νέος κώδικας ιθαγένειας: Ποιες θα είναι οι νέες προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής υπηκοότητας με το νέο νόμο που θα ψηφιστεί. Αλλαγές και στην άδεια διαμονής

νέος κώδικας ιθαγένειας:  Ποιες θα είναι οι νέες προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής υπηκοότητας με το νέο νόμο που θα ψηφιστεί.

νέος κώδικας ιθαγένειας

νέος κώδικας ιθαγένειας

Χιλιάδες παιδιά μεταναστών που δεν μπορούσαν να προχωρήσουν στην απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας όλα αυτά τα χρόνια αν και τα περισσότερα είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν είχαν καθόλου δεσμούς με την χώρα καταγωγής τους, θα αποκτήσουν με το νέο νόμο που θα ψηφιστεί την ελληνική ιθαγένεια και κατά συνέπεια την ελληνική ταυτότητα, αναγνωριζόμενοι από την πολιτεία ως έλληνες πολίτες.

Οι προϋποθέσεις που θέτει ο νέος κώδικας ιθαγένειας καθορίζονται από διάφορους παράγοντες όπως η γέννηση των παιδιών στην Ελλάδα, η φοίτηση σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικό ή γυμνάσιο-Λύκειο), φοίτηση ή απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, νόμιμη και μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα κλπ.

Ενδεικτικά μερικά από τα σημεία του κατατεθέντος νομοσχεδίου αναφορικά με τα όσα προβλέπει ο νέος κώδικας ιθαγένειας:

 • Ανήλικοι αλλοδαποί που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση είτε εννέα τάξεων είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • παιδιά αλλοδαπών που γεννιούνται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση εγγραφής και φοίτησης σε σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και νόμιμης συνεχούς παραμονής ενός εκ των γονέων τους, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 • Αλλοδαποί που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και είναι απόφοιτοι ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εφόσον διαθέτουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα.
 • Επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας από τέκνο αλλοδαπού που την απέκτησε με δήλωση ή πολιτογράφηση.
 • Μειώνεται στα 7 έτη ο χρόνος παραμονής για την απόκτηση της ιθαγένειας με πολιτογράφηση.
 • Προβλέψεις για εργασία παράτυπων μεταναστών, όταν θα υπάρξει έγριση παράτασης οικειοθελούς αποχώρησης από τη χώρα. νέος κώδικας ιθαγένειας

Ενδεικτικά τα όσα αναφέρονται για την τροποποίηση των διατάξεων περί άδειας διαμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα.

 • Μειώνεται και ορίζεται στο ποσό των 50 ευρώ από 150 που ισχύει σήμερα, το απαιτούμενο τέλος που καταβάλλει ο εργοδότης για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που απασχολεί με εποχική εργασία.
 • Ο εργοδότης οφείλει για κάθε απασχολούμενο στην αγροτική οικονομία ή σε εποχική εκμετάλλευση, να προκαταβάλλει στον ΟΓΑ ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν σε διάστημα ενός μηνός.
 • Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η χορήγηση θεώρησης εισόδου με δικαίωμα εργασίας σε εποχικά εργαζόμενους που εισέρχονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 μέρες.
 • Επιτρέπεται η χορήγηση θεώρησης εισόδου για εποχική εργασία πολλαπλών εισόδου μέγιστης διάρκειας διαμονής έξι μηνών ανά δωδεκάμηνο, με την οποία μπορεί να πραγματοποιήσει πολλαπλές εισόδους στην ελληνική επικράτεια.
 • Ενήλικες υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν αποφοιτήσει από το σχολείο δεν απαιτείται να πάρουν άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (όπως μεταξύ άλλων, θύματα και μάρτυρες εγκλημάτων ρατσιστικής βίας).
 • Στα μέλη της οικογένειας που συνοδεύουν πολίτη τρίτης χώρας, ιδιοκτήτη ακινήτων και στα οποία χορηγείται ατομική άδεια διαμονής, περιλαμβάνονται και οι απευθείας ανιόντες των συζύγων.
 • Παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης διαμονής μακράς διάρκειας και στους κατόχους Εθνικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.
 • Σε περίπτωση γέννησης τέκνου στην Ελλάδα, ως την έναρξη ισχύος του νόμου, από γονέα που διαμένει σε χώρα με άδεια διαμονής, μπορεί να χορηγηθεί στον έτερο γονέα άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση.
 • Μειώνεται και ορίζεται στα 150 ευρώ, από 1.500-3.000 ευρώ που ισχύει σήμερα, το πρόστιμο που επιβάλλεται σε πρόσωπα που υποβάλλουν ανακριβείς δηλώσεις ή βεβαιώσεις στο πλαίσιο του Κώδικα.
 • Επιτρέπεται η διατήρηση του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς των αλλοδαπών συζύγων ομογενών από την Αλβανία που έχουν πολιτογραφηθεί, εκτός των οριζόμενων περιπτώσεων.
Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply