κοινωφελής εργασία αντί ποινής: Ν.4093/2012. Μετατροπή της ποινής σε χρηματική -κοινωφελής εργασία ή μετατροπή της δικαιοσύνης σε εισπρακτικό μηχανισμό του κράτους;

κοινωφελής εργασία αντί ποινής

κοινωφελής εργασία αντί ποινής

κοινωφελής εργασία αντί ποινής

Το άρθρο 82 του ΠΚ αλλάζει και πλέον κανείς καταδικασμένος μέχρι 5 χρόνια δε θα πηγαίνει στη φυλακή, εάν έχει χρήματα να πληρώσει.

Τo μνημόνιο 3 (ή όπως λέγεται μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα στρατηγικής) στη λογική των εισπρακτικών μέτρων καταργεί αυτό που ο αείμνηστος δάσκαλος Μανωλεδάκης μας έλεγε “περι ποινική και κοινωνικής απαξίας του εγκλήματος” και βάζει όλα τα αδικήματα και τις ποινές μέχρι 5 έτη στο ίδιο τσουβάλι.

Δηλαδή το μόνο που μας ενδιαφέρει πλέον στο θεσμό της δικαιοσύνης (που τον απαξιώνουν μέρα με τη μέρα υποβαθμίζοντας τους λειτουργούς της βλ. μειώσεις μισθών δικστών, δήθεν απελευθέρωση δικηγορικού επαγγέλματος, απαξίωση των δικαστικών αποφάσεων περί αντισυνταγματικότητας νόμων κλπ.) είναι να λειτουργεί ως εισπρακτικός μηχανισμός των πιστωτών της χώρας.

Γιατί ας μη γελιόμαστε όλα τα χρήματα που μαζεύονται ακόμη και τα πρωτογενή πλεονάσματα περίπου 1 δις ευρώ του Οκτωβρίου 2012 της χώρας μας πηγαίνουν για την αποπληρωμή των χρεών των ξένων πιστωτών και κυρίως των ευρωπαίων εταίρων μας.

Και μέσα σε όλα αυτά τροποποιήθηκε η διάταξη που αναφέρει ότι η προσαύξηση την ώρα που θα πληρωθεί η ποινή στο δημόσιο ταμείο ανέρχεται στο 110 % του ποσού που επιβλήθηκε.

Δηλαδή εάν κάποιος καταδικαστεί σε 1 χρόνο φυλάκιση με μετατροπή προς 10 ευρώ ημερησίως, καλύτερα να παραμείνει στη φυλακή γιατί θα χρειαστεί για να πληρώσει τη ποινή του το ποσό των 365 χ 10 = 3650 ευρώ χ 110% προσαύξηση 4.015 ευρώ = 3650 + 4.015 = 7.665 ευρώ.

Δηλαδή μόνο ένας πλούσιος θα έχει τη δυνατότητα να αποφύγει τη φυλακή. Θα μου πει κάποιος ότι ναι για ένα έτος μπορεί να ζητήσει κοινωφελή εργασία. Δηλαδή πάλι ο πλούσιος θα αποφύγει τη διαδικασία της υποβάθμισης παρέχοντας κοινωφελή εργασία και ο φτωχός θα ταπεινωθεί προκειμένου να εκτίσει με εναλλακτικό τρόπο τη ποινή του.

Όπως συνηθίζω να λέω, η κρίση σην χώρα μας είναι πρωτίστως ηθική, πολιτισμική και ανθρωπιστική σε λίγο καιρό και λιγότερο οικονομική.

Παρακάτω παραθέτω αυτούσιο το κείμενο της αλλαγής του νόμου για τη μετατροπή της ποινής και την κοινωφελή εργασία.

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που δεν υπερβαίνει το ένα έτος μετατρέπεται σε
χρηματική ποινή ή πρόστιμο. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη από ένα
έτος και δεν υπερβαίνει τα δύο μετατρέπεται σε χρηματική ποινή, εκτός αν ο δράστης είναι
υπότροπος και το δικαστήριο με απόφαση του ειδικά αιτιολογημένη κρίνει ότι απαιτείται η μη
μετατροπή της για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων. Η
περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη από δύο έτη και δεν υπερβαίνει τα πέντε
μετατρέπεται σε χρηματική ποινή, εκτός αν το δικαστήριο με απόφαση του ειδικά αιτιολογημένη
κρίνει ότι απαιτείται η μη μετατροπή της για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων
αξιόποινων πράξεων.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως

εξής:

  «3. Κάθε ημέρα φυλάκισης υπολογίζεται σε ποσό από πέντε (5) ευρώ έως εκατό (100) ευρώ και

κάθε ημέρα κράτησης σε ποσό από πέντε (5) ευρώ έως εκατό (100) ευρώ.

  3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως

εξής:

  «5. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο ορίζει και τον αριθμό των ωρών κοινωφελούς εργασίας

που κυμαίνονται από 100 έως 240 ώρες για ποινή ως ένα έτος, 241 έως 480 ώρες για ποινή από

ένα έως δύο έτη, 481 έως 720 ώρες για ποινή από δύο έως τρία έτη, 721 έως 960 ώρες για ποινή

από τρία έως τέσσερα έτη και 961 έως 1.200 ώρες για ποινή από τέσσερα έως πέντε έτη, ενώ

προσδιορίζει και προθεσμία όχι μεγαλύτερη από πέντε έτη για την εκτέλεση τους.»

  4. Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 7 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως

εξής:

  «ε) διατάσσει την έκτιση στερητικής της ελευθερίας ποινής ενός έως τριών μηνών για ποινή

παροχής κοινωφελούς εργασίας έως 240 ωρών, δύο έως πέντε μηνών για ποινή παροχής

κοινωφελούς εργασίας μεγαλύτερης των 240 και έως 480 ωρών, τεσσάρων έως οκτώ μηνών για

ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας μεγαλύτερης των 480 ωρών και έως 720 ωρών, επτά έως

δώδεκα μηνών για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας μεγαλύτερης των 720 ωρών και έως 960

ωρών και έντεκα έως δεκαεπτά μηνών για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας μεγαλύτερης των

960 ωρών.»

  5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 663/1977 (Α’ 215), ως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο

24 του ν. 2145/1993 (Α’ 88) και κατόπιν με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 4058/2012

(Α’ 63), αντικαθίσταται ως εξής:

  «1. Τα ποσά των επιβαλλομένων σε χρήμα ποινών, καθώς και τα ποσά που προκύπτουν από τη

μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών, προσαυξάνονται κατά την είσπραξη κατά

ποσοστό 110%.»

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply