Τι αλλάζει στο νόμο κατσέλη για υπερχρεωμένα νοικοκυριά (ν.3869/2010) – Πρόταση υπουργού δικαιοσύνης για υπαγωγή των περιπτώσεων αυτών στη διαμεσολάβηση – Για ποιο λόγο η διαμεσολάβηση πρέπει να πετύχει στην Ελλάδα ως νέος θεσμός.

Όλες οι αλλαγές στο νόμο κατσέλη για υπερχρεωμένα νοικοκυριά

 

νόμο κατσέλη για υπερχρεωμένα νοικοκυριά

νόμος κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά – όλες οι αλλαγές και κατ’άρθρο ανάλυση του νέου νόμου με το 10% καταβολής της τελευταίας ενήμερης δόσης.

ΝΕΟ***Καταργείται σιωπηρά ο νόμος Κατσέλη; – Δημοσίευση στο capital.gr – Ιούνιος 2014

 

Όλες οι αλλαγές στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Κατάρθρο ανάλυση των διατάξεων και υποδείγματα νέων δικογράφων με την επιβολή του 10% της τελεταίας ενήμερης δόσης του δανείου

Τι αλλάζει στο νόμο κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ν.3869/2010. Αλλαγές επέρχονται στο νόμο κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά με νομοσχέδιο που θα καταθέσει το αρμόδιο υπουργείο προκειμένου να αποσυμφορήσει τα δικαστήρια (ειρηνοδικεία) της χώρας που έχουν καταληφθεί από αιτήσεις σε πρωτόγνωρα για τα ελληνικά δεδομένα επίπεδα.

Πρόταση του Υπουργού δικαιοσύνης κ. Αντώνη Ρουπακιώτη προς τον Υπουργό ανάπτυξης να υπαχθούν οι διαφορές για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά του ν. 3869/2010 στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, η οποία ενεργοποιείται άμεσα. Με αυτό το τρόπο θα αποσυμφωρηθούν τα ειρηνοδικεία της χώρας και θα βρεθεί άμεση λύση με δεσμευτική απόφαση για τα μέρη εξωδικαστικά. Βέβαια δεν χάνεται το δικαίωμα των μερών να προσφύγουν στα δικαστήρια εφόσον δεν υπάρξει λύση στη διαμεσολάβηση.

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης έτσι όπως αναπτύχθηκε στην Ελλάδα δεν συνδέεται με την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, όπως την γνωρίσαμε από τον ΚΠολΔ, αλλά δίνει τη δυνατότητα στα μέρη εκουσίως και χωρίς δεσμευτικό αποτέλεσμα ως προς την απόφαση να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου κάτω από καθεστώς απόλυτης εμπιστευτικότητας της διαδικασίας (ότι ειπωθεί στη διαμεσολάβηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα μέρη στη διαδικασία των δικαστηρίων στη συνέχεια) και να βρουν τη λύση που θα ικανοποιεί και τα δύο μέρη. Όλα αυτά με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή, ο οποίος με τις ιδιαίτερες γνώσεις και τεχνικές που έχει αναπτύξει θα βοηθήσει τα μέρη να καταλήξουν στην δική τους συμφωνία, μια συμφωνία που θα έχει μόνο νικητές και κανένα ηττημένο, σε αντίθεση με τη δικαστική απόφαση που έχει μεγάλες απώλειες και για τα δύο μέρη.

Η ευελιξία που θα δώσει η διαμεσολάβηση θα είναι πρωτοφανής αφού θα δημιουργήσει μια καινούρια φιλοσοφία στην ελληνική κοινωνία και θα φέρει μια νέα μεθοδολογία επίλυσης διαφορών. Η διαδικασία αυτή θα φέρνει αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα (λίγες εβδομάδες) και με ελάχιστο κόστος.

Η ελληνική κοινωνία έχει να ωφεληθεί από την διαμεσολάβηση σε κόστος χρόνο διάθεση και φιλοσοφία ζωής.
Εάν παρόλα αυτά δεν υπάρξει συμφωνία των μερών τότε ανοίγει ο δύσκολος δρόμος των ειρηνοδικείων που ήδη σήμερα δίνουν δικάσιμο στη Θεσσαλονίκη για τα υπερχρεωμένα το 2020 !!!!!!!

Οι αλλαγές που συζητούνται να γίνουν στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά – νόμος κατσέλη (3869/2010)

α) ελάχιστη καταβολή δόσης με την κατάθεση της αίτησης στο 10% της τρέχουσας δόσης με minimum 40 ευρώ μηνιαίως.

β) υπαγωγή στη διαμεσολάβηση για γρήγορα, εύκολη και φθηνή λύση των μερών με τη βοήθεια διαπιστευμένου διαμεσολαβητή που θα βοηθήσει τα μέρη (τράπεζες και φυσικά πρόσωπα) στην εξεύρεση λύσης, εξωδικαστικά.

γ) για να υπαχθεί κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να συμφωνούν το 50% +1 από τους πιστωτές και όχι το 100% όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. ΠΡΟΣΟΧΗ κατά το στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Αυτό σημαίνει ότι οι υπόλοιποι πιστωτές δεσμεύονται από αυτή τη συμφωνία.

δ) για όσα δάνεια έχουν τιτλοποιηθεί και εκχωρηθεί σε τράπεζες και ιδρύματα του εξωτερικού ορίζεται υποχρεωτικά αντίκλητος στην Ελλάδα για τις επιδόσεις.

ε) η δυνατότητα αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης μεταφέρεται στο εφετείο και μετά την έκδοση οριστικής απόφασης εφόσον βέβαια ο οφειλέτης έχει καταθέσει έφεση κατά της οριστικής απόφασης του ειρηνοδικείου.

νόμο κατσέλη για υπερχρεωμένα νοικοκυριά

νόμο κατσέλη για υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Από όλα τα παραπάνω ενισχύεται η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς σε περιπτώσεις υπερχρεωμένων. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι υποθέσεις αυτές θα υπαχθούν στη διαμεσολάβηση. Η διαδικασία αυτή είναι η ενδεδειγμένη για να καθιερωθεί ένα σύστημα διαλόγου μεταξύ των διαδίκων έτσι ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αλληλοσπαραγμών στις αίθουσες των δικαστηρίων για αντικείμενα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν επιλυθεί με διάλογο και με απόφαση που θα ικανοποιούσε και τα δύο μέρη.
Δείτε και εδώ

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

3 Comments

    Leave A Reply