αποφυλάκιση με τον όρο της ανάκλησης: Ποιοί τελικά αποφυλακίζονται με το νέο νόμο 4043/2012 – Όροι και προϋποθέσεις – εξαιρέσεις – υποχρεώσεις απολυμένων – κίνδυνος ανάκλησης της αποφυλάκισης

αποφυλάκιση με τον όρο της ανάκλησης

 

αποφυλάκιση με τον όρο της ανάκλησης

αποφυλάκιση με τον όρο της ανάκλησης

Το κείμενο του νόμου για την αποφυλάκιση – νόμος 4043/2012

Με τη δημοσίευση του νέου νόμου με αριθμό 4043/2012 προβλέπεται μεταξύ άλλων η αποφυλάκιση με όρους αλλά και τον όρο της ανάκλησης.

Βασικές προϋποθέσεις του νέου νόμου για την αποφυλάκιση.

Τελικά αποφυλακίζονται ενήλικοι και ανήλικοι:

α) όσοι εκτίουν ποινή φυλάκισης ή κάθειρξης έως 3 έτη εφόσον έχουν εκτίσει το 1/10 της ποινής τους.

β) όσοι εκτίουν ποινή φυλάκισης ή κάθειρξης από 3-5 έτη εφόσον έχουν εκτίσει το 1/5 της ποινής τους.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δεν υπάγονται στη ρύθμιση του νέου νόμου και δεν αποφυλακίζονται καταδικασμένοι για τα αδικήματα που προβλέπονται στα κάτωθι άρθρα του ΠΚ ή στους κάτωθι ειδικούς ποινικούς νόμους.

Εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων όσοι έχουν καταδικαστεί για
παράβαση: α) του ν. 1608/1950, β) του ν. 1882/1990, γ) του
ν. 2523/1997, δ) των άρθρων 87 παρ. 5 και 88 του ν. 3386/2005 και ε) των άρθρων187, 187Α,
235, 236, 237, 256, 258, 299, 322, 323Α, 324, 336, 339 παρ. 1 α’, β’, 342, 348Α, 349, 351, 351 Α,
390 και 380 παράγραφοι 1β και 2 του Ποινικού Κώδικα.

Όροι και προϋποθέσεις – Υποχρεώσεις απολυμένων από τις φυλακές.

α) την υποχρέωση τους να εμφανίζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα στις
αστυνομικές αρχές του τόπου όπου διαμένουν,
β) τη μη απομάκρυνση τους, χωρίς έγγραφη άδεια
του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, από τον ως άνω τόπο,
γ) οποιονδήποτε άλλον όρο από αυτούς
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 100 Π.Κ., κρίνει σκόπιμο.

Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, κατά την επιβολή των ως άνω όρων, οφείλει να λαμβάνει υπόψη του την
προσωπικότητα, καθώς και τις ατομικές, οικογενειακές και επαγγελματικές ανάγκες του απολυόμενου.

Ανάκληση Απόφασης αποφυλάκισης

Σε περίπτωση που ο τελευταίος παραβαίνει τους όρους που του έχουν τεθεί, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών διατάσσει την ανάκληση της απόλυσης.

Υποχρέωση διευθυντών φυλακών

Οι διευθυντές των καταστημάτων κράτησης υποβάλλουν, μέσα σε πέντε ημέρες από τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου, στον εισαγγελέα του τόπου έκτισης της ποινής τους φακέλους
των καταδίκων, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

Δεν απαιτείται η καταβολή της δικαστικής δαπάνης ή της χρηματικής ποινής για την απόλυση του κρατουμένου.
Η υπό όρον απόλυση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, δεν κωλύεται από τη μη
καταβολή των δικαστικών εξόδων και της χρηματικής ποινής που τυχόν επιβλήθηκε.

Ποιους κατάδικους καλύπτει ο νόμος

α) Όλους όσους ήδη εκτίουν ποινή φυλάκισης ή κάθειρξης με τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
β) μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και σε χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) μήνες και
γ) μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μετά από άσκηση ενδίκου μέσου και εφόσον η έκτιση της ποινής τους έχει αρχίσει κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply