Υπολόγισε τη νόμιμη μοίρα ως κληρονόμος με 5 απλά βήματα

Υπολόγισε τη νόμιμη μοίρα ως κληρονόμος με 5 απλά βήματα

Υπολογισμός νόμιμης μοίρας αποκλειόμενου κληρονόμου

Υπολογισμός νόμιμης μοίρας. Από τις διατάξεις των άρθρων  1825,1827 και 1831 του ΑΚ προκύπτει, ότι προς υπολογισμό της νόμιμης μοίρας του μεριδούχου :

α) εκτιμάται η κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου αξία όλων των αντικειμένων της κληρονομιαίας περιουσίας, (πραγματική κληρονομιά),

β) αφαιρούνται τα χρέη, οι δαπάνες κηδείας και απογραφής της κληρονομίας,

γ) εις το μετά την αφαίρεση των χρεών κλπ απομένον ποσόν, προστίθενται και θεωρούνται ότι υπάρχουν στην κληρονομία (πλασματική κληρονομία) με την αξία που είχαν κατά το χρόνο της παροχής, οτιδήποτε ο κληρονομούμενος παραχώρησε  όσο ζούσε, χωρίς αντάλλαγμα σε μεριδούχο, είτε με δωρεά, είτε με άλλον τρόπο, όπως και με γονική παροχή και επίσης οποιαδήποτε δωρεά, που ο κληρονομούμενος έκανε στα τελευταία δέκα χρόνια πριν το θάνατό του προς τρίτους (μη μεριδούχους), εκτός αν την επέβαλαν λόγοι ευπρεπείας ή ιδιαίτερο ηθικό καθήκον,

δ) στην προσδιοριζόμενη κατ’ αυτόν τον τρόπο  αυξημένη κληρονομική ομάδα (πλασματική) ευρίσκεται η νόμιμη μοίρα του μεριδούχου. Από το ποσόν αυτό ακολούθως  αφαιρείται η αξία των πραγμάτων, στα οποία τυχόν έχει εγκατασταθεί ο μεριδούχος,  καθώς και η αξία της παροχής, που τυχόν είχε λάβει και υπόκειται σε καταλογισμό και

ε) το υπόλοιπο από την αφαίρεση  αυτή τίθεται ως αριθμητής κλάσματος, με παρονομαστή την αξία εκείνων των στοιχείων  της πραγματικής ομάδας της κληρονομίας  από τα οποία, χωρίς την αφαίρεση των χρεών και δαπανών κηδείας και απογραφής της κληρονομίας, θα λάβει ο μεριδούχος  προς συμπλήρωση της νόμιμης μοίρας του.

Το κλάσμα αυτό  ή ο δεκαδικός αριθμός  που προκύπτει από τη διαίρεση του αριθμητή με τον παρονομαστή, αποτελεί το ποσοστό, το οποίο πρέπει να λάβει ο μεριδούχος αυτούσιο σε κάθε αντικείμενο της πραγματικής ομάδας, για να συμπληρωθεί η να ληφθεί  η νόμιμη μοίρα του.

Κατά το ποσοστό αυτό, ο μεριδούχος συντρέχει ως κληρονόμος σε όλα τα κληρονομιαία πράγματα (ΟλΑΠ 1404/1984 ΝοΒ33.97 ΑΠ   – ΑΠ207/2008 ΝοΒ56.2394, ΑΠ 854/2007 ΧρΙΔ7.977, ΕφΝαυπλ. 281/2012, ΕφΑθ 78/2010, ΕφΑθ 65/2009, ΕφΠατρ 184/2009, Εφ Αθ 4181/ 2008- ΕφΠατρ 535/2008, ΕφΑθ 1689/2006 δημ. στη ΝΟΜΟΣ).

Διαβάστε εδώ το άρθρο για τη σύγκρουση κληρονόμων και επιζώντων δικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών.

Υπολογισμός νόμιμης μοίρας – Παράδειγμα

Κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου πατέρα της, η περιουσία αυτού αποτελείτο από τα κάτωθι στοιχεία :

1) από την προαναφερόμενη διώροφη οικοδομή, αξίας 500.000 ευρώ,

2) από 450 μετοχές της  Εταιρίας με την επωνυμία <………………… …………………..>, αξίας 450.000 ευρώ, 3) από 100 μετοχές της  Εταιρείας με την επωνυμία <………………>, αξίας 100.000 ευρώ και

4) από μετοχές της Εταιρείας με την επωνυμία <………………………>, αξίας 200.000 ευρώ.

Δηλαδή  η όλη κληρονομιαία  περιουσία ανήρχετο  κατά τον ως άνω κρίσιμο χρόνο στο συνολικό ποσό του 1.250.000 ευρώ (πραγματική κληρονομιά).

Ο εν λόγω διαθέτης  προέβη σε δωρεές  χρηματικών ποσών ύψους συνολικά 193.548 ευρώ προς τον ανιψιό του, που δεν επιβάλλονταν από λόγους ευπρεπείας  ή από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον, ούτως ώστε, με την πρόσθεση και του ποσού αυτού στην ως άνω αξία της πραγματικής περιουσίας, να προκύπτει πλασματική κληρονομιαία περιουσία ανερχόμενη σε (1.250.000 + 193.548)  = 1.443.548 ευρώ.(Πλασματική κληρονομιά – 1.443.548 ευρώ). (Εάν οι δωρεές ήταν αιτία θανάτου τότε προστίθενται απευθείας στην πραγματική και όχι στην πλασματική κληρονομιά).

Αριθμητής[(1.443.548 : 2=) 721.774 ευρώ. – Το μισό της εξα αδιαθέτου διαδοχής (εδώ η κόρη ως κατιών κληρονομεί το 100% εξ αδιαθέτου, άρα η νόμιμη μοίρα της είναι το 1/2).

Παραονομαστής 1.250.000 ευρώ (η πραγματική ομάδα)

Ότι με τα δεδομένα αυτά, η νόμιμη μοίρα της προσδιορίζεται σε ποσοστό [(1.443.548 : 2=) 721.774 : 1.250.000 Χ 100=] 57,74 % επί της αξίας της πραγματικής κληρονομιαίας περιουσίας.

Το τελικό ποσοστό υπερβαίνει το 50% από τη ποσό, δεδομένου ότι στη νόμιμη μοίρα προστέθηκαν και ποσά από δωρεές τουθανότνος προς τον ανηψιό του, από τις οποίες διεκδικεί η κόρη με βάση τη νόμιμη μοίρα.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply