Δίκαιο τροχαίων ατυχημάτων

δίκαιο τροχαίων ατυχημάτωνΔίκαιο τροχαίων ατυχημάτων. Το δίκαιο των τροχαίων ατυχημάτων αφορά κυρίως τις αγωγές αποζημίωσης των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων, είτε αυτά έχουν υποστεί υλικές ζημιές είτε αυτά έχουν υποστεί ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη.

Η αποζημίωση θεμελιώνεται κυρίως στην Αστική Ευθύνη όπως αυτή εξατομικεύεται σε κάθε τροχαίο και περιλαμβάνει την εμποκή των προσώπων στις συνέπειες (υλικές ή ηθικές) ενός τροχαίου ατυχήματος.

Η αστική ευθύνη βαραίνει τον υπαίτιο ενός τροχαίου ατυχήματος ο οποίος καλείται να αποκατασ΄τησει τις ζημιές συνεπεία του τροχαίου ατυχήματο που προκάλεσε, ενώ σε αυτή τη σχέση εμπλέκεται και η ασφαλιστική εταιρία, η οποία συνδέεται με ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για αποκατάσταση ζημιών με τον υπαίτιο οφηγό του οχήματος.

Η ζημία αφορά την πρόκληση κάθε βλάβης στην υλική ή ηθική υπόσταση ενός προσώπου και περιλαμβάνει εκτός από την αποκατάσταση της υλικής ζημιάς και κάθε άλλης ψυχικής ταλαιπωρίας ή ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης για βαρύτατες μορφές ζημιών ή απώλειες προσώπων εκτός από την αποκατάσταση της μόνιμηςολικής ή μερικής αναπηρίας.

Το δικαίωμα ασκείται από τον αμέσως παθόντα ή σε περίπτωση θανάτου από τους δικαιούχους συγγενείς – κληρονόμους με κατάθεση αγωγής αποζημίωσης, η οποία εκδικάζεται είτε στο Μονομελές Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του εναγομένου ή του τόπου του τροχαίου, με την ειδική διαδικασία αυτοκινητικών διαφορών σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Η αξίωση για αποζημίωση από τροχαίο παραγράφεται εντός πενταετίας από την επέλευση της ζημιάς συνεπεία του τροχαίου ατυχήματος τόσο εναντίον του ζημιώσαντος όσο και εναντίον της ασφαλιστικής εταιρίας του που τον καλύπτει χρηματικά για την επέλευση του κινδύνου με συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

Σε περίπτωση που δεν ασκηθεί η αγωγή εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος τότε η αξίωση παραγράφεται και δεν είναι δικαστικά επιδιώξιμη. Σε περίπτωση δε που ασκηθεί αγωγή σε βάρος των εμπλεκομένων αλλά και της ασφαλιστικής η αγωγή απορρίπτεται λόγω παραγραφής μετά από σχετική ένσταση των εναγομένων στην ανοιγείσα δίκη.

Συζητείστε την υπόθεσή σας με τους ειδικούς

 

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email