χορήγηση αναπηρικων συντάξεων : ΔΕΝ διακόπτονται οι αναπηρικές συντάξεις για ένα 6μηνο εξαιτίας καθυστέρησης στην εξέταση των αναπήρων από τα ΚΕΠΑ. Σε περίπτωση που καταβληθούν περισσότερα χρήματα το διάστημα αυτό θα συμψηφίζονται με την χορηγηθείσα σύνταξη ενώ εάν δεν κριθούν ανάπηροι θα αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

χορήγηση αναπηρικων συντάξεων

χορήγηση αναπηρικων συντάξεων

χορήγηση αναπηρικων συντάξεων

Ένα πάγιο αίτημα των αναπήρων συνταξιούχων άνω των 67% ικανοποιείται με το νόμο 4331/2015.

Το πρόβλημα είχε δημιουργηθεί σε πολλούς ανάπηρους που υπέβαλαν μεν αίτηση για να περάσουν από επιτροπή του ΚΕΠΑ, η οποία όμως εξέταση διεξαγόταν σε χρόνο μεταγενέστερο από την ημερομηνία λήξης της χορηγηθείσας σύνταξης αναπηρίας με την προγενέστερη απόφαση του ΚΕΠΑ.

Έτσι οι ανάπηροι συνταξιούχοι δεν λάμβαναν σύνταξη για διαστήματα έως και 6 μηνών περιμένοντας την εξέτασή τους από την αρμόδια επιτροπή σε χρόνο που θα όριζε ο ίδιος  ο φορέας. Στο μεσοδιάστημα ΔΕΝ είχαν κανένα πόρο βιοπορισμού.

Με την ρύθμιση αυτή η σύνταξη της αναπηρίας εξακολουθεί και χορηγείται για 6 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας χορήγησης σύνταξης αναπηρίας που είχε δοθεί με προγενέστερη απόφαση ΚΕΠΑ, υπό την προϋπόθεση έγκαιρης κατάθεσης αιτήματος εξέτασης και ταυτόχρονα τον ορισμό επιτροπής σε χρόνο μεταγενέστερο από την ημερομηνία λήξης της χορηγηθείσας ήδη αναπηρικής σύνταξης, ΧΩΡΙΣ ΥΑΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΠΗΡΟΥ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! – χορήγηση αναπηρικών συντάξεων

Σε περίπτωση που τελικώς μειωθεί το ποσοστό της αναπηρίας, ο ανάπηρος θα δεί στη σύνταξη του αντίστοιχη παρακράτηση έως 20% έως την κάλυψη του επιπλέον ποσού που έλαβε ο 6μηνο που του χορηγούνταν μέχρι να περάσει επιτροπή ΚΕΠΑ.

Σε περίπτωση δε που δεν κριθεί ανάπηρος το ποσό αυτό ζητείται με βάση τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Το κείμενο του νόμου όπως ενσωματώθηκε στο νόμο 4331/2015- χορήγηση αναπηρικών συντάξεων.

 

Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί 
στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το 
δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάμηνο, με το ίδιο ποσό 
που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι για το 
δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή αναπηρίας, με ποσοστό 
αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Εάν μετά τη γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., 
κριθεί ότι αυτοί οι ασφαλισμένοι είτε φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το προγενεστέρως 
κριθέν είτε δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές 
αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν 
χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, 
αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για 
όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, όπως, ενδεικτικά, προνοιακά, βαριάς 
αναπηρίας, εξωιδρυματικό απολύτου αναπηρίας, καθώς και συντάξεις με αιτία την αναπηρία, όπως, 
ενδεικτικά, συντάξεις θανάτου σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά, ενώ για τον ίδιο 
χρόνο παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς 
του άρθρου αυτού για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του λήγει στις 
31.12.2015.»

ΜΑΘΕΤΕ ΕΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply