Ρύθμιση ενυπόθηκων δανείων ΜΟΝΟ για συνεπείς δανειολήπες με χαμηλά εισοδήματα.

ρύθμιση ενυπόθηκων δανείων

ρύθμιση ενυπόθηκων δανείων

ρύθμιση ενυπόθηκων δανείων :

Με 5 σωρευτικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται μπορούν οι δανειολήπτες ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων να υπαχθούν στη ρύθμιση για τις οφειλές τους προς τις τράπεζες χωρίς να χρειάζεται να προσφύγουν στη λύση του νόμου Κατσέλη για την ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών (ν. 3869/2010).

Ωστόσο, λόγω των σχετικά αυστηρών προϋποθέσεων περιορίζεται αρκετά ο αριθμός των δανειοληπτών που εμπίπτει σε αυτήν, αλλά ίσως είναι η πρώτη φορά που θεσπίζεται διάταξη “ανακούφισης” των συνεπών δανειοληπτών, οι οποίοι υπέστησαν δραματική μείωση των αποδοχών τους την τελευταία 3ετία τόσο λόγω των μειώσεων των αποδοχών τους όσο και της επιβολής δυσβάσταχτων φόρων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αρμοδίου υπουργείου στη ρύθμιση υπάγονται :

α) όσοι έχουν καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ (αφαιρουμένων φόρων και εισφορών) – για ανάπηρους, τρίτεκνους και πολύτεκνους το ποσό ανεβαίνει στις 30.000 ευρώ.
β) το παραπάνω εισόδημα πρέπει να έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 20% από το 2010,
γ) η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ,
δ) το σύνολο των τραπεζικών του καταθέσεων να φτάνει μέχρι τις 10.000 ευρώ,
ε) ενώ το ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων να μην ξεπερνά τα 150.000 ευρώ
στ) το στεγαστικό δάνειο να αφορά αγορά πρώτης κατοικίας με αντικειμενική αξία έως 180.000 ευρώ
ζ) το δάνειο να μην έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο.

Όσοι κατορθώσουν και καλύπτουν αυτές τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή θα έχουν την εξής αντιμετώπιση από τις τράπεζες:

1) Περίοδο χάριτος έως και 48 μήνες
2) καταβολή δόσης έως και του 30% του μηνιαίου καθαρού τους εισοδήματος.
3) Το επιτόκιο καθόλη τη περίοδο χάριτος θα είναι αυτό που έχουν συμφωνήσει με τη τράπεζα, ενώ όσοι έχουν εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ το επιτόκιο στη περίοδο αυτή θα είναι 1,5 %
4) για ανέργους (ίσως και για αυτούς που τελούν σε επίσχεση εργασίας) θα υπάρξει μηδενική καταβολή και απαλλαγή τόκων για έξι μήνες .

Ωστόσο θα πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες ότι η καταβολή των δόσεων καθόλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως με το εισόδημα τους.

Λεπτομέρειες του νόμου εδώ

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply