καταγγελία μίσθωσης από μισθωτή

Καταγγελία Εμπορικής μίσθωσης: Όλοι οι λόγοι καταγγελίας μιας εμπορικής μίσθωσης όπως προβλέπονται από το νόμο και τις δικαστικές αποφάσεις.

Καταγγελία μίσθωσης από μισθωτή.  ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΚ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΔ 34/1995. Πρέπει ιδιαίτερα να επιση...
Read More
καταγγελία μίσθωσης

Καταγγελία μίσθωσης λόγω κακής χρήσης – Περιπτώσεις, δικαιώματα και αποζημίωση εκμισθωτή κατά τον Άρειο Πάγο

Καταγγελία μίσθωσης λόγω κακής χρήσης. ο Αρειος Πάγος με πρόσφατη απόφασή του προσδιορίζει τη κακή χρήση ενός ακινήτου από τον ενοικιαστή του και ξεκαθαρίζει τα δι...
Read More
κληρονομητήριο

Κληρονομητήριο: Η πιστοποίηση των κληρονόμων και των ποσοστών τους

Το κληρονομητήριο και το κοινό κληρονομητήριο Από το συνδυασμό των διατάξεων για το κληρονομητήριο του ΑΚ (άρθρα 1956 επ.) προκύπτει ότι το κληρονομητή­ριο μπορεί να ...
Read More
κληρονομιά

Η κληρονομιά χωρίς διαθήκη κατά το Αγγλικό Δίκαιο

Η κληρονομιά χωρίς διαθήκης κατά το Αγγλικό δίκαιο. Αν ο αλλοδαπός κληρονομούμενος είχε την τελευταία κατοικία ή διαμονή του στην Ελλάδα, αρμόδιος για τη χορήγηση ...
Read More
καταπίστευμα

Κληρονομικό Καταπίστευμα: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις κληρονόμου και καταπιστευματοδόχου

Κληρονομικό Καταπίστευμα: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις κληρονόμου και καταπιστευματοδόχου. Η νομή, η εκποίηση, η κληρονομική διαδοχή και η χρησικτησία της κληρονομ...
Read More
Revenge Video

Revenge Video – Άρειος Πάγος – Κακουργηματική Ποινική Δίωξη

Η μετάδοση κατ' εξακολούθηση σε τρίτα μη δικαιούμενα πρόσωπα αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό βλάβης τρίτου, ανεξαρτήτως περιουσιακής ζημίας ως πο...
Read More
πνευματική ιδιοκτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία : Άδεια Εκμετάλλευσης Έργου – Προσβολή και Προστασία

Τα περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από ένα έργο διάνοιας και συνίστανται στην οικονομική εκμετάλλευση του έργου είναι αυτά που κατά κόρον απασχολούν λόγω, κυ...
Read More
κληρονομητηριο

Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο: Μια ενιαία διαδικασία για όλα τα κράτη μέλη

Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις διασυνοριακών κληρονομιών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο αιτών έχει την ιδιότητα πχ του κληρονόμου, τότε το Ευρωπαϊκό κληρονομητηρι...
Read More
έξωση

“Προληπτική έξωση” πριν τη λήξη της μίσθωσης με αγωγή από τον ιδιοκτήτη.

Μπορεί ο ιδιοκτήτης να καταθέσει αγωγή για έξωση πριν τη λήξη της μίσθωσης για τον ενοικιαστή που είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του; Η απάντηση είναι ΝΑΙ, αλλά η έξ...
Read More
Νέο Οικογενειακό Δίκαιο

Νέο Οικογενειακό Δίκαιο: Η επιμέλεια, η επικοινωνία, και ο ρόλος του διαμεσολαβητή

Νέο οικογενειακό Δίκαιο: Η αναμόρφωση του Οικογενειακού δικαίου είναι πλέον γεγονός. Ο σκληρός πυρήνας των διατάξεων του οικογενειακού δικαίου που αφορούσαν τις σ...
Read More