διαθηκη και κληρονομητηριο

κληρονομιά χωρίς διαθήκη – Οι δικαιούχοι και τα ποσοστά τους.

κληρονομιά χωρίς διαθήκη – Οι δικαιούχοι και τα ποσοστά τους. Ποιοι καλούνται στην εξ αδιαθέτου κληρονομιά και τι ποσοστό κληρονομούν.

κληρονομιά χωρίς διαθήκη. Διαβάστε επίσης :

 1. Η αποποίηση της κληρονομιάς : 12+1 απαντήσεις για τη διαδικασία αποποίησης, τις συνέπειες της αποποίησης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κληρονόμων που καλούνται στη κληρονομιά.

2. Κληρονομικό δικαίωμα ή Χρησικτησία; Ποιο τελικά υπερτερεί;

3. Κληρονομιά Χωρίς διαθήκη – Οι δικαιούχοι και τα ποσοστά τους

4. Διαθήκη και κληρονομητήριο με το νέο νόμο

5. Η διαθήκη – ιδιόγραφη, δημόσια – ανάκληση – δημοσίευση

5. H κατάρα του να κληρονομήσεις ακίνητο – Ιστορίες καθημερινής τρέλας που πριν ακόμη ξημερώσει σε βρίσκουν χρεωμένο με απειλή κατάσχεσης ακόμη και στη προσωπική σου περιουσία

6. Η νόμιμη μοίρα και το δικαίωμα των κληρονόμων

κληρονομιά χωρίς διαθήκη Στο κληρονομικό δίκαιο η κληρονομιά χωρίς διαθήκη ή αλλιώς η κληρονομική εξ αδιαθέτου διαδοχή κατηγοριοποιείται σε τάξεις, με βάση τις οποίες καθορίζονται ποιοι καλούνται πρώτοι, δεύτεροι κλπ στην κληρονομιά με σκοπό την αποδοχή ή την αποποίησή της.

 

Όταν υπάρχει κληρονομιά χωρίς διαθήκη τότε σε αυτήν καλούνται με την εξής σειρά οι ακόλουθες τάξεις.

 

Πρώτη τάξη στην κληρονομική διαδοχή

Ως κληρονόμοι εξ αδιαθέτου στην πρώτη τάξη καλούνται οι κατιόντες του κληρονομουμένου.

Τι σημαίνει κατιόντες του κληρονομουμένου;

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στην κληρονομιά καλούνται είτε να αποδεχτούν είτε να αποποιηθούν τα τέκνα του θανόντος, τα οποία κληρονομούν κατ’ισομοιρία, δηλαδή στο ίδιο ποσοστό.

Τι γίνεται στην περίπτωση που κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου δεν ζει το ένα τέκνο του όμως αυτό το τέκνο έχει αφήσει δικά του τέκνα (εγγόνια του κληρονομουμένου)

Στη θέση κατιόντος που δεν ζεί κατά την επαγωγή υπεισέρχονται οι κατιόντες που μέσω αυτού συνδέονται με συγγένεια με τον κληρονομούμενο (διαδοχή κατά ρίζες).

 

Δεύτερη τάξη στην κληρονομική εξ αδιαθέτου διαδοχή

Εφόσον δεν υπάρχουν κληρονόμοι πρώτης τάξης(τέκνα και εγγόνια του θανόντος) τότε ακολουθούν οι κληρονόμοι δεύτερης τάξης.

Στη δεύτερη τάξη καλούνται μαζί οι γονείς του κληρονομουμένου, οι αδελφοί, καθώς και τέκνα και έγγονοι αδελφών που έχουν πεθάνει πριν απ` αυτόν.

Πρακτικά στη δεύτερη τάξη εμφανίζονται οι γονείς και τα αδέλφια του θανόντος. Εάν τα αδέλφια έχουν πεθάνει πριν από αυτόν τότε εμφανίζονται τα τέκνα των αδελφών (ανήψια) και αντίστοιχα τα εγγόνια αυτών τα οποία όμως αποκλείονται από την κληρονομιά εφόσον υπάρχουν τέκνα αδελφών (δηλαδή ανήψια).

Τι προβλέπει ο νόμος για τα ετεροθαλή αδέλφια;

Ετεροθαλείς αδελφοί, αν συντρέχουν στην κληρονομιά με γονείς ή με αμφιθαλείς ή με τέκνα ή εγγόνους αμφιθαλών αδελφών, παίρνουν το μισό της μερίδας που ανήκει στους αμφιθαλείς.

Το μισό επίσης παίρνουν και τα τέκνα ή οι έγγονοι ετεροθαλών αδελφών που έχουν πεθάνει πριν από τον κληρονομούμενο.

Τρίτη τάξη στην κληρονομική διαδοχή

Στην τρίτη τάξη καλούνται οι παππούδες και οι γιαγιάδες του κληρονομουμένου και από τους κατιόντες τους τα τέκνα και οι έγγονοι, δηλαδή οι θείοι(τέκνα των παππούδων) και τα εξαδέλφια (έγγονοι παππούδων) του θανόντος.

Πως γίνεται ο διαχωρισμός των κληρονόμων σε αυτή τη τάξη και τι ποσοστό κληρονομεί ο καθένας, ανάλογα με τη θέση του στο γενεαλογικό δέντρο του θανόντος.

 1. Αν κατά την επαγωγή ζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες και των δύο γραμμών, κληρονομούν μόνο αυτοί κατ` ισομοιρία. Εδώ αποκλείονται οι θείοι και τα εξαδέλφια του θανόντος και κληρονομούν στο ίδιο ποσοστό οι παππούδες και οι γιαγιάδες από αμφότερες τις γραμμές (μητρική και πατρική).

 2. Αν κατά την επαγωγή δεν ζεί ο παππούς ή η γιαγιά από την πατρική ή τη μητρική γραμμή, στη θέση εκείνου που έχει πεθάνει υπεισέρχονται τα τέκνα και οι εγγονοί του. Μόνο εάν έχει πεθάνει ο παππούς ή η γιαγιά εμφανίζονται οι θείοι και τα εξαδέλφια του.

 3. Αν δεν υπάρχουν τέκνα και έγγονοι(θείοι και εξαδέλφια του θανόντος), η μερίδα αυτού που έχει πεθάνει περιέρχεται στον παππού ή τη γιαγιά, της ίδιας γραμμής και αν δεν υπάρχει, στα τέκνα και στους εγγονούς του.

 4. Αν κατά την επαγωγή δεν ζούν ο παππούς και η γιαγιά, είτε από την πατρική είτε από τη μητρική γραμμή και δεν υπάρχουν τέκνα και έγγονοι αυτών που έχουν πεθάνει, κληρονομούν μόνο ο παππούς ή η γιαγιά ή τα τέκνα και οι έγγονοί τους από την άλλη γραμμή.

Πώς κληρονομούν μεταξύ τους και σε τί ποσοστό;

Τα τέκνα κληρονομούν κατ` ισομοιρία κι αποκλείουν τους εγγόνους της ίδιας ρίζας. Οι έγγονοι κληρονομούν κατά ρίζες.

Τέταρτη τάξη στην κληρονομική διαδοχή

Στην τέταρτη τάξη καλούνται οι προπαππούδες και οι προγιαγιάδες του κληρονομουμένου. Οι προπαππούδες και οι προγιαγιάδες που ζούν κατά το χρόνο της επαγωγής κληρονομούν κατ` ισομοιρία ανεξάρτητα αν ανήκουν στην ίδια ή σε διάφορες γραμμές.

Τι προβλέπεται για τον επιζώντα σύζυγο του θανόντος;

Εκείνος από τους συζύγους που επιζεί καλείται, ως κληρονόμος εξ αδιαθέτου, με τους συγγενείς της πρώτης τάξης στο τέταρτο και με τους συγγενείς των άλλων τάξεων στο μισό της κληρονομίας.

Δηλαδή ο επιζών σύζυγος κληρονομεί με τα τέκνα του το 1/4 της περιουσίας του θανόντος.

Όταν όμως δεν υπάρχουν τέκνα κληρονομεί το μισό της κληρονομιάς και το άλλο μισό κατανέμεται στους κληρονόμους δεύτερης, τρίτης, τέταρτης κλπ τάξης.

Όταν δεν υπάρχουν κληρονόμοι άλλων τάξεων, ο επιζών σύζυγος κληρονομεί το σύνολο της περιουσίας (πέμπτη τάξη)

Επιπλέον παίρνει ως εξαίρετο, ανεξάρτητα από την τάξη με την οποία καλείται, τα έπιπλα, σκεύη, ενδύματα και άλλα τέτοια οικιακά αντικείμενα που τα χρησιμοποιούσαν είτε μόνος εκείνος που επιζεί είτε και οι δύο σύζυγοι. Αν όμως υπάρχουν τέκνα του συζύγου που πέθανε, λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και αυτών, εφόσον το επιβάλλουν οι ειδικές περιστάσεις για λόγους επιείκειας.

