οι εργοδότες ελέγχουν τα μηνύματα των εργαζομένων τους. Το ΕΔΑΔ έκρινε ότι οι εργοδότες μπορούν να ελέγχουν τα μηνύματα και τις συνομιλίες chat των υπαλλήλων εν ώρα εργασίας.

οι εργοδότες ελέγχουν τα μηνύματα των εργαζομένων.Το Ευρωπαικό Δικαστήριο έκρινε ότι οι εργοδότες μπορούν να ελέγχουν τα mail, τα μηνύματα και τις συνομιλίες chat των υπαλλήλων εν ώρα εργασίας.

οι εργοδότες ελέγχουν τα μηνύματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει απόφαση του Ευρωπαικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την οποία αναγνωρίστηκε ως νόμιμη η ανάγνωση προσωπικών μηνυμάτων ενός υπαλλήλου από τη Ρουμανία από τον Εργοδότη του.

Η απόφαση αυτή η οποία αποτελεί ταυτόχρονα γροθιά στην ιδιωτικότητα της επικοινωνίας σχετιζόταν με ένα υπάλληλο στη Ρουμανία όπου είχε υπογράψει σύμβαση με τον εργοδότη σύμφωνα με την οποία αποδεχόταν την έρευνα του εργοδότη στον υπολογιστή του και τον έλεγχο των συνομιλιών του. Βέβαια στα πλαίσια της εργασίας του έκανε χρήση του yahoo messenger προκειμένου να απαντάει σε ερωτήσεις πελατών του εργοδότη. Με το ίδιο εργαλείο εμφανιζόταν εν ώρα εργασίας να έχει συνομιλίες με την αραβωνιαστικιά του.

Το δικαστήριο στο σκεπτικό του χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη συμπεριφορά ως σύννομη από τη πλευρά του εργοδότη και ανέφερε : «δεν είναι παράλογο ένας εργοδότης να θέλει να επιβεβαιώσει εάν οι εργαζόμενοι ασχολούνται με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις εντός των ωρών εργασίας».

«Ο εργοδότης ενήργησε εντός των πειθαρχικών του δυνατοτήτων, από τη στιγμή που, όπως διαπίστωσαν τα εθνικά δικαστήρια, είχε αποκτήσει πρόσβαση στο Yahoo Messenger υποθέτοντας ότι οι επίμαχες πληροφορίες σχετίζονταν με επαγγελματικές δραστηριότητες, και ως εκ τούτου η πρόσβαση ήταν νόμιμη» ανέφεραν οι δικαστές.

Ταυτόχρονα στο σκεπτικό αναφέρεται ότι ο εργοδότης δεν απέκτησε πρόσβαση σε άλλες πληροφορίες πλην αυτών από τον Η/Υ του υπαλλήλου του, ενώ ήταν ξεκάθαρο στον εργαζόμενο από την πλευρά του εργοδότη ότι η εταιρία διατηρούσε το δικαίωμα για έλεγχο των μηνυμάτων του ανά πάσα στιγμή.

Η απόφαση βέβαια αυτή του Ευρωπαικού δικαστηρίου ανοίγει το δρόμο σε μια σειρά εργοδοτών να παρακολουθούν κάθε ώρα και στιγμή τα δεδομένα των υπαλλήλων τους σε κάθε χώρα της ΕΕ που έχει υπογράψει τη σύμβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ αυτών και της Ελλάδας.

οι εργοδότες ελέγχουν τα μηνύματα των εργαζομένων, οι εργοδότες ελέγχουν τα μηνύματα των εργαζομένων.

 

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply