έξωση express για τους δύστροπους ενοικιαστές και διαταγή πληρωμής για τα χρέη στο μίσθιο (απλήρωτοι λογαριασμοί, ενοίκια, φθορές)

έξωση express

έξωση express

έξωση express

έξωση express – Σχετική επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου σε βάρος των δύστροπων ενοικιαστών και προς όφελος των ιδιοκτητών θέσπισε ο νόμος 4055/2012 (άρθρ. 15 §§ 2-5)

  1. Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο υπάρχει η δυνατότητα του εκμισθωτή να προβεί σε έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου εφόσον ο ενοικιαστής από δυστροπία του δεν καταβάλλει τα μισθώματα που συμφωνήθηκαν.

2. Προκειμένου να εκδοθεί διαταγή απόδοσης απαιτείται σχετική έγγραφη όχληση για την καταβολή των μισθωμάτων, ως απαραίτητη προϋπόθεση της διαταγής απόδοσης μισθίου, ενώ επιδίδεται 15 ημέρες πριν την κατάθεση της αίτησης, αντί του προγενεστέρου 30ημέρου. Με άλλα λόγια συντομεύεται η προθεσμία μέσα στην οποία ο ενοικιαστής έχει τη δυνατότητα να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό προκειμένου να μην εκδοθεί διαταγή απόδοσης μισθίου.

Προσοχή στην εξώδικο δήλωση που προηγείται της αίτησης για διαταγή απόδοσης μισθίου, ο εκμισθωτής δεν καταγγέλει τη σύμβαση, αλλά τάσσει προθεσμία αποπληρωμής των οφειλόμενων μισθωμάτων. Εάν καταγγείλει τη μίσθωση τότε πρέπει να ακολουθήσει την διαδικασία της αγωγής με βάση τις μισθωτικές διαφορές, αλλά η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα.

Με τις νέες τροποποιήσεις, την αίτηση ακολουθεί η έκδοση απόφασης για την απόδοση του μισθίου με απόγραφο, το οποίο εφοδιάζει αμέσως την συγκεκριμένη απόφαση με εκτελεστότητα. Δηλαδή, πλέον, απαιτείται μια μόνο κοινοποίηση της απόφασης για απόδοση μισθίου, αντί για δύο κοινοποιήσεις με δικαστικό επιμελητή που ίσχυε μέχρι πρότινος. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομείται χρόνος και επιπλέον έξοδα, τα οποία θα έπρεπε να προκαταβληθούν από τον εκμισθωτή.

Αμέσως μετά την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης με αντίγραφο από το απόγραφο και επιταγή για απόδοση μισθίου και καταβολή μισθωμάτων και λοιπών εξόδων, ο ενοικιαστής έχει το δικαίωμα να καταθέσει εντός 15 ημερών ανακοπή κατά της διαταγής απόδοσης μισθίου, ενώ ο εκμισθωτής-ιδιοκτήτης μπορεί να εκτελέσει την συγκεκριμένη απόφαση αφού περάσουν 20 ημέρες από την επίδοση.

Πρακτικά η εκτέλεση της απόφασης γίνεται παρουσία του δικαστικού επιμελητή, του ιδιοκτήτη και ενδεχομένως αστυνομικού, έχοντας στα χέρια το απόγραφο και την έκθεση επίδοσης. Γίνεται αλλαγή της κλειδαριάς στο μίσθιο και από την ημέρα της εκτέλεσης λύεται και η μισθωτική σχέση.

Προσοχή, εφόσον υπάρχουν πράγματα του ενοικιαστή μέσα στο μίσθιο, αυτά φυλάσσονται μέχρι να τα αναλάβει ο μισθωτής και για χρονικό διάστημα 6 μηνών, εκτός εάν κατασχεθούν με ταυτόχρονη διαταγή πληρωμής και εκπλειστηριαστούν ως κινητά πράγματα (υπό προϋποθέσεις) σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Υπεύθυνος ορίζεται μετά την απογραφή τους, συνήθως, ο ιδιοκτήτης.

Τέλος, με τις νέες τροποποιήσεις προστέθηκε το άρθρο 662Θ κατά το οποίο προβλέφθηκε η δυνατότητα σώρευσης με την ως άνω διαταγή απόδοσης μισθίου και αιτήματος καταδίκης για χρηματική απαίτηση από οφειλόμενα μισθώματα, κοινόχρηστες δαπάνες, τέλη και λογαριασμούς κοινής ωφελείας, εφόσον το ύψος αποδεικνύεται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, με ρητή αναλογική εφαρμογή των διατάξεων περί διαταγής απόδοσης μισθίου και μερικών περί διαταγής πληρωμής.

Αυτό προβλέφθηκε εξαιτίας της ανυπόφορης κατάστασης, η οποία είχε δημιουργηθεί με τους μισθωτές, που εκτός από απλήρωτα ενοίκια, άφηναν και απλήρωτους όλους τους λογαριασμούς του μισθίου, τους οποίους έπρεπε να εξοφλήσει ο εκμισθωτής-ιδιοκτήτης προκειμένου να μπορεί να το εκμισθώσει σε νέο μισθωτή.

Σε γενικές γραμμές, η διαδικασία της διαταγής απόδοσης, καθίσταται ένα ευέλικτο πλέον και ταχύτατο εργαλείο προκειμένου οι δύστροποι ενοικιαστές να απομακρύνονται από το μίσθιο και να βαρύνονται με μία άμεσα εκτελεστή απόφαση για όλα τα χρέη που άφησαν πίσω τους.

Πολλοί έχουν την άποψη ότι ο νέος νόμος έδωσε μεγάλη εξουσία στους ιδιοκτήτες και αφαίρεσε δικαιώματα από τους ενοικιαστές. Στην πραγματικότητα η κατάσταση στην αγορά είναι τόσο έκρυθμη που οι ιδιοκτήτες στη πράξη πλήρωναν για λογαριασμό των ενοικιαστών τους αφού οι τελευταίοι αφού άφηναν απλήρωτους λογαριασμούς και κοινόχρηστα μηνών έφευγαν χωρίς κανείς να μπορεί να τους εξαναγκάσει να πληρώσουν.

Επομένως, η άλλη άποψη λέει ότι με αυτό το τρόπο οι δύστροποι ενοικιαστές δεν θα μπορούν πλέον να κάνουν κατάχρηση των ευεργετικών διατάξεων και των μεγάλων προθεσμιών του νόμου προκειμένου να επωφελούνται σε βάρος των ιδιοκτητών.

 

έξωση express ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ η διαδικασία της έξωσης συνεχίζει ακόμη και μετά την εκπρόθεσμη πληρωμή των οφειλομένων από τον ενοικιαστή σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου. Ταυτόχρονα η διαδικασία της έξωσης συνεχίζει καθώς οικονομική δυσχέρεια δεν αποτελεί λόγο μη πληρωμής του ενοικίου, σύμφωνα με το ίδιο ως άνω σκεπτικό.

Τι γίνεται σε περίπτωση που έχετε την τύχη μεν να κληρονομήσετε ένα ακίνητο, αλλά την ατυχία δε ο θανών να το είχε μισθώσει σε δύστροπο ενοικιαστή;

έξωση express στη πράξη

Δείτε εδώ το άρθρο για την έξωση express

Όλα τα νεότερα για τις αλλαγές και έξωση express με το νόμο 4055/2012

Δημοσίευση στην εφημερίδα Κεφάλαιο για την έξωση express

Σχετικό παλαιότερο άρθρο για την έξωση express.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

4 Comments

    Leave A Reply