστής έξωση – Ιδιοκτήτης VS Ενοικιαστή με φόντο τη μίσθωση. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την διαταγή απόδοσης μισθίου, αγωγή έξωσης, αποβολή του μισθωτή στη πράξη, άμυνα του ενοικιαστή, για την τύχη των πραγμάτων στο μίσθιο

Δύστροπος ενοικιαστής – Έξωση!!! Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε είτε είστε ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής. δύστροπος ενοικιαστής έξωση. Η απόδοση των ακινήτων από τους...
Read More

Πρώτο Μέρος – Διαταγή Πληρωμής – Βασικές Προϋποθέσεις Έκδοσης – Επιδόσεις – Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Σχετικά προηγούμενα άρθρα με τη διαταγή πληρωμής 1) Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών με κατάσχεση εις χείρας τρίτου. 2) διαταγή πληρωμής σε βάρος του Δημοσίου, ΟΤΑ κλ...
Read More

Οι αλλαγές στον ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ με το νέο νόμο 3904/2010 (4ο μέρος του σχετικού άρθρου) – Τι αλλάζει στις εφέσεις στα βουλεύματα για το κατηγορούμενο και Εισαγγελέα – αιτήσεις αναστολής – όρια ποινών που δικαιολογούν άσκηση ενδίκων μέσων – αναιρέσεις ποινικών αποφάσεων – Ανασταλτική δύναμη της έφεσης – Κλητήριο Θέσπισμα και Ιδιάζουσα Δωσιδικία, Προσφυγή

Αν δεν χορηγηθεί αναστολή εκτέλεσης της ποινής, ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει με αίτησή του στο δικαστήριο. Εάν προσφύγει και απορριφθεί η αίτησή ...
Read More

Οι αλλαγές στον ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ με το νέο νόμο 3904/2010 (3ο μέρος του σχετικού άρθρου) – Τι αλλάζει στις εξουσίες του δικαστικού συμβουλίου, Στην εμφάνιση του κατηγορουμένου στο δικαστικό συμβούλιο, Στην ΑΝΑΒΟΛΗ της δίκης κατ’άρθρο 349 ΚΠΔ, στην αναστολή εκδίκασης του κακουργήματος, και την αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας στα κακουργήματα

Οι αλλαγές συνεχίζονται σε περισσότερο νομικό επίπεδο, αφού ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες των δικαστικών συμβουλίων και αποτυπώνεται νομικά η υποχεωτική παρου...
Read More

Οι αλλαγές στον ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ με το νέο νόμο 3904/2010 (Δεύτερο μέρος του σχετικού άρθρου) – Τι αλλάζει στην περάτωση της προανάκρισης και της κύριας ανάκρισης, Πως γίνεται η παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, Ποινική συνδιαλλαγή

Αλλαγές γίνονται στο χρόνο περάτωσης της προανάκρισης (από τους πταισματοδίκες για πλημμελήματα). Από την άσκηση της ποινικής δίωξης με διενέργεια προανάκρισης μέ...
Read More

υπερχρεωμένα νοικοκυριά αναστολή πλειστηριασμών: Οι πρώτες δικαστικές αποφάσεις αναστολής πλειστηριασμών – λόγω υπαγωγής στη ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ν. 3869/2010

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 3869/2010 που αφορά "Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις" ορίζεται ότι " 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχου...
Read More

Επιχειρησιακές συμβάσεις – Μεσολάβηση – Διαιτησία – Μερική απασχόληση

Είναι γεγονός πλέον. Οι επιχειρησιακές συμβάσεις εργσίας έχουν από το νόμο αυξημένη ισχύ, αφού πλέον μπορούν και υπερισχύουν από τις κλαδικές συμβάσεις όχι όμως τη...
Read More

Οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα με το νέο νόμο 3904/2010- Τι ισχύει ΠΛΕΟΝ για την μετατροπή και αναστολή της ποινής, την εξάλειψη του αξιοποίνου και την ευεργετική μεταχείριση των δραστών που επιλέγουν την ποινική συνδιαλλαγή.

Για τη μετατροπή της ποινής κατά το άρθρο 82 ΠΚ Θα ετιμάται πλέον τα καθαρά έσοδα του δράστη και η εν γένει οικονομιή του κατάσταση αλλά και οι υποχρεώσεις του. Το π...
Read More

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3898 (ΦΕΚ Α 211 16.12.2010) Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Το αγγλοσαξωνικό μοντέλο της διαμεσολάβησης είναι πλέον νόμος του κράτους. Ας δούμε βήμα βήμα τι περιλαμβάνει ο νέος νόμος και ποια θα είναι η πρακτική εφαρμογή τ...
Read More

Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας – Προϋποθέσεις – νέος νόμος 3838/2010

προηγούμενο άρθρο για την ιθαγένεια Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας 1. Το τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας αποκτά από τη γέννηση του την Ελληνική Ιθαγένεια. 2. Την Ελληνική Ιθ...
Read More