Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά απόφαση – Ενστάσεις από τις Τράπεζες – Κατάθεση αιτήσεων – (Λίγα λόγια) για το τι πρέπει να γνωρίζει ο οφειλέτης για τη διαδικασία

υπερχρεωμένα νοικοκυριά απόφαση

Όλες οι αλλαγές στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Κατάρθρο ανάλυση των διατάξεων και υποδείγματα νέων δικογράφων με την επιβολή του 10% της τελεταίας ενήμερης δόσης του δανείου

υπερχρεωμένα νοικοκυριά απόφαση

υπερχρεωμένα νοικοκυριά απόφαση

Σχετικά άρθρα:
Άποψη: Τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά στην καθημερινή πρακτική. Μήπως η όλη διαδικασία οδεύει προς φιάσκο;

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά 3869/2010. Δικαστική απόφαση Επικύρωση Συμβιβασμού που πρότεινε ο οφειλέτης.


Ακόμη μία απόφαση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Ρυθμίζει χρέη – Προστατεύει πρώτη κατοικία – όφελος χιλιάδων ευρώ για οφειλέτη

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Δημοσίευση στο δημοφιλές ειδησεογραφικό portal – capital.gr

Το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οι πιστώτριες τράπεζες να προβάλλουν ισχυρισμούς περί απόρριψης της αίτησης με το αιτιολογικό ότι ο οφειλέτης δεν προσκόμισε εντός μηνός όλα τα έγγραφα που συνιστούν αποδεικτικά της περιουσιακής του κατάστασης, επικαλούμενες σχετικές παραγράφους του νόμου.

Σε άλλες περιπτώσεις οι πιστώτριες τράπεζες αποστέλλουν σχετικές αιτήσεις προς το δικαστήριο με αιτητικό την απόρριψη της αίτησης λόγω μη κατάθεσης των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων.

Το δικαστήριο της Θεσσαλονίκης (με πρόσφατη απόφασή του) έκρινε ότι δεν επηρεάζει το παραδεκτό της αιτήσεως η μη προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών εντός μηνός και απέρριψε τη σχετική ένσταση της τράπεζας.
Παραθέτω μέρος της απόφασης του δικαστηρίου:
Όσον αφορά τον ισχυρισμό της μετέχουσας πιστώτριας με την επωνυμία *** ότι αιτούσα δεν κατέθεσε εντός μηνός τα προβλεπόμενα έγγραφα στην παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν 3869/2010 και ως εκ τούτου η κρινόμενη αίτηση είναι απαράδεκτη, τούτος είναι απορριπτέος, καθότι η μη κατάθεση από τον οφειλέτη των εν λόγω εγγράφων, τα οποία ουσιαστικά είναι αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία διαθέτει ο οφειλέτης σχετικά με την περιουσία του, τα εισοδήματά του, τους πιστωτές του και τις απαιτήσεις τους, δεν μπορεί να έχει ως συνέπεια το απαράδεκτο της αίτησης του οφειλέτη. Αυτό καθίσταται σαφές και από τη διαφορετική διατύπωση που ακολουθεί ο νομοθέτης ως προς την προσκομιδή των συγκεκριμένων εγγράφων, όπου στην εν λόγω παράγραφο αναφέρει ότι ο οφειλέτης καταθέτει, ενώ στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου αναφέρει ότι ο οφειλέτης υποχρεούται (βλ. Ε. Κιουπτσίδου, Ανάτυπο, Αρμενόπουλος 63, Οκτώβριος 2010, σελ. 1479). Προφανώς σε περίπτωση δε μη προσκόμισης αυτών οι πιστωτές θα δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη άρνηση για τα πραγματικά περιστατικά που συνδέονται με τα εν λόγω έγγραφα (όπως εισοδήματα οφειλέτη, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.) και ο οφειλέτης, ο οποίος φέρει το βάρος απόδειξης, να κινδυνεύει να μην αποδείξει στο ακροατήριο τα εν λόγω περιστατικά, ενώ με την προκατάθεση αυτών (έγγραφα) διαφεύγει τον εν λόγω κίνδυνο.

Συνεπώς, πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά οι οφειλέτες ότι οι τράπεζες παριστάμενες δια των πληρεξουσίων τους δικηγόρων ΔΕΝ εμφανίζονται ως διακοσμητικά στοιχεία στη δίκη, αλλά δίνουν σκληρές μάχες προκειμένου να προασπίσουν τα συμφέροντα των εντολέων τους. Το αμέσως παραπάνω, το αναφέρω διότι πάρα πολλοί οφειλέτες νομίζουν ότι όλες οι αιτήσεις και όλες οι συζητήσεις ενώπιον του δικαστηρίου είναι εύκολες υποθέσεις και πάντοτε το δικαστήριο δικαιώνει τους οφειλέτες.

Καμία περίπτωση δεν είναι παρόμοια με άλλη. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και η αντιμετώπιση της αίτησης για κάθε οφειλέτη ή το δικηγόρο του είναι διαφορετική. Τίποτε δεν είναι εύκολο και κανένας δε μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων το αποτέλεσμα ενός δικαστηρίου.

Οι μάχες στο τομέα των υπερχρεωμένων είναι καθημερινές, ενώ η νομική συμβουλή του δικηγόρου προς τους πελάτες – οφειλέτες είναι διαρκής και όχι στιγμιαία. Πολλοί οφειλέτες έχουν την εσφαλμένη εντύπωση ότι ο δικηγόρος το μόνο που κάνει είναι να καταθέσει μια αίτηση και εκεί τελειώνει η δουλειά του. Αυτό είναι λάθος, διότι η διαδικασία είναι διαρκής και δίνονται μάχες μέχρι και την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

δείτε εδώ

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

2 Comments

    Leave A Reply