Κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών ΙΚατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών Ι

Κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών Ι. Με τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης να βαθαίνουν την ύφεση στη χώρα μας και τους οφειλέτες να μην μπορούν πλέον εκ των πραγμάτων να πληρώσουν τα χρέη τους, το καθοριστικό ερώτημα των δανειστών προς το δικηγόρο τους είναι “Τι μπορώ να κάνω για να εισπράξω την απαίτησή μου;”

Το ερώτημα αυτό είναι δύσκολο να απαντηθεί διότι θα πρέπει να εξηγήσουμε στο κάθε δανειστή τη διαφορά ανάμεσα στη διαδικασία που προβλέπει ο ΚΠολΔ για την διεκδίκηση των χρημάτων και αυτήν καθ’ εαυτήν την είσπραξη των χρημάτων.

Τι προβλέπει ο ΚΠολΔ για τη διεκδίκηση των χρημάτων του δανειστή από τον εκάστοτε οφειλέτη του.
Ανάλογα με την επαγγελματική σχέση που συνδέει τον δανειστή και τον οφειλέτη, ο δανειστής θα έχει στα χέρια του τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών ή επιταγές ή συναλλαγματικές ή κάποιες άλλου είδους συμβάσεις από τις οποίες υφίσταται ενοχική υποχρέωση που παράγει αποτελέσματα και συνεπώς χρέη.

Ο νόμος δίδει τη δυνατότητα στον δανειστή να καταθέσει αίτημα για έκδοση διαταγής πληρωμής σε βάρος του οφειλέτη του. Από τη στιγμή που θα εκδοθεί η διαταγή πληρωμής ακολουθείται μια διαδικασία την οποία περιγράψαμε αναλυτικά σε προγενέστερο άρθρο μας το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

Ακολούθως δημιουργείται το ερώτημα “πως μπορώ να εισπράξω τώρα την απαίτησή μου, τη στιγμή που έχει εκδοθεί η διαταγή πληρωμής;”

Εδώ έρχεται και η διαφοροποίηση που λέγαμε ανωτέρω. Η έκδοση της διαταγής πληρωμής και η παρέλευση των προθεσμιών ανακοπής από τη πλευρά του οφειλέτη, εξοπλίζουν την διαταγή πληρωμής με ισχύ δεδικασμένου.
Για να εισπραχθεί η απαίτηση από το δανειστή θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια από τον οφειλέτη.

Κάτι τέτοιο όμως δεν υπάρχει, οπότε η λύση που δίδει ο ΚΠολΔ είναι η διαδικασία της Κατάσχεσης ακίνητης ή κινητής περιουσίας του οφειλέτη.

Πώς γίνεται στη πράξη η κατάσχεση εις χείρας τρίτου και πόσο κοστίζει;

Και πάλι όμως κανείς δε μπορεί να εγγυηθεί ότι ο δανειστής θα ικανοποιηθεί από μια ενδεχόμενη κατάσχεση ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη.-διαταγή πληρωμής προσημείωση υποθήκης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο δανειστής είναι αυτός που πληρώνει τα έξοδα και τις αμοιβές για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, τα έξοδα κοινοποίησης και τα έξοδα της κατάσχεσης, τα οποία συνολικά είναι ένα ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ.

Εδώ έρχεται το εύλογο ερώτημα “Μα έδωσα τόσα χρήματα και δεν μπορώ να εισπράξω τίποτα από τον οφειλέτη μου;”

Η απάντηση είναι θα εισπράξεις μέσω της κατάσχεσης. Θα εισπράξει όμως;

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ουσιαστική πτώση στο ενδιαφέρον για αγορά ακινήτων μέσω πλειστηριασμών. Σε αυτό κυρίως παίζουν ρόλο οι ψηλές αντικειμενικές αξίες των ακινήτων σε σχέση με την πραγματική αξία τους στην αγορά, η απροθυμία για επενδύσεις σε ακίνητα λόγω φορολογίας αλλά και η απροθυμία των δανειστών να συνεχίσουν με κατάσχεση λόγω του μεγάλου κόστους.

Εξηγούμε στους δανειστές ότι η διαδικασία της κατάσχεσης και του πλειστηριασμού δεν σημαίνει οπωσδήποτε και ικανοποίηση της απαίτησης, ωστόσο τα έξοδα πρέπει να προπληρωθούν από τον ίδιο το δανειστή. Συνεπώς, το σχήμα που δημιουργείται είναι λίγο πολύπλοκο για να μπορούμε να πούμε ότι συμφέρει στο δανειστή μια τέτοια λύση. – διαταγή πληρωμής προσημείωση υποθήκης

Αντί της κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας προκρίνεται τα τελευταία χρόνια η λύση της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών του οφειλέτη μέσω της διαδικασίας κατάσχεσης εις χείρας τρίτου και συγκεκριμένα εις χείρας των τραπεζών.

Μπορώ να δεσμεύσω τους τραπεζικούς λογαριασμούς του οφειλέτη;

Από τη στιγμή που έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής και επιδοθεί στον οφειλέτη με επιταγή προς πληρωμή τότε η διαδικασία της εκτέλεσης έχει ήδη ξεκινήσει.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο δανειστής έχει το δικαίωμα να κατάσχει κάθε κινητή περιουσία του οφειλέτη του, αλλά ακόμηκαι κάθε απαίτηση του οφειλέτη του, η οποία βρίσκεται στα χέρια τρίτου προσώπου.

Με άλλα λόγια εάν ο οφειλέτης έχει να λαμβάνει μια απαίτηση σε χρήμα από κάποιον τρίτο, τότε ο δανειστής του οφειλέτη αυτού έχει δικαίωμα να κατάσχει στα χέρια του τρίτου το οφειλόμενο ποσό και έτσι ο τρίτος είναι υποχρεωμένος να τα αποδώσει στον δανειστή του οφειλέτη και όχι στον δικό του δανειστή.

Η τράπεζα θεωρείται τρίτος;

Τρίτος κατά την έννοια του νόμου που έχει ενεργή απαίτηση από τον οφειλέτη θεωρείται και η τράπεζα που διατηρεί τα κεφάλαια του οφειλέτης.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της τράπεζας μετά το κατασχετήριο εις χείρας της.

Έτσι μετά την κατάσχεση σεις χείρας τρίτου σε τραπεζικούς λογαριασμούς, η τράπεζα υποχρεούται να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στο αρμόδιο ειρηνοδικείο εάν υφίσταται εις χείρας της η απαίτηση ή όχι. Εάν υφίσταται τότε δεσμεύει το συγκεκριμένο ποσό υπέρ του κατάσχοντος και είναι υποχρεωμένη να το αποδώσει στον κατάσχοντα διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι αυτού.

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται η απαίτηση τότε η μη απάντηση της τράπεζας ισοδυναμεί με αρνητική απάντηση και απόκρουση της κατάσχεσης.

Ποια διαδικασία ακολουθείται για την έκδοση και αποστολή του κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου;

Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι δανειστές με τη διαδικασία της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου και να απευθύνονται σε ειδικούς για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, διότι σε περίπτωση παραλείψεων υπάρχει η δυνατότητα ανακοπής και ακύρωσης της κατάσχεσης αυτής.

Αρχικά πρέπει να επιδοθεί ο εκτελεστός τίτλος στον οφειλέτη με επιταγή προς πληρωμή και αφού παρέλθει το τριήμερο του νόμου τότε να αποστείλει το κατασχετήριο στις τράπεζες. Αμέσως μετά και μέσα σε 8 ημέρες πρέπει να επιδόσει και το κατασχετήριο εις σοτν οφειλέτη. Στο ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα πρέπει να απαντήσει και η τράπεζα εάν υφίσταται εις χείρας της η απαίτηση.

Εάν δεν ευδοκιμήσει και η συγκεκριμέη διαδικασία τότε εφόσον υπάρχει ακίνητη περιουσία του οφειλέτη και δεν είναι ήδη βεβαρημένη τότε ακολουθείται η διαδικασία της εγγραφής προσημείωσης.

Η προσημείωση υποθήκης

Προσημείωση υποθήκης (στη νομική ορολογία) συνιστά προσωρινή υποθήκη η οποία τελεί υπό τη διπλή αναβλητική αίρεση της τελεσιδικίας της επιδίκασης της απαίτησης και της σχετικής σημείωσης στο βιβλίο υποθηκών.

Δηλαδή και με απλά λόγια δίδεται η δυνατότητα στον δανειστή προκειμένου να εξασφαλίσει κατά κάποιο τρόπο την απαίτησή του (και όχι να εισπράξει) και να υποθηκεύσει προσωρινά περιουσία του οφειλέτη του προκειμένου εάν και όταν αυτή εκπλειστηριαστεί από τον ίδιο ή κάποιον τρίτο, να ικανοποιηθεί ο συγκεκριμένος δανειστής προνομιακά (ανάλογα με τη τάξη εγγραφής) από το πλειστηριασμα που θα προκύψει.

Προυποθέσεις προσημείωσης
α) Ασφαλιζόμενη απαίτηση. Οποιαδήποτε χρηματική απαίτηση ακόμη και υπό αίρεση ή προθεσμία.
β) Αντικείμενο υποθήκης. Πρέπει να είναι δεκτικό υποθήκης και να ανήκει κατά κυριότητα στον οφειλέτη (ΠΡΟΣΟΧΗ !!! υπάρχουν περιπτώσεις που το χρέος είναι ατομικό σε ιδιώτη, ενώ υπάρχει περιουσία στο όνομα της ΑΕ εταιρίας που είναι μέτοχος)
γ) τίτλος. Θα πρέπει να έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση ή κατά παρέκκλιση να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής
δ) Υποθ/κειο-κτηματολόγιο. Απαραίτητη η εγγραφή στα βιβλία υποθηκών.

Σε αυτό το σημείο κάνουμε το συνδυασμό που αναφέραμε προηγουμένως και λέμε ότι το κόστος εγγραφής προσημείωσης με βάση διαταγή πληρωμής είναι σαφώς και αισθητά μικρότερο από το κόστος της κατάσχεσης και του πλειστηριασμού.

Επίσης έχει γίνει κατανοητό ότι με την εγγραφή προσημείωσης εξασφαλίζουμε την απαίτηση και δεν εισπράττουμε χρήματα ενώ με την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό εφόσον ευδοκιμήσουν υπάρχουν πιθανότητες είσπραξης χρημάτων.

Εγγραφή και άρση της προσημείωσης

Στην καθημερινή δικαστηριακή πρακτική εγγραφή προσημείωσης ζητούν με αίτησή τους κυρίως οι τράπεζες προκειμένου να εξασφαλίσουν την απαίτησή τους από δάνειο που χορήγησαν στον οφειλέτη τους και το οποίο θα αποπληρωθεί στο μέλλον.

Με την διαταγή πληρωμής παρακάμπτεται η διαδικασία της έκδοσης δικαστικής απόφασης και εγγράφεται προσημείωση απευθείας με τη διαταγή πληρωμής.

Η άρση της προσημείωσης γίνεται με δικαστική απόφαση από το ίδιο δικαστήριο που διέταξε την εγγραφή της και μεταγράφεται κανονικά στα βιβλία των υποθηκών.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση που τελικά η προσημείωση τραπεί σε υποθήκη, η εγγραφή της υποθήκης λογίζεται από την ημερομηνία εγγραφής της προσημείωσης και όχι την ημερομηνία τροπής σε υποθήκη. Για η διαδικασία τροπής προσημείωσης σε υποθήκη θα μιλήσουμε σε επόμενο άρθρο μας.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι στη παρούσα χρηματοοικονομική συγκυρία τα μέσα επίθεσης του δανειστή είναι άσφαιρα και απρόσφορα για την είσπραξη των χρημάτων του, ενώ ο οφειλέτης που δεν έχει καθόλου περιουσία απλώς θα βαρύνεται με μια διαταγή πληρωμής που θα τον συνοδεύει για ένα μεγάλο τμήμα της ζωής του και θα του υπενθυμίζει ότι εάν αποκτήσει περιουσία αυτή μπορεί εύκολα να κατασχεθεί και να εκπλειστηριαστεί εφόσον βέβαια ανακάμψει η οικονομία και η ζήτηση στην απόκτηση ακινήτων.

Συζητείστε την υπόθεσή σας με τους ειδικούς

Κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών Ι, Κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών Ι, Κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών Ι, Κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών Ι, Κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών Ι

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email