Προσοχή!!! Εφόσον κληθεί μια τάξη οι επόμενες αποκλείονται. Δηλαδή εάν καλούνται στην κληρονομιά οι κληρονόμοι της δεύτερης τάξης αποκλείονται οι κληρονόμοι τρίτης τέταρτης κλπ τάξης. Μόνο εάν αποποιηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο εκπέσουν από την κληρονομιά οι κληρονόμοι κάποιας τάξης, τότε ακολουθούν οι κληρονόμοι της επόμενης.

Πέμπτη τάξη στην κληρονομική διαδοχή

Αν δεν υπάρχουν συγγενείς της πρώτης, της δεύτερης, της τρίτης και της τέταρτης τάξης, ο σύζυγος που επιζεί καλείται ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος σε ολόκληρη την κληρονομία.

Έκτη τάξη στην κληρονομική διαδοχή

Αν κατά την επαγωγή της κληρονομίας δεν υπάρχει ούτε συγγενής από εκείνους που καλούνται κατά το νόμο, ούτε σύζυγος του κληρονομουμένου, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος καλείται το δημόσιο.

Προσοχή !!! Ο επιζών σύζυγος του θανόντος αποκλείεται από την κληρονομική διαδοχή των τάξεων ΜΟΝΟ στην περίπτωση που ο θανών έχοντας βάσιμο λόγο διαζυγίου είχε ασκήσει αγωγή διαζυγίου.

 

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

17 Comments

 1. μετα το θανατο του πατερα μου , ειμαστε πρωτης ταξης κληρονομοι η μητερα μου , και τα τα δυο τεκνα , με τα αντιστοιχα ποσοστα που λεει ο νόμος.
  ο αδερφος μου δεν εχει απογονους , ενω εγω εχω τρια παιδια (ενα ενηλικο + δυο ανηλικα)
  η προοπτικη ειναι η αποποιηση της κληρονομιας , και εχω τις παρακατω ερωτησεις :
  εφοσον και οι τρεις μας κανουμε αποποιηση , τοτε ολο το ποσοστο της κληρονομιας πηγαινει στα 3 τεκνα μου? και αν ναι τοτε πρεπει να γινει αποποιηση και απο τα παιδια μου? (στην περιπτωση των ανηλικων τι ισχυει?)
  υπαρχει δυνατοτητα να παρει ολο το μερος της κληρονομιας ο ενας απο τους τρεις δικαιουχους στην περιπτωση που αποφασισουν οι αλλοι 2 (πχ εγω και ο αδερφος μου) αποποιηση και η μητερα μου αποδοχη ? η τα μεριδιαμας ακολουθουν αλλη διαδρομη ?

 2. ΘΕΛΩ ΝΑ ΘΕΣΩ ΔΥΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΜΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Α)ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΑΦΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΑ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΗΚΗ) ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΡΕΜΜΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ
  Β)ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΦ ΟΣΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ
  ΕΧΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ

 3. όσον αφορά το πρώτο ερώτημα. Η δήλωση φόρου κληρονομιάς συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά κινητά και ακίνητα ταυτόχρονα. Συνεπώς θα την καταθέσετε άμεσα προκειμένου να παρακρατηθεί από τους τραπεζικούς λογαριασμούς αυτόματα ο φόρος και να προχωρήσετε στην αποδοχή με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Με απλά λόγια όλα αυτά γίνονται ταυτόχρονα.

  Εάν τα ποσά είναι μεγάλα στο λογαριασμό θα πρέπει να εκδοθεί κληρονομητήριο με δικαστική απόφαση, όπου τα έξοδα τα προπληρώνεται υποχρεωτικά εσείς, διότι χωρίς κληρονομητήριο δεν ανοίγουν οι λογαριασμοί.

  όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα σας αμέσως μετά την αποδοχή κληρονομιάς προβαίνετε την ίδια στιγμή και στον ίδιο συμβολαιογράφο στη λεγόμενη διανομή ακινήτων μεταξύ σας. Τα συμβόλαια αυτά ξεκαθαρίζουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ρυθμίζουν απρόσβλητα με τη σύμπραξη όλων των κληρονόμων τις μεταξύ σας σχέσεις με ασφάλεια.

 4. Σας χαιρετώ,
  Θα ήθελα μια διευκρίνηση. Στην περίπτωση χρηματικών χρεών αποθανόντα, όπου η πρώτη και η δεύτερη τάξη κληρονόμων αποποιήθηκαν της κληρονομίας, υπάρχει περίπτωση εν αγνοία και άνευ ειδοποιήσεως από οποιονδήποτε να τεθούν κληρονόμοι άτομα της τρίτης τάξης (όπως θείοι, ξαδέλφια) τα οποία μάλιστα διαμένουν και άλλη χώρα (Κυπριακή Δημοκρατία);

 5. Ασφαλώς, στο υπάρχων σύστημα δεν προβλέπεται ενημέρωση των κληρονόμων.

 6. Στην περίπτωση που Έχω βάλει υπογραφή για να πάρει ο Αδερφός μου το δικό μου μεριδιο κληρονομιαςμετα το θάνατο του πατέρα μου που δεν έκανε διαθήκη όσο ακόμη ήταν εν ζωή. ..Υπάρχει πλέον τρόπος αναιρέσεως της υπογραφής μου?Αν ναι πια είναι η διαδικασία?

 7. Καλησπέρα σας
  Ο παππούς πέθανε και δεν έχει αφήσει διαθήκη. Η σύζυγος δεν ζει. Εχει δύο παιδιά απο τα οποία το ένα έχει πεθάνει πιο πριν. Το πεθαμένο τέκνο έχει εν ζωή δύο παιδιά (εγγόνια του παππού) και σύζυγο (νύφη του παππού).
  Το 1/2 της περιουσίας του παππού θα το πάρει το εν ζωή τέκνο του.
  Το υπόλοιπο πως θα μοιραστεί; Εχει δικαίωμα στην περιούσια του παππού η νύφη του ή μόνο τα εγγόνια του και σε τι ποσοστό;
  Ευχαριστώ

 8. Π.χ. Είμαστε 2αδελφια ανήλικα και σκοτώνονται και οι 2 γονείς μας, ποιος παίρνει την κληρονομιά ενώ δεν έχει υπάρξει διαθήκη

 9. Ειστε καταπληκτικοι! Πηρα τηλεφωνο να κανω μια ερωτηση για αποποιηση κληρονομιας και εμαθα το τι ακριβως πρεπει να κανω, για δικη μου διασφαλιση, σε αμεσο χρονο και σε πολυ υψηλο επιπεδο εξυπηρετησης!
  Συγχαρητηρια για την τελεια δουλεια σας συνεχιστε να επιδεστε στην ανθρωπια σας σε εναν κοσμο που η λεξη και μονο τεινει να χαθει καθως η εννοια χαθηκε προ πολλου… πολλα μπραβο!!!
  Και παλι ευχαριστω για το χρονο σας!

 10. Kαλησπέρα σας.
  Εάν κάποιος δεν έχει επαφή με συγγενείς, πως καλείται να γνωρίζει εάν κάποιος συγγενής του, του κληρονόμησε πχ χρέη;
  Πως δηλαδή ενημερώνεται πως είναι στους κληρονόμους ώστε να κάνει αποποίηση;
  Ευχαριστώ.

 11. Δυστυχως δεν υπαρχει καποιος μηχανισμος που να ενημερωνει συγγενεις. Οι περισσοτεροι το μαθαινουν οταν τους ενοχλουν για χρεη ως οφειλετες.

 12. 50% ο καθενας.

 13. Τα εγγονια θα μοιραστουν το αλλο 50%

 14. Προφανως του δωσατε το ποσοστο σας με δωρεα. Υπαρχουν συγκεκριμενες προυποθεσεις για ανακληση δωρεας.

 15. Δυστυχως οχι.

 16. Σας παρακαλώ πέστε μου πόσο καιρό μετά ανοίγει η διαθήκη του θανοντος?

 17. H διαθήκη ανοίγει όταν ενδιαφερθούν οι κληρονόμοι για να ανοίξει. Δημοσιεύεται με μια διαδικασία στο Ειρηνοδικείο και εκδίδεται πρακτικό δημοσίευσης.

Leave A Reply