———————————————————————————–

Υπολογίστε σε 1 λεπτό την Εθνική και την Ανταποδοτική Σύνταξη που θα λάβετε με το RetireSmart App.

Εναλλακτικά – Επαληθεύστε το ποσό της σύνταξης που σας χορηγήθηκε.

Είσοδος RetireSmart – ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Είσοδος RetireSmart – ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

———————————————————————————————

Δυσκολεύεστε;

Θα σας υπολογίσουμε εμείς τη σύνταξή σας με το RetireSmart App

Αγορά υπηρεσίας υπολογισμού Σύνταξης

Δικηγορικό Γραφείο Σιαμάκης & Συνεργάτες

———————————————————————————————

Προσπαθείτε να συνδεθείτε στην εφαρμογή, αλλά δεν μπορείτε;

Δείτε στο video πως να συνδεθείτε στην εφαρμογή RetireSmart.

———————————————————————————————

Συνδεθήκατε, αλλά δεν ξέρετε πως λειτουργεί η εφαρμογή υπολογισμού σύνταξης RetireSmart;

Δείτε στο video πως λειτουργεί η εφαρμογή στη πράξη.

———————————————————————————————