Χρησιμοποιήστε το Username και το Password που σας στείλαμε στο e-mail που δηλώσατε.

Παρακολουθειστε ολο το 24ωρο Online την υποθεση σας.

Μπορείτε να κάνετε Login στην υπηρεσία και να παρακολουθείτε ανά πάσα στιγμή από το κινητό σας την υπόθεσή σας καθώς και ποιες ενέργειες έχουν γίνει από το γραφείο μας. Θα έχετε πρόσβαση και στα δικόγραφά σας.