ασφαλιστικά μέτρα 4055: (16 § 2 Ν. 4055/2012 – ΚΠολΔ 691 § 5) Νόμος για τη Δίκαιη Δίκη: Αναιτιολογητη η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων

ασφαλιστικά μέτρα 4055

ασφαλιστικά μέτρα 4055

ασφαλιστικά μέτρα 4055

Σύμφωνα με τη σχετική τροποποίηση, ο δικαστής έχει τη δυνατότητα να εκδώσει απόφαση επί των ασφαλιστικών μέτρων εντός 48 ωρών από τη συζήτηση της υπόθεσης, σημειώνοντας απλά το διατακτικό είτε στην αίτηση είτε στην απόφαση με συνοπτικές διαδικασίες. Ο δικαστής, παρόλα αυτά διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ή με καταχώρηση στα πρακτικά ότι θα εκδώσει την απόφαση εντός 1 μηνός από τη συζήτηση δημοσιεύοντας ταυτόχρονα και ένα συνοπτικό σκεπτικό.

Με τη παρούσα τροποποίηση δημιουργείται έντονη προβληματική, εάν η δυνατότητα έκδοσης δικαστικής απόφασης χωρίς σκεπτικό προσκρούει στο Σύνταγμα ή όχι. Κατά μία έννοια (την οποία και υποστηρίζω), εγείρεται ζήτημα συνταγματικότητας (93§3 Σ) της συγκεκριμένης τροποποίησης, καθώς το Σύνταγμα επιβάλλει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία σε κάθε δικαστική απόφαση, έτσι ώστε να δίδεται η δυνατότητα να αξιολογείται το περιεχόμενο της δικαστικής αποφάσεως από τους έχοντες έννομο συμφέρον.
Το πρόβλημα επιτείνεται καθώς η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων που ορίζει ο ίδιος ο νόμος. Έτσι, επί της ουσίας, μια δικαστική απόφαση ασφαλιστικών μέτρων χωρίς σκεπτικό δημιουργεί από μόνη της τον προβληματισμό και την αμφισβήτηση καθώς κανείς δε μπορεί να γνωρίζει πως τελικώς ο δικαστής οδηγήθηκε στην συγκεκριμένη κρίση.

Παράλληλα, το πρόβλημα κορυφώνεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος από τους διαδίκους επικαλείται ουσιώδη μεταβολή των συνθηκών με βάση τις οποίες ο δικαστής διέταξε το ασφαλιστικό μέτρο. Με άλλα λόγια δεν θα είναι δυνατόν στον συγκεκριμένο διάδικο να γνωρίζει τα περιστατικά εκείνα που οδήγησαν στην έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης έτσι ώστε να επικαλεστεί τα νέα δεδομένα προκειμένου να ανακαλέσει την προηγούμενη απόφαση.

Παράλληλα, δημιουργείται μεγάλο ζήτημα αναφορικά με την δυνατότητα που δίδει ο νόμος στους διαδίκους για την κατάθεση σημειώματος με τις προτάσεις τους για τη συζήτηση της υπόθεσης. Έτσι καθίσταται δυσχερής η αξιολόγηση των αποδείξεων καθώς μένει ιδιαίτερα λίγος χρόνος προς αυτή τη κατεύθυνση.

Σε γενικές γραμμές δεν θεωρώ ότι αυτό θα επιφέρει επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα σε σχέση με αυτά που αναπτύχθηκαν ανωτέρω. Άλλωστε, επιτάχυνση της απονομής με παράλληλη διατήρηση ή ακόμη επαύξηση της ποιότητας των εκδοθησομένων αποφάσεων θα μπορούσε να γίνει εάν όλα τα πρωτοδικεία της χώρας είχαν καλυμμένες τις οργανικές θέσεις των δικαστών τους, εάν όλα τα πρωτοδικεία ήταν πλήρως στελεχωμένα με δυναμικές γραμματείες, οι οποίες θα υποστηρίζονταν από υλικοτεχνική υποδομή και εάν επιτέλους στο δικαστικό μας σύστημα είχαμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία για να βελτιώσουμε τη ζωή μας και να κερδίσουμε χρόνο τουλάχιστον εμείς που σπαταλάμε δεκάδες ώρες για να λάβουμε ένα αντίγραφο απόφασης ή να δούμε εάν έχει εκδοθεί η απόφαση ή να καταθέσουμε ένα δικόγραφο.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

2 Comments

    Leave A Reply