ερτ αποφαση ΣΤΕ – Προσωρινή διαταγή – Αιτηση Αναστολής εκτέλεσης ΣτΕ

ερτ αποφαση στε

ερτ αποφαση στε

ερτ αποφαση στε

Η απόφαση αναδημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας από την ιστοσελίδα του συνεργαζόμενου δικηγορικού γραφείου των Αθηνών του Δημητρίου Σπ. Περπατάρη και Συνεργατών που χειρίστηκε την υπόθεση.

Δείτε εδώ τη πρώτη σελίδα της απόφασης

ερτ αποφαση ΣΤΕ - Προσωρινή διαταγή - Αιτηση Αναστολής εκτέλεσης ΣτΕ

Δείτε εδώ τη δεύτερη σελίδα της απόφασης

ερτ αποφαση στε

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης:

∆ ι α τ ά σ σ ο υ μ ε

1. Την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.).

2. Τη λήψη από τους συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστημα έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η κ. Καραμανώφ, όπως αναφέρεται στην απόφαση, έκρινε ότι η βλάβη που έχει προκληθεί εξ αυτού, δεν μπορεί να θεραπευθεί πλέον και για τον λόγο αυτό κατέληξε στη θέση, ότι το σύνολο της απόφασης για κλείσιμο της ΕΡΤ πρέπει να μην ισχύσει.

 Και η υποδειγματικά πολυφωνική λειτουργία της τις μέρες αυτές των μεγάλων αγώνων πείθει και τον πιο δύσπιστο για την ενημερωτική και πολιτιστική αξία της τόσο συγκρινόμενη με το κακό παρελθόν των κυβερνητικών χειραγωγήσεών της όσο και το θλιβερό παρόν του ιδιωτικού ανταγωνισμού της. * από το site του Δημητρίου Περπατάρη, όπως αυτό δημοσιεύτηκε λίγες ημέρες μετά την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply