Ανείσπρακτα ενοίκια 2016: Ένας έξυπνος τρόπος για να μην σας φορολογήσουν

Ανείσπρακτα ενοίκια 2016: Ένας έξυπνος τρόπος για να μην σας φορολογήσουν

Ανείσπρακτα ενοίκια 2015: Ένας έξυπνος τρόπος για να μην τα φορολογηθείτε. Σας έχουμε έτοιμη την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. Κατεβάστε τα, συμπληρώστε τα στοιχεία σας κα...
Read More

Πρoστατευμένο: κληρονομητήριο υπόδειγμα : Υπόδειγμα αίτησης για κληρονομητήριο στο Ειρηνοδικείο με τις νέες διατάξεις

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο....
Read More

Πρoστατευμένο: υπόδειγμα συναινετικό διαζύγιο : Υπόδειγμα αίτησης συναινετικού διαζυγίου μετά το νόμο 4055/2012

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο....
Read More

Πρoστατευμένο: υπόδειγμα καταστατικού ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας: Καταστατικο και πράξη σύστασης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.), όπως γίνονται αποδεκτά από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ) σύμφωνα με σχετική Υπουργική απόφαση για τους ελάχιστους απαιτούμενους όρους.

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο....
Read More

Πρoστατευμένο: Υπόδειγμα αίτησης στο ειρηνοδικείο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά Ν. 3869/2010

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο....
Read More

υπερχρεωμένα νοικοκυριά συχνές ερωτήσεις – Απαντήσεις, Υποδείγματα, Εφαρμογή του νόμου 3869/2010

Εφαρμογή του νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Ερωτήσεις και Απαντήσεις, Υποδείγματα...
Read More