έξωση και εκχώρηση μισθωμάτων στην εφορία για αποφυγή φορολόγησης με ποσοστό 15% σε ανείσπρακτα ενοίκια

έξωση και εκχώρηση μισθωμάτων στην εφορία και από τους κληρονόμους.

έξωση και εκχώρηση μισθωμάτων

έξωση και εκχώρηση μισθωμάτων από τους κληρονόμους στην εφορία για αποφυγή φορολόγησης με ποσοστό 15% σε ανείσπρακτα ενοίκια

Τι γίνεται σε περίπτωση που έχετε την τύχη μεν να κληρονομήσετε ένα ακίνητο, αλλά την ατυχία δε ο θανών να το είχε μισθώσει σε δύστροπο ενοικιαστή;

Η απάντηση είναι έξωση με τη διαδικασία της διαταγής απόδοσης μισθίου ή των μισθωτικών διαφορών μετά από αγωγή. Ωστόσο η εφορία περιμένει στη γωνία να φορολογήσει τα μισθώματα με 11% και ήδη σήμερα μετά το 3ο μνημόνιο με 15%.

Έτσι ο κληρονόμος βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να φορολογηθεί για ένα εισόδημα από το πουθενά που δεν καταβλήθηκε ποτέ, που όμως η εφορία μέσω του συστήματος taxis έχει ήδη τα στοιχεία των εμπλεκομένων που θα φορολογήσει.

Κάποια στιγμή το έτος 2013 και 2014, η εφορία δεν δεχόταν την εκχώρηση των μισθωμάτων με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης (παλιός ή νέος) να ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει φόρο επί των μισθωμάτων που ουδέποτε εισέπραξε. Στην ίδια δυσάρεστη θέση ήταν και ο κληρονόμος που τον εντόπιζε η εφορία τέσσερις μόλις μήνες μετά το θάνατο του κληρονομουμένου.

Η διαδικασία της εκχώρησης πρακτικά σημαίνει ότι ο φερόμενος ως δικαιούχος των μισθωμάτων αναγγέλλει στην εφορία ότι ουδέποτε εισέπραξε ενοίκια και εξουσιοδοτεί την εφορία να εισπράξει με τους δικούς της μηχανισμούς τα συγκεκριμένα μισθώματα, παραιτούμενος από το δικαίωμά του να το κάνει αυτός.

Έτσι ξαφνικά η εφορία αποκτά δικαίωμα επί των μισθωμάτων αυτών και ο ενοικιαστής πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με την εφορία με όλες τις συνέπειες που έχει αυτή η διαδικασία.

Πως μπορεί τώρα να απαλλαγεί από την υποχρέωση ο ιδιοκτήτης. Πολύ απλά με τη διαδικασία της εκχώρησης των μισθωμάτων. Με την ίδια διαδικασία απαλλάσσεται και ο κληρονόμος.

Ειδικότερα:

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013 τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, επιτρέπεται να μη συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα.

Όπως ορίζεται στην περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης είναι σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου, οι κληρονόμοι του για τα εισοδήματα του μέχρι τη χρονολογία του θανάτου του.

Εξάλλου με το άρθρο 1710ΑΚ ορίζεται ότι κατά το θάνατο του προσώπου η περιουσία του ως σύνολο (κληρονομιά) περιέρχεται από το νόμο ή από διαθήκη σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (κληρονόμοι). Η κληρονομική διαδοχή από το νόμο επέρχεται όταν δεν υπάρχει διαθήκη, ή όταν η διαδοχή από διαθήκη ματαιωθεί ολικά ή μερικά. Αντικείμενο της κληρονομικής διαδοχής είναι όλες οι έννομες σχέσεις του κληρονομούμενου, περιουσιακές ιδίως, αλλά μπορεί και μη περιουσιακές, εκτός από εκείνες που αποσβήνονται με τον θάνατο του.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 1711 ΑΚ , χρόνος της επαγωγής είναι ο χρόνος του θανάτου του κληρονομουμένου, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 1846 ΑΚ ο κληρονόμος αποκτά την κληρονομία μόλις γίνει η επαγωγή.

Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται δεκτό ότι ο κληρονόμος δύναται να υποβάλλει δήλωση εκχώρησης ανείσπρακτων μισθωμάτων για λογαριασμό του αποβιώσαντος, εφόσον αποδεδειγμένα δεν είχαν εισπραχθεί από τον δικαιούχο.

έξωση και εκχώρηση μισθωμάτων,έξωση και εκχώρηση μισθωμάτων,έξωση και εκχώρηση μισθωμάτων,έξωση και εκχώρηση μισθωμάτων,έξωση και εκχώρηση μισθωμάτων,έξωση και εκχώρηση μισθωμάτων,έξωση και εκχώρηση μισθωμάτων

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

2 Comments

    Leave A Reply