παραδειγματα συνταξιοδοτησης: 10 παραδειγματα συνταξιοδοτησης στον ιδιωτικό τομέα

Ενδεικτικά παραδείγματα για το συνταξιοδοτικό - ασφαλιστικό για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα μετά την ψήφιση του νέου νόμου 3863/2010....
Read More

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για εργαζόμενους στον Ιδιωτικό τομέα

πειδή δέχομαι καταιγισμό ερωτήσεων αναφορικά με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών - γυναικών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, σας παραθέτω προς αποφυγή πα...
Read More

σύνταξη άγαμες θυγατέρες ή διαζευγμένες θυγατέρες – Προϋποθέσεις – Ύψος σύνταξης

Στις άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες, εκτός από τις ανίκανες με ποσοστό 67% και άνω, μετά την ενηλικίωση τους ή το τέλος των σπουδών τους η σύνταξη τους καταβάλλεται...
Read More

σύνταξη δημοσίου: Το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό στο Δημόσιο Τομέα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3865 (ΦΕΚ Α΄ 120/21.07.2010) Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις. ...
Read More

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ΕΤΑΑ από τους Τομείς κύριας ασφάλισης τον Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011 (Τ.Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Ν.)

Εγκύκλιος Αναπληρωτή Υπουργού κ. Κουτρουμάνη Αριθ. Πρωτ.: Φ.80000 / οικ.20854 /1202...
Read More

Βήμα προς Βήμα το νέο ασφαλιστικό στον Ιδιωτικό Τομέα

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις ...
Read More

Αντισυνταγματικό σε 7 σημεία το νέο ασφαλιστικό – Ελεγκτικό Συνέδριο

Η γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου - του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας - έγινε καταπέλτης με βολές κατά του νέου ασφαλιστικού όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την ...
Read More