όροι χρήσης ιστοσελίδας

όροι χρήσης. ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ. Η ΙΔΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ (LINK) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ.

Ο κάθε χρήστης ή επισκέπτης που επιχειρεί να εισέλθει ή εισέρχεται και περιεργάζεται τις πληροφορίες της ιστοσελίδας www.siamakis-lawyers.gr , χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη η οποία λειτουργεί υπό την άδεια ή ελέγχεται από δικηγόρο, τεκμαίρεται αμάχητα ότι συγκατατίθεται με τους κατωτέρω όρους και τις συνθήκες χρήσης που αφορούν το σύνολο του περιεχομένου, των κειμένων, των συμβόλων, των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων και των περιεχομένων αυτών, που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν και αποδέχεται την αποποίηση ευθύνης όπως αυτή ισχύει νόμιμα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Χαρακτήρας Ιστοσελίδας

Η παρούσα ιστοσελίδα ΔΕΝ αποσκοπεί στη διαφήμιση νομικών ή δικηγορικών υπηρεσιών.  Αντιθέτως, αποτελεί ένα χώρο ενημέρωσης και ανταλλαγής ιδεών στα πλαίσια της κοινωνίας της πληροφορίας.

Η σελίδα αυτή δεν παρέχει σε καμία περίπτωση κατ’ επάγγελμα ή έμμισθα Νομικές-Δικηγορικές συμβουλές. Εκφράζει απλώς και μόνο γνώμες και απόψεις για διάφορα θέματα που ανακύπτουν και θέτει προβληματισμούς, δημιουργώντας τη βάση για ένα ευρύτερο δημόσιο διάλογο. Η συμμετοχή των επισκεπτών και κάποιες από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της παρούσας ιστοσελίδας παρέχονται δωρεάν. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τις οποίες ζητείται από το χρήστη νομική συμβουλή κατόπιν αμοιβής είναι προστατευμένες και απαιτούν πρωτίστως την αποδοχή με σχετικό tick των όρων χρήσης και τη σύμβαση εντολής δικηγόρου πελάτου και στη συνέχεια την πληρωμή τους πάλι με παρέμβαση του χρήστη διαδικτυακά και χρησιμοποιώντας την online πλατφόρμα πληρωμών της VIVA Payments. Με άλλα λόγια, οι αμοιβόμενες νομικές συμβουλές δίδονται μόνο γραπτώς και υπό τη προϋπόθεση ότι έχει γίνει αποδοχή της σύμβασης εντολής από τον εντολέα και υπό την προϋπόθεση ότι ο εντολέας θα επιλέξει σε 2 στάδια πριν την υποβολή του νομικού του ζητήματος την επιθυμία του κατόπιν συμφωνίας για γραπτή νομική συμβουλή.

Η οποιαδήποτε αναφορά από την ιστοσελίδα ή τρίτους σε νομικό θέμα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται υπό το πρίσμα:

α) Ότι είναι μια γενική και σύντομη απάντηση έχοντας καθαρά χαρακτήρα ενημερωτικό, στα πλαίσια μιας συζήτησης και ενός διαλόγου, την έναρξη του οποίου επιχειρήσατε εσείς..

β) Δεν υποκαθιστά με κανένα τρόπο τη σχέση μεταξύ Δικηγόρου και πελάτη, δεν αποτελεί νομική συμβουλή και δεν επιχειρείται η προσέλκυση και ο προσεταιρισμός υποψηφίων πελατών. Ο κάθε ένας είναι ελεύθερος να επιλέξει εάν θα συμμετάσχει στον ευρύτερο διάλογο και να καταθέσει τη δική του γνώμη, στα νόμιμα πλαίσια και χωρίς να θίγονται πρόσωπα και θεσμοί. Σε περίπτωση που θιγούν πρόσωπα και θεσμοί η διαχείριση της ιστοσελίδας νομιμοποιείται να αποσύρει κάθε σχετική αναφορά και να καταγγείλει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά με κάθε νόμιμο τρόπο. Το ίδιο μπορούν να κάνουν και οι χρήστες της ιστοσελίδες στα ειδικά πλαίσια επικοινωνίας ή να στείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@siamakis-lawyers.gr.

γ) Η ενημέρωση από αυτή τη σελίδα και οι πληροφορίες που μέσω αυτής θα συλλέξετε χρησιμοποιούνται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη, καθώς αποτελούν απλές γνώμες και σκέψεις, χωρίς νομικό χαρακτήρα

δ) Οι απαντήσεις και πληροφορίες, που δίνονται σε ερωτήσεις νομικού περιεχομένου – θεματολογίας σε επισκέπτες είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα γενικές και σύντομες στα πλαίσια διαλόγου και δεν δίδονται με κανένα τρόπο στα πλαίσια επαγγελματικής σχέσης εντολής μεταξύ δικηγόρου – πελάτη, χρησιμοποιούνται δε σε κάθε περίπτωση με αποκλειστική ευθύνη του ερωτώμενου επισκέπτη.

ε) Δεν φέρουμε οιαδήποτε απολύτως ευθύνη από τη χρησιμοποίηση των παρεχομένων εντός των ανωτέρω πλαισίων απαντήσεων – πληροφοριών. Όσοι δε επισκέπτες προβαίνουν σε ερωτήσεις νομικής θεματολογίας του ενδιαφέροντος τους αυτομάτως αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω προϋπόθεση – όρο, άνευ άλλης διατύπωσης.

Στ)Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής έγγραφης συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής, η οποία προκύπτει και αποδεικνύεται από σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ δικηγόρου πελάτη, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου ακόμη και αυτό του όρκου.

Αποδεχόμενοι τις προϋποθέσεις αυτές μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις και να συμμετάσχετε στον ευρύτερο διάλογο για θέματα που πιθανόν κεντρίζουν το ενδιαφέρουν σας. Τα όποια μηνύματα σας είναι εμπιστευτικά και απλώς για τη χρήση του ατόμου στο οποίο απευθύνεται και το οποίο ζήτησε τη γνώμη μας. Κανένα μέρος από αυτά δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να προσαρμοστεί, να αντιγραφεί ή να διαβιβαστεί χωρίς τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη. Εάν δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης, παρακαλώ ελάτε σε επαφή αμέσως με τον αποστολέα και διαγράψτε αυτό το μήνυμα και οποιαδήποτε επισύναψη από το σύστημά σας. Η χωρίς εξουσιοδότηση δημοσίευση, η χρήση, η διάδοση, η αποστολή, η εκτύπωση ή η αντιγραφή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μηνύματος από μη έγκυρο παραλήπτη και των σχετικών επισυνάψεών του απαγορεύονται αυστηρά. Ορισμένες σελίδες του site απαιτούν συνθηματικό για την ανάγνωσή τους. Μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλούν κωδικοί για την ανάγνωσή τους. Οι κωδικοί είναι μιας χρήσης και με περιορισμένη διάρκεια για να μην γίνεται κακή χρήση της υπηρεσίας. Απαγορεύεται η γνωστοποίηση του κωδικού σε τρίτο πρόσωπο πέραν από αυτό το οποίο αιτήθηκε την αποστολή του. Οι κωδικοί αφορούν προσωπικά των αναγνώστη, δεν κοινοποιούνται και γνωστοποιούνται σε τρίτους. Σε διαφορετική περίπτωση η διαχείριση της ιστοσελίδας επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος.

Μεταβολή Περιεχομένου

Οι Πληροφορίες και το Περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο του Δικηγορικού γραφείου “Σιαμάκης και συνεργάτες” υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση του Δικηγορικού γραφείου, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.

Η διαχείριση της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους, την πολιτική απορρήτου και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών.

Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Η διαχείριση της ιστοσελίδας μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης διαπιστώσει οποιασδήποτε φύσης παράβασης από τη λειτουργία της ιστοσελίδας συμφωνεί ρητά και κατηγορηματικά ότι πρωτίστως θα το αναφέρει-καταγγείλει στην διαχείριση με μία απλή αποστολή e-mail στην ηλεκρονική διεύθυνση info@siamakis-lawyers.gr. Η διαχείρηση της ιστοσελίδας δεσμεύεται ότι θα ενεργήσει άμεσα για την αποκατάσταση της ορθής χρήσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας που έχουν υποστεί πρόβλημα ή χρήζουν αλλαγής.  Σε διαφορετική περίπτωση ο καταγγέλλων θα ενέχεται σε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε ζημίας έναντι της διαχείρισης της ιστοσελίδας και του δικηγορικού γραφείου από ενδεχόμενη άκαιρη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της διαχείρισης της ιστοσελίδας ή του δικηγορικού γραφείου, προσβλητική, συκοφαντική καταγγελία σε οποιαδήποτε αρχή.

Περιορισμός ευθύνης

Οι ιστοσελίδες επί το πλείστον νομικού ενδιαφέροντος για πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους, στις οποίες παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (hyperlinks) ο παρών ιστότοπος, δεν ελέγχονται ως προς το περιεχόμενό τους, τη διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών από τον webmaster αυτού του site.

Οποιαδήποτε απορία σχετικά με αυτές, τις έξω από τη σελίδα αυτή, πληροφορίες ή πηγές, πρέπει να απευθύνεται στους αρμόδιους τρίτους παρόχους και όχι στον διαχειριστή αυτού του site.

Η ύπαρξη δεσμών με ιστοσελίδες μη νομικού ενδιαφέροντος (απλός δεσμός ή με Banner), υφίστανται στα πλαίσια της φιλοξενίας αυτής στης σελίδας σε κάποιον παροχέα (web hosting) και ισχύουν και γι’ αυτές όλα τα ανωτέρω.

Η παρούσα ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών και ο κάθε επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται εκ των προτέρων την αποποίηση των σχετικών ευθυνών μας από τη χρήση αυτών και των περιεχομένων τους.

Σε κάθε περίπτωση ακόμη και εν περιπτώσει αμελείας, η ιστοσελίδα και η διαχείριση της και το ως άνω δικηγορικό γραφείο δεν ευθύνεται για

Α) οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από τις επιλογές και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας την οποία επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Ο επισκέπτης του παρόντος ιστοτόπου αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή χρήση των σχετικών υπηρεσιών.
Περαιτέρω, το παρόν δικηγορικό γραφείο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν παρέχεται η εγγύηση ότι ο παρών ιστότοπος ή οι διακομιστές “servers” μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.
Β) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τη παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών, την πρόσβασή σας ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την δική σας χρήση και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες.
Γ) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους σας δημοσίευση προσωπικών σας στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους αποδέχεσθε την πλήρη και αποκλειστική σας ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.
Δ) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, προερχόμενες εκ του γεγονότος ότι οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο είναι ασφαλείς σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση.

Ε) για το ότι ο δικτυακός μας τόπος και οι σελίδες του θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο με βλαπτικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή σας. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη ο κάθε χρήστης να διασφαλίσετε με τη χρήση αντιικού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή σας και των αρχείων σας από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχευθέντος ιού.
Σε κάθε περίπτωση επιβαρύνεστε με το σύνολο των τυχόν δαπανών, για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή σας και γενικά του συστήματός σας γιά την επάνοδό του στη προτέρα ομαλή κατάσταση.
Τέλος ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη ή άκαιρη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση καταγγελία σε τρίτους, αναλαμβάνει ο χρήστης την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το Δικτυακό τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης ή σε περίπτωση που η ενέργεια του χρήστη προκάλεσε οποιασδήποτε φύσης ζημιά στη φήμη του δικηγορικού γραφείου.

Νομικές Συμβουλές – Σύμβαση Εντολής.

Οι νομικές συμβουλές δίδονται κατόπιν υπογραφής ή αποδοχής της σχετικής σύμβασης δικηγορικής εντολής η οποία αποστέλλεται και ως αντίγραφο στον εντολέα. Ο εντολοδόχος ενεργεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις στα πλαίσια της εντολής. Ειδικότερα, για τις νομικές συμβουλές σε θέματα συνταξιοδότησης,  ο εντολοδόχος δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός φορέας δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα της νομικής έρευνας του, καθώς ο ασφαλιστικός φορέας ως αυτοτελές όργανο με δικό του κανονισμό και καταστατικό προβαίνει σε τροποποιήσεις και εκδόσεις εγκυκλίων χωρίς άμεση ενημέρωση του κοινού του.Τέλος, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η νομική συμβουλή έχει διάρκεια ισχύος μέχρι και την ημέρα αποστολής της στον εντολέα, καθώς την επόμενη ημέρα ενδέχεται να αλλάξει η ασφαλιστική νομοθεσία και να μην εμπίπτει στις συγκεκριμένες διατάξεις ή να εμπίπτει σε δυσμενέστερες. Ο εντολέας έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει την πληρωμή του ποσού της νομικής συμβουλής που έκανε διαδικτυακά και χωρίς κόστος μέχρι και τη συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας στοιχείων για την εκκίνηση της διαδικασίας επεξεργασίας των στοιχείων από τον εντολοδόχο και πάντως όχι πέραν της 14ης ημέρας από την ημεροχρονολογία πληρωμής του(πλήρεις ημέρες) εφόσον δεν έχει αποστείλει μέχρι εκείνη τη στιγμή συμπληρωμένη φόρμα με τα στοιχεία επεξεργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση εκτελείται η σύμβαση εντολής ή το ποσό καταπίπτει ως ποινική ρήτρα και αναπόδεικτη αποζημίωση υπέρ του εντολοδόχου σε κάθε άλλη περίπτωση. Η σύμβαση εντολής ανακαλείται υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, ενώ όσον αφορά την πληρωμή του ποσού που έχει ήδη γίνει ισχύουν τα αμέσως προηγούμενα. Καμία ανάκληση εντολής ή επιστροφή ποσού πληρωμής συμφωνούν ρητά τα μέρη ότι δεν θα γίνεται όταν έχει σταλεί η φόρμα συμπληρωμένη ή όταν παρέλθει η 14η ημέρα από τη πληρωμή του ποσού χωρίς να έχει σταλεί η σχετική φόρμα αλλά έχει πληρωθεί το ποσό. Η αποστολή των προσωπικών κωδικών που θα ξεκλειδώνουν τη φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων θα αποστέλλονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα πληρωμής. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν ακολουθεί Σαβ.κο ή ημέρες αργίας τότε ενδέχεται να αποσταλεί ο κωδικός την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από αυτές. Επίσης μεγάλη προσοχή πρέπει να δίδεται στη συμπλήρωση των στοιχείων στη φόρμα πληρωμής και αντίστοιχα στη φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων για τη συνταξιοδότηση έτσι ώστε να είναι εφικτή η διασταύρωση των στοιχείων. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει με μέριμνα του εντολέα να ενημερωθεί ο εντολοδόχος για τις τυχόν διαφοροποιήσεις και πάντως πριν τα χρονικά περιθώρια που καθορίζονται ανωτέρω για τις πληρωμές. Ο κωδικός που σας αποστέλλεται είναι προσωπικός και ο εντολοδόχος διατηρεί κάθε δικαίωμα και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του, εάν ο εντολέας διοχετεύσει τον συγκεκριμένο κωδικό σε τρίτους. Ο εντολοδόχος διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το κωδικό ανα πάσα στιγμή εάν αντιληφθεί ότι ο εντολές τον έχει διοχετεύσει σε τρίτους. Σε περίπτωση διαρροής η σύμβαση εντολής καταγγέλλεται και τα τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί καταπίπτουν ως ποινική ρήτρα και αναπόδεικτη αποζημίωση υπέρ του εντολοδόχου.

Πνευματική ιδιοκτησία και Αναπαραγωγή

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του www.siamakis-lawyers.gr οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία του ως άνω site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δικηγόρου Νικολάου Σιαμάκη και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει μερικά ή ολικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, πλην της περίπτωσης της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ για προσωπική ή ακαδημαϊκη/εκπαιδευτική χρήση και σε αυτή την περίπτωση μόνον με την ένδειξη της προέλευσής τους από τον Δίκτυακό τόπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Οποιοδήποτε περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας ( πχ. κείμενα, εικόνες, γραφικά κ.λ.π.) απαγορεύεται να αναπαράγεται, αναδημοσιεύεται ολικώς ή μερικώς. Ειδικότερα για τα ενημερωτικά άρθρα επιτρέπεται η αναδημοσίευση με την ρητή έγγραφη συναίνεση του Νικολάου Σιαμάκη, μόνον αν είναι αυστηρά για προσωπική χρήση και στο κάτω μέρος τους γίνεται μνεία της πηγής τους, δηλαδή άρθρο του Νικολάου Σιαμάκη και τοποθέτηση της πηγής προελεύσεως www.siamakis-lawyers.gr με link παραπομπής.

Προσωπικά Δεδομένα Υπηρεσίας ζητείστε τη γνώμη μου – συζητείστε την υπόθεσή σας με τους ειδικούς

Ο δικτυακός αυτός τόπος ζητάει από τα προσωπικά δεδομένα ΜΟΝΟ ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), μέσω διάφορων Πλαισίων Επικοινωνίας ΚΑΙ MONO ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ οι χρήστες επιλέγουν να επικοινωνούν με την ιστοσελίδα και να θέτουν προβληματισμούς και ερωτήματα.
ΔΕΝ θα σας ζητηθεί ποτέ και για οποιοδήποτε λόγο άλλου είδους στοιχεία για την προσωπικότητά σας και άλλου είδους προσωπικά δεδομένα από την ιστοσελίδα μας ΕΦΟΣΟΝ δεν απευθύνετε ερώτημα προς εμάς.
ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΥΘΥΝΗ εάν σας ζητηθεί να καταχωρήσετε προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες ειδικές φόρμες επικοινωνίας επειδή ακριβώς ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ.
Η παρούσα ιστοσελίδα ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι ζητά μόνο Ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο και e-mail ΜΟΝΟ στην περίπτωση που απευθύνεται ερώτημα ή προβληματισμό προς εμάς.
Σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα σας ζητηθεί καμία τέτοιου είδους καταχώρηση. Όταν απευθύνεται ερώτημα ή ζητάτε τη γνώμη μας ή θέτετε προβληματισμό αποδέχεστε πλήρως το γεγονός ότι καταχωρείτε το ονοματεπώνυμό σας και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και συναινείτε ανεπιφύλακτα σε αυτό. Η συναίνεση δίδεται και όταν κάνετε ΕΚΟΥΣΙΩΣ σχολιασμό κάτω από σχετικό άρθρο-γνώμη όπως αυτό δημοσιεύεται στην ως άνω ιστοσελίδα.
Παρά ταύτα, δεδομένα που αποστέλλονται εκουσίως μέσω πλαισίων επικοινωνίας όπως ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), ονοματεπώνυμο ΔΕΝ αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, ΔΕΝ γίνεται συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση, διάθεση αυτών για κανένα σκοπό και από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ειδικότερα αυτό της εμπορικής ανάλυσης/εκμετάλλευσης που κάνουν άλλες ιστοσελίδες και χρησιμοποιούνται μόνον για την διεκπεραίωση της επικοινωνίας μεταξύ των επισκεπτών και της ιστοσελίδας. Αμέσως μετά την απάντηση διαγράφονται. Τα δεδομένα ΔΕΝ πρόκειται να εμφανιστούν ποτέ σε κάποια δημοσίως προσβάσιμη ιστοσελίδα ή να δοθούν σε τρίτους.  Σε περίπτωση που ο χρήστης ζητήσει νομική συμβουλή θα του ζητείται Ο ΑΦΜ του ΜΟΝΟ για την έκδοση Φορολογικού Παραστατικού. Το ίδιο συμβαίνει και με τις φόρμες συμπλήρωσης στοιχείων για πληροφορίες αναφορικά με την συνταξιοδότηση, τα οποία και διαγράφονται αμέσως μετά την απάντηση. Στη περίπτωση αυτή ζητούνται στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και τα στοιχεία που αναφέρονται στη φόρμα αποκλειστικώς και ΜΟΝΟ για τη διεκπεραίωση της εντολής. Αμέσως μετά διαγράφονται.

Προσωπικά δεδομένα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών – Η Υπόθεσή μου

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα δέχεται τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν οι επισκέπτες/ χρήστες μέλη, α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του.
Κατά την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ΑΦΜ και ΔΟΥ.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τους εξής λόγους :

-την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις, όπως αυτές έχουν εκφραστεί κατά την εγγραφή τους εκουσίως στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας.
-την υλική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας και των οποίων έχουν κάνει χρήση ή αγορά.
-την ενημέρωση τους σχετικά με την νομική επικαιρότητα.

– Την 24ωρη δυνατότητά τους να διαγράψουν τα όποια δεδομένα τους με τη χρήση ενός απλού υπερσυνδέσμου Link που τους έχει σταλει στο σχετικό e-mail που δηλώσανε.

Η ιστοσελίδα δίνει το δικαίωμα στους χρήστες / μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία της ιστοσελίδας μέσω του υπερσυνδέσμου που τους έχει σταλεί στο e-mail που δηλώσανε κατά την εγγραφή τους.

Η ιστοσελίδα δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών της σε κανένα τρίτο φορέα. Η ιστοσελίδα υποχρεούται να δώσει τα προσωπικά δεδομένα στις αρχές στα πλαίσια δικαστικού ελέγχου ή μετά από την ψήφιση σχετικού νόμου που να αναγκάζει την αποκάλυψη πληροφοριών.

Όσον αφορά το newsletter τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας. Σε αυτή τη περίπτωση, όσοι από εσάς συμπληρώσετε εκουσίως το e-mail σας(αναλαμβάνετε και την ευθύνη εκχώρησης εξ ιδίας βούλησης προσωπικών σας στοιχείων), θα σας αποσταλεί ένα επιβεβαιωτικό e-mail στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε. Εκεί, όπως προβλέπει και η σχετική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από spam messages θα ενημερώνεστε κάθε φορά εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από την ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που ενεργοποιήσετε την επιλογή πιέζοντας τον υπερσύνδεσμο link που θα σας δοθεί θα διαγραφείτε εύκολα και απλά από newsletter. Όπως προβλέπει επίσης η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχετε την δυνατότητα με τον ίδιο τρόπο να διαγραφείτε από τη λίστα πιέζοντας το σχετικό σύνδεσμο διαγραφής που βρίσκεται στο e-mail που θα σας σταλεί στο πρώτο και σε κάθε επόμενο newsletter. Το newsletter θα το λαμβάνετε μόνο σε περίπτωση που αναρτηθεί νέο άρθρο στην ιστοσελίδα και όχι για οποιονδήποτε άλλο λόγο ή και χωρίς λόγο. Δεν προβλεπεται και δεν θα γίνεται αποστολή newsletter εφόσον δεν αναρτηθεί νέο άρθρο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποστολής newsletter ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει εντός 6 ωρών από τη λήψη του μηνύματος τη διαχείριση του site στο info@siamakis-lawyers.gr, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος επιβουλεύεται την υπηρεσία. Σε διαφορετική περίπτωση η διαχείριση ΔΕΝ ευθύνεται  για ο,τιδήποτε αναφορικά με αυτή την αποστολή. Η ιστοσελίδα ΔΕΝ πρόκειται να δώσει σε κανένα τρίτο τη λίστα του newsletter. Άλλωστε δεν τηρείται βάση δεδομένων σχετική με αυτό και για κανένα σκοπό. Η διαχείριση και το γραφείο απαλλάσσονται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που τρίτος ανακτήσει με οποιαδήποτε μέθοδο κακόβουλα το σχετικό υλικό χρησιμοποιώντας παράνομα ή νόμιμα τεχνικά μέσα. Σε κάθε περίπτωση, εάν θέλετε να διαγραφείτε από το newsletter μπορείτε να στείλετε e-mail με θέμα διαγραφή newsletter στο info@siamakis-lawyers.gr, εκτός από τη δυνατότητα που έχετε να πιέστε απλώς τον υπερσύνδεσμο (link) στο e-mail που έχετε δηλώσει.

Τόσο η ιστοσελίδα όσο και το γραφείο μας ΔΕΝ ευθύνονται σε περίπτωση κακόβουλης επίθεσης hacking στην ιστοσελίδα και στα δεδομένα της, δεδομένου ότι η ιστοσελίδα τηρεί πάντοτε τις τελευταίες και ενημερωμένες εκδόσεις προστασίας ασφαλείας. Η ευθύνη δε αυτή δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση εάν η κυβερνοεπίθεση στα συστήματα ασφαλείας γίνει απευθείας στο server, δεδομένου ότι δεν είναι στην αποκλειστική ευχέρειά της ιστοσελίδας η παρέμβαση διόρθωσης του προβλήματος, αλλά στον διαχειριστή του server.

Προσωπικά δεδομένα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών – Ψηφιακές Εφαρμογές Εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης

Η ιστοσελίδα δέχεται τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν οι επισκέπτες/ χρήστες μέλη, α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του.
Κατά την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στη ψηφιακή εφαρμογή υπολογισμού Εθνικής ή Ανταποδοτικής σύνταξης οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : Όνομα, Επίθετο, κωδικός συνδρομής,  Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ΑΦΜ και ΔΟΥ.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τους εξής λόγους :

-την υλική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας και των οποίων έχουν κάνει χρήση ή αγορά.

– Την 24ωρη δυνατότητά τους να διαγράψουν τα όποια δεδομένα τους με τη χρήση ενός απλού υπερσυνδέσμου Link που τους έχει σταλει στο σχετικό e-mail που δηλώσανε.

Η ιστοσελίδα δίνει το δικαίωμα στους χρήστες / μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία της ιστοσελίδας μέσω του υπερσυνδέσμου που τους έχει σταλεί στο e-mail που δηλώσανε κατά την εγγραφή τους.

Η ιστοσελίδα ΔΕΝ διατηρεί προσωπικά δεδομένα σχετικά με τα στοιχεία των χρεωστικών/πιστωτικών καρτών των μελών της.

Η ιστοσελίδα δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών της σε κανένα τρίτο φορέα. Η ιστοσελίδα υποχρεούται να δώσει τα προσωπικά δεδομένα στις αρχές στα πλαίσια δικαστικού ελέγχου ή μετά από την ψήφιση σχετικού νόμου που να αναγκάζει την αποκάλυψη πληροφοριών.

Η Ψηφιακή Εφαρμογή υπολογισμού Εθνικής ή ανταποδοτικής σύνταξης.

Η ψηφιακή εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εγγεγραμμένα μέλη και διατίθεται με χρέωση συνδρομής της υπηρεσίας. Η συνδρομή έχει διάρκεια μιας ημέρας από την πληρωμή της υπηρεσίας. Έκτοτε για να επαναχρησιμοποιηθεί θα πρέπει να γίνει επαναγορά της συνδρομής. Η εφαρμογή είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και δίδει το αποτέλεσμα άμεσα και με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων. Επειδή η εφαρμογή δίδει άμεσα το αποτέλεσμά της μετά τη πληρωμή δεν δίδεται η δυνατότητα υπαναχώρησης μετά τη πληρωμή της. Η εφαρμογή λαμβάνει υπόψη της μόνο τους γενικούς κανόνες συνταξιοδότησης για τον υπολογισμό της σύνταξης και δεν αφορά τις ειδικές διατάξεις και τις ειδικές κατηγορίες, ενώ είναι ενημερωμένη για όλες τις αλλαγές ως προς το ποσό των συντάξεων μετά την 1-1-2023. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εφαρμογή δεν περιλαμβάνει τις ειδικές κατηγορίες αλλοδαπών, για τους οποίους ισχύουν διακρατικές συμφωνίες. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής είναι ενδεικτικό και επουδενί δεν μπορεί να είναι δεσμευτικό για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Χρήση Cookies

Η ιστοσελίδα μας δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες  υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές, αφού οι υπηρεσίες αυτές είναι συνδεδεμένες με cookies.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ρυθμίσετε το browser σας για να μην αποδέχεται τη χρήση cookies Πιέστε εδώ για να σας δοθούν πληροφορίες.

Τηλεφωνικό Κέντρο – Υπηρεσία Προσωπικός μου δικηγόρος – Η υπόθεσή μου

Το τηλεφωνικό κέντρο του γραφείου μας για τη Θεσσαλονίκη και βόρεια Ελλάδα είναι 2310 528118 και για την Αθήνα και τη Νότια Ελλάδα είναι 211 8000 764 και είναι με αστική χρέωση από σταθερά και κινητά Ελλάδος. Η υπηρεσία ο προσωπικός μου δικηγόρος είναι με κωδικό και χρεώνεται κατόπιν συμφωνίας και αποδοχής από τον εντολέα και σχετικής υπογραφής σε προγενέστερο στάδιο συμφωνητικού εντολής και παροχής νομικών υπηρεσιών. Το ίδιο ισχύει και με την υπηρεσία Online Η Υπόθεσή μου, αφού θα σας δίδεται μοναδικός κωδικός εισόδου για να παρακολουθείτε την υπόθεσή σας. Στην διεύθυνση που ορίζεται στη συγκεκριμένη συμφωνία θα αποστέλλονται και τα σχετικά παραστατικά (Τιμολόγια ή Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.)

Η υπηρεσία Online τηλεφωνικό ή προσωπικό ραντεβού.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία διατίθεται με χρέωση, η οποία θα σας αποσταλεί στο e-mail που έχετε δηλώσει κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας. Το γραφείο μας έχει συντονίσει από πριν τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες για το ραντεβού, ενώ το σύστημα καταργεί αυτοματοποιημένα κάθε προσδιορισμένη συνάντηση που έχει επιλεγεί από άλλο χρήστη πελάτη. Κατά την συμπλήρωση της φόρμας αποδέχεστε τους όρους χρήσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας, διαφορετικά απλώς δεν θα πραγματοποιηθεί η υπηρεσία.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Στοιχεία πιστωτικής κάρτας
Στο γραφείο μας  παρέχονται, ηλεκτρονικές υπηρεσίες με χρέωση,και δυνατότητα χρήσης πιστωτικής κάρτας. Το γραφείο μας έχει επιλέξει τους πιο ασφαλείς τρόπους πληρωμής μιας υπηρεσίας που διατίθεται με χρέωση. Συγκεκριμένα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να προβεί σε απευθείας μεταφορά του ποσού της χρέωσης σε τραπεζικό λογαριασμό του γραφείου ή να κάνει χρήση της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας του μέσω της ειδικής πλατφόρμας συναλλαγών της viva payments – viva wallet ή εναλλακτικά της πλατφόρμας Stripe.

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις ο χρήσης είναι υποχρεωμένος προκειμένου να προβεί στην ολοκλήρωση της συναλλαγής να εισέλθει είτε σε περιβάλλον πληρωμών με απροσπέλαστα συστήματα ασφαλείας της τράπεζας της επιλογής του είτε στο απροσπέλαστο σύστημα ασφαλείας της viva payments – viva wallet και της Stripe. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις η συναλλαγή και η χρέωση ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ούτε της ιστοσελίδας μας, ούτε του γραφείου μας ούτε του SERVER στον οποίο φιλοξενείτε η ιστοσελίδα αλλά από αποκλειστικό περιβάλλον των τραπεζών αλλά και της viva payments που είναι αναγνωρισμένο από την Τράπεζα της Ελλάδος  χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πληρωμών ή του διεθνούς αναγνωρισμένου συστήματος πληρωμών Stripe. Έτσι, οποιαδήποτε στοιχεία δηλώσετε στην ηλεκτρονική εφαρμογή τόσο της τράπεζας σας (WEB – Banking ) όσο και της κάρτας σας δεν γίνονται γνωστά στην ιστοσελίδα μας ή στο γραφείο μας. Το απόρρητο των συναλλαγών αυτών διατηρείται από τα ιδρύματα πληρωμών και συγκεκριμένα από την τράπεζά σας ή από τη viva payment ή από τη Stripe.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Aναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες πληρωμών με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια με πλατφόρμα SSL.

Συμμόρφωση με PCI-DSS

Η Viva Payments, η εταιρεία που έχει αναπτύξει τη λύση Viva Wallet, έχει λάβει πιστοποίηση PCI Data Security Standard (PCI DSS) και εφαρμόζει την προβλεπόμενη πολιτική ασφάλειας η οποία αξιολογείται με συνεχείς ελέγχους από πιστοποιημένο ελεγκτή. Η διεθνώς αναγνωρισμένη πλατφόρμα πληρωμών Stripe έχει υψηλές πιστοποιήσεις ασφάλειας από διεθνώς αναγνωρισμένες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Ασφαλής Μεταφορά Δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης EV SSL-128bit. Το σύστημα έχει υλοποιηθεί σε συνεργασία με την εταιρία Thawte, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση

Η πρόσβαση στα συστήματα της Viva Payments ή Stripe ελέγχεται από τελευταίας τεχνολογίας firewalls και συστήματα εντοπισμού κακόβουλων επιθέσεων (Intrusion Detection και Denial of Service Protection Systems).Το σύνολο των υποδομών της φιλοξενείται σε πιστοποιημένο PCI-DSS data center της εταιρείας Rackspace (Level 1 Certified Services Provider) στη Μ. Βρετανία.

Απόρρητο Συναλλαγών

Η Viva Payments είναι ένα Ίδρυμα Έκδοσης Ηλεκτρονικού Χρήματος αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι ίδιες βασικές αρχές εμπιστευτικότητας κι απορρήτου που διέπουν την τραπεζική ισχύουν αντίστοιχα και για τη Viva Payments.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω vivapayments εδώ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω stripe εδώ.

Υπερσύνδεσμοι (LINKS) προς άλλα sites
Η ιστοσελίδας μας ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους (linkes)  προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ιστοσελίδα μας για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν .

Σελίδες Χρηστών

Η ιστοσελίδα μας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι χρήστες / μέλη στις προσωπικές τους σελίδες (Homepages). Αλλοι χρήστες / μέλη επισκέπτονται τις προσωπικές αυτές σελίδες με δική τους ευθύνη. Εάν η ιστοσελίδα μας λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε κάποια/ες από τις προσωπικές σελίδες που φιλοξενεί θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών σελίδων ή/και του χρήστη/μέλους που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή/και δημοσίευση. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι χρήστες/μέλη να αναρτούν/δημοσιεύουν στις προσωπικές τους σελίδες.

Δικαιώματα καταναλωτή – Υπαναχώρηση από τη σύμβαση εντολής – Γνησιότητα αντιγράφων που μας προσκομίζετε. Πολιτική Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Με την καταχώρηση των στοιχείων και την πληρωμή της σχετικής υπηρεσίας από εσάς, θα σας αποστέλλεται στο e-mail που δηλώσατε ή στην ιστοσελίδα μας κάτω από την υπηρεσία ένα ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης εντολής. Με αυτή την εντολή αναθέτετε στο γραφείο μας την εντολή να διεκπεραιώσουμε την συγκεκριμένη υπηρεσία που αγοράσατε ηλεκτρονικά. Εάν δεν απαντήσετε ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά ή δεν αποδεχτείτε την συγκεκριμένη σύμβαση εντολής εντός 14 ημερών τότε θεωρείται σιωπηρά ότι την αποδέχεστε. Το ίδιο συμβαίνει εάν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα κάνετε χρήση των υπηρεσιών αυτών με κατάθεση από το γραφείο μας ή από τρίτο δικηγόρο της επιλογής σας του σχετικού δικογράφου ή μας αποστείλετε τα σχετικά έγγραφα που σας ζητήσαμε για την ολοκλήρωση της εργασίας μας. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τη συγκεκριμένη σύμβαση εντολής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος τότε προβαίνετε σε ανάκληση εντολής ή μη εντολή, οπότε εντός της ίδιας προθεσμίας σας επιστρέφεται στο ακέραιο το ποσό που καταβάλατε. Εάν παρέλθει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και παρόλα αυτά δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε την εντολή τότε θα σας επιστραφεί το ποσό που καταβάλατε αφαιρουμένων των διαχειριστικών εξόδων της αγοράς και τυχόν εξόδων που έχουμε επωμιστεί για λογαριασμό σας. Εάν έχει εκδοθεί γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής ή έχει εκδοθεί παράβολο υπερ δημοσίου, ή δικαστικό ένσημο ή τέλος απογράφου ή οποιοδήποτε τέλος ή φόρος ή παράβολο, το ποσό αυτό εκπίπτει από την επιστροφή του ποσού της κατάθεσής σας σε κάθε περίπτωση, διότι τα παράβολα αυτά δεν ακυρώνονται και η χρήση τους είναι προορισμένη αποκλειστικά σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Σε περίπτωση δε που εκδοθεί παραστατικό σε περίπτωση επιστροφής του ποσού θα εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο, σε περίπτωση δε παρακράτησης εξόδων θα εκδίδεται παραστατικό μόνο κατά το ποσό της επιστροφής. Τέλος, η εντολή δεν θα εκτελείται για όσο χρονικό διάστημα δεν μας έχετε προσκομίσει όλα τα παραστατικά που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της υπηρεσίας που επιλέξατε. Με την αποστολή των σχετικών εγγράφων προς το γραφείο μας αποδέχεστε αμάχητα και ομολογείτε περί της γνησιότητας των εγγράφων που μας εγχειρίζετε αλλά και ότι αυτά αποτελούν ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που έχετε στη διάθεσή σας. Το γραφείο μας δεν έχει καμία απολύτως δυνατότητα ελέγχου της γνησιότητας και αποποιείται πάσης ευθύνης από την εν αγνοία του χρήση τυχόν πλαστών και εγχειρισμένων εγγράφων από εσάς.

Οι τιμές αφορούν αποκλειστικά και μόνο την ηλεκτρονική αγορά της υπηρεσίας.

Σε διαφορετική περίπτωση ισχύει άλλο τιμολόγιο, κατόπιν διαπραγμάτευσης μεταξύ δικηγόρου – εντολέα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι υπηρεσίες χωρίζονται σε Νομικές Συμβουλές, σε αυτές που περατώνονται ΜΟΝΟ με ΚΑΤΑΘΕΣΗ δικογράφων και σε αυτές που αφορούν ΜΟΝΟ στη ΣΥΖΗΤΗΣΗ στο ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ δικαστηρίου.

Σε κάθε περίπτωση η Νομική Συμβουλή, το κατατεθέν δικόγραφο και η Παράσταση στο ακροατήριο θα είναι προσαρμοσμένα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στη δική σας περίπτωση.

Το γραφείο μας ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ και ΔΕΝ ΔΙΔΕΙ Νομικές Συμβουλές που δεν είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στην περίπτωσή σας.

Στις τιμές ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ KAMIA επίδοση ή πράξεις εκτέλεσης με δικαστικό επιμελητή τον οποίο πληρώνετε απευθείας εσείς, καθώς και το δικαστικό ένσημο 1,2% επί του αιτούμενου στην αγωγή ποσού και τέλος απογράφου ως ποσοστό επί των διεκδικούμενων τόκων σας.

Έχετε δυνατότητα να πληρώσετε με την χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα.
H πληρωμή γίνεται μέσω της πλατφόρμας πληρωμής της Viva Payments – Viva Wallet ή Stripe με απόλυτη ασφάλεια.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.siamakis-lawyers.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή η την εφαρμογή του παρόντος αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης της Ελλάδας.

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.

 

2 Comments

  1. Καλησπέρα, δούλευα σε μία εταιρία 10 μήνες με 2 συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μετά την λήξη της 2ης την Παρασκευή μου είπαν ότι δεν ανανεώνεται γτ ετσι αποφάσισε η εταιρία χωρίς καμία προειδοποίηση, αυτό είναι το 2ο περιστατικό μέσα σε λίγους μήνες, ο λόγος είναι γτ άλλαξε η διοίκηση και όσους είχε προσλάβει η προηγούμενη η καινούργια τους απολύει. Μπορούμε να κάνουμε κάτι; ευχαριστώ πολύ!!!

  2. Εφόσον είναι ορισμένου χρόνου και λήγει η ημερομηνία της σύμβασης, δεν μιλάμε για απόλυση αλλά για τέλος της συμφωνίας.

Leave A Reply