απόφαση βόμβα διαγράφει πρόστιμο ΣΕΠΕ 10.549,44 ευρώ και 500 ευρώ ΙΚΑ.

απόφαση βόμβα διαγράφει πρόστιμο ΣΕΠΕ

απόφαση βόμβα διαγράφει πρόστιμο ΣΕΠΕ

απόφαση βόμβα διαγράφει πρόστιμο ΣΕΠΕ 10.549,44 ευρώ και 500 ευρώ ΙΚΑ.

Απόφαση βόμβα αναστέλλει πρόστιμο του ΣΕΠΕ ύψους 10549,44 ευρώ.

Πλήγμα στην πληθώρα των προστίμων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που επιβάλλουν επί δικαίων και αδίκων έχει επιφέρει η ΟΡΙΣΤΙΚΗ απόφαση του Διοικητικού Προτωδικείου Σερρών, με βάση την οποία η δέσμια αρμοδιότητα του ΣΕΠΕ να επιβάλει τα υπέρογκα αυτά πρόστιμα αδιάκριτα και χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες στην επιχειρηματικότητα, αίρεται μπροστά στη στάθμιση των συμεφρόντων πολίτη -δημοσίου.

Όπως έχουμε αναφερθεί σε προγενέστερο άρθρο μας, μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις, εάν βρεθεί έστω και ένας φίλος σας εντός του καταστήματος σας και εκείνη τη στιγμή εισέλθει ο έλεγχος, ακόμη και αν δεν τον απασχολείτε το πρόστιμο 10.549 ευρώ είναι αναπόφευκτο, χωρίς να ακουστείτε και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ισχυρισμοί σας.

Δείτε τι γράφαμε σε προγενέστερο άρθρο μας εδώ.

απόφαση βόμβα διαγράφει πρόστιμο ΣΕΠΕ 10.549,44 ευρώ και 500 ευρώ ΙΚΑ.

Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, το δικαστήριο αξιολόγησε τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας και διαπίστωσε με πάση βεβαιότητα ότι ο “φερόμενος” ως δήθεν εργαζόμενος εντός του καταστήματος που διεξήχθη ο έλεγχος ήταν ένας απλός επισκέπτης.

Επειδή όμως κατά πάγια πρακτική το ΣΕΠΕ μόλις εισέλθει σε ένα κατάστημα και εξαιτίας της δέσμιας αρμοδιότητάς του (δηλαδή χωρίς καμία αιτιολογία και έλεγχο από προιστάμενη αρχή., αλλά και χωρίς τη δυνατότητα προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου), επιβάλλει πρόστιμα σε όποιον βρει μπροστά του, αδιαφορώντας για το αν αυτός είναι ή όχι πραγματικά εργαζόμενος στο κατάστημα.

Ταυτόχρονα, το δικαστήριο διαπίστωσε σωρεία παρατυπιών στη σύνταξη τηςέκθεσης ελέγχου από το κλιμάκιο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασσίας, από τον τρόπο σύνταξής του έως τα τυπικά στοιχεία ελέγχου του και έκρινε ότι ο φερόμενος ως εργαζόμενος όπως αναγραφόταν στη σχετική έκθεση ελέγχου “βρέθηκε εντός του καταστήματος” και ΟΧΙ “βρέθηκε να εργάζεται εντός του καταστήματος” με αποτέλεσμα να ομολογείται από την πλευρά του ΣΕΠΕ κατά τον έλεγχο ότι επέβαλαν πρόστιμο σε περαστικό και απλώς διερχόμενο από το κατάστημα άνθρωπο τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Σε προγενέστερο στάδιο είχε εκδοθεί απόφαση ασφαλιστικών μέτρων και το δικαστήριο εκεί προέβη ως εκ της δυνατότητάς του σε στάθμιση των συμφερόντων του δημοσίου, αναφορικά με τη φερόμενη παράβαση, σε σχέση με την ανεπανόρθωτη βράβη του πολίτη από ένα εξοντωτικό πρόστιμο και πως αυτό θα επηρεάσει τη ζωή του, την οικογένειά του, τη διατροφή του και την επιχείρησή του, κατά το άρθρο 202 παρ. 2 ΚΔΔ.

Στη προκειμένη των ασφαλιστικών το δικαστήριο έκρινε ότι με βάση τα οικονομικά δεδομένα της μικροεπιχείρησης η βλάβη που θα προκληθεί από τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (κατάσχεση και πλειστηριασμός) ή κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών ή του εξοπλισμού του καταστήματος θα είναι ανεπανόρθωτη για τον πολιτη αφού θα του στερήσει ακόμη και το μικρό εισόδημά του, έτσι οι αρνητικές συνέπειες και η βλάβη του δημοσίου συμφέροντος με την αποδοχή της ανστολής δεν είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του πολίτη.

Έτσι αποφάσισε ότι αναστέλλονται όλα τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του πολίτη και κυρίως σε βάρος της επιχείρησής του μέχρι να συζητηθεί η απόφαση επί της προσφυγής που κατατέθηκε και θα υπεισέλθει στην ουσία της υποθέσεως, αξιολογώντας όλους τους ισχυρισμούς και όχι μόνο το κατεπείγοπν και την στάθμιση των συμφερόντων αναφορικά με τη βλάβη που υφίσταται το δημόσιο σε σχέση με το πολίτη.

Στη προκειμένη περίπτωση ο πελάτης του καταστήματος θεωρήθηκε υπάλληλος, απλώς και μόνο επειδή βρισκόταν εντός του καταστήματος την ώρα του ελέγχου και επιβλήθηκε το πρόστιμο χωρίς να ακουστούν οι απόψεις του ιδιοκτήτη με το αιτιολογικό ότι απασχολούνταν στην επιχείρηση.

Με αυτό το σκεπτικό το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ το ΠΡΟΣΤΙΜΟ του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και το πρόστιμο του ΙΚΑ που επιβλήθηκε και ΜΑΛΙΣΤΑ επέβαλε και ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ επειδή θεώρησε την ενέργεια των οργάνων του άνευ αντικειμένου που υπέβαλε σε έξοδα τον ιδιώτη.

Όλα αυτά προηγούνται των εξαγγελιών της πολιτείας αναφορικά με τη μείωση των προστίμων για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, αφού έχουν όλοι αντιληφθεί ότι το μέτρο όχι μόνο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αλλά οδήγησε δεκάδες επιχειρήσεις στο λουκέτο.  Αυτό είναι λογικό διότι κανείς δε μπορούσε να ανταπεξέλθει στα εξοντωτικά αυτά πρόστιμα.

Δυστυχώς, η φιλοσοφία των προστίμων αυτών είναι καθαρά εισπρακτική και δεν κινείται προς την κατεύθυνση εξάλειψης των φαινομένων ανασφάλιστης εργασίας. Έτσι, η επιχείρηση φοβάται μόνο το πρόστιμο και δεν νοιάζεται για το αν θα πρέπει να ασφαλίσει ή όχι τον εργαζόμενο, αφού όλη η αγορά λέει το ρητό “εάν έρθουν για έλεγχο, δε θα φύγουν εάν δε σε γράψουν, ακόμη και αν όλα είναι σωστά…” . Η κετεύθυνση π0ου θα πρέπει να δοθεί είναι προς τη πλευρά της ασφάλισης όλων των απασχολούμενων εργαζομένων, με κίνητρα προς τις επιχειρήσεις να τηρούν τους κανονισμούς και όχι με το γνωστό σε όλους μας “κρυφτοκυνηγητό”” μεταξύ των υπαλλήλων του ΣΕΠΕ και των κατασηματαρχών.

απόφαση βόμβα διαγράφει πρόστιμο ΣΕΠΕ 10.549,44 ευρώ, απόφαση βόμβα διαγράφει πρόστιμο ΣΕΠΕ 10.549,44 ευρώ, απόφαση βόμβα διαγράφει πρόστιμο ΣΕΠΕ 10.549,44 ευρώ, απόφαση βόμβα διαγράφει πρόστιμο ΣΕΠΕ 10.549,44 ευρώ, απόφαση βόμβα διαγράφει πρόστιμο ΣΕΠΕ 10.549,44 ευρώ, απόφαση βόμβα διαγράφει πρόστιμο ΣΕΠΕ 10.549,44 ευρώ

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply