Έκτακτη Εισφορά φυσικών προσώπων


500 Euro.gif200 Euro.gif100 euro.gif50euro.gifΛόγω της επιδύνωσης της δημοσιονομικής κατάστασης της οικονομίας της Ελλάδας, η ελληνική κυβέρνηση το καλοκαίρι του 2009 έλαβε μία απόφαση περί έκτακτης φορολόγησης εισοδημάτων (περασμένων ετών – αναδρομικά) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 3758/2009 (Φ.Ε.Κ. Α’68).

Σύμφωνα με ο νόμο η έκτακτη εφάπαξ εισφορά καθορίζεται στο
α) ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 €) για ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα από εξήντα χιλιάδες ένα ευρώ (60.001 €) έως ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000 €),

β) στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) για εισόδημα από ογδόντα χιλιάδες ένα ευρώ (80.001 €) έως εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €),

γ)στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) για εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα ευρώ (100.001 €) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 €),

δ)στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για εισόδημα από εκατόν πενήντα χιλιάδες ένα ευρώ (150.001 €) έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 €),

ε) στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) για εισόδημα από τριακόσιες χιλιάδες ένα ευρώ (300.001 €) έως πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €),…….”,

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση επέρχεται σύγκρουση μεταξύ του συγκεκριμένου νόμου που επιβάλλει την έκτακτη εισφορά και του 2 του άρθρου 78 του Συντάγματος που ορίζει ότι “Φόρος ή άλλο οποιοδήποτε οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος, που εκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος το προηγούμενο εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε”

Συνεπώς, φόρος επιβάλλεται μόνο για το εισόδημα που αποκτάται κατά τη χρονική περίοδο εκδόσεως του νόμου και όχι για για εισοδήματα προγενέστερα, δεδομένου ότι το Σύνταγμα της χώρας απαγορεύει την αναδρομική ισχύ των φορολογικών νόμων.

Με βάση αυτό το σκεπτικό εξεδόθη η με αριθμ. απόφασης 3624/2009 προσωρινή διαταγή του δικαστού του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που αναστέλλει την εκτέλεση του από 30-6-2009 εκκαθαριστικού σημειώματος έκτακτης οικονομικής εισφοράς φυσικών προσώπων.

Έτσι, υπήρξε δικαστική απόφαση που ανέστειλε την καταβολή έκτακτης εισφοράς, θεωρώντας ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης(δηλαδή η καταβολή της έκτακτης εισφοράς) θα προκαλέσει στον φορολογούμενο βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη.

Βέβαια, για του λόγου το αληθές και επειδή στη δικαστική πρακτική κάθε περίπτωση εξετάζεται μεμονωμένα, υπήρξε και προσωρινή διαταγή που απέρριπτε το αίτημα περί αναστολής της καταβολής της έκτακτης εισφοράς.

Το μόνο που απομένει τώρτα είναι το τακτικό δικαστήριο να αποφασίσει περί της ακυρώσεως ή μή της πράξης του προισταμένου της εκάστοτε εφορίας.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply