κληρονομιά και κληροδοσία: Ομοιότητες και βασικές διαφορές

κληρονομιά και κληροδοσία: Ομοιότητες και βασικές διαφορές

 Τί είναι η κληρονομιά;

κληρονομιά και κληροδοσία: Είναι το σύνολο της περιουσίας του αποβιώσαντος, η οποία περιλαμβάνει δικαιώματα και υποχρεώσεις και η οποία περιέρχεται στους κληρονόμους. Η κληρονομία περιλαμβάνει όλα τα οικονομικά αγαθά καθώς και τις νομικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν οικονομική αξία, όπως είναι η νομή, η κατοχή κτλ. Ακόμη στην κληρονομία περιλαμβάνονται όσα κινητά ανήκαν αποδεδειγμένα στον κληρονομούμενο πριν από τον θάνατό του.

 

Τι είναι η κληροδοσία;

Κληροδοσία είναι η με διαθήκη προσπόριση σε κάποιον περιουσίας χωρίς αυτός να είναι και κληρονόμος. Η κτήση της κληροδοσίας πραγματοποιείται με τον θάνατο του κληρονομουμένου. Η κληροδοσία μπορεί να είναι είτε άμεση, στην περίπτωση που ο κληροδόχος αποκτά ορισμένο πράγμα ή δικαίωμα άμεσα και αυτοδίκαια από την κληρονομιαία περιουσία, είτε έμμεση, όταν ο κληροδόχος έχει μόνο το δικαίωμα να απαιτήσει από το βεβαρυμένο κληρονόμο την παροχή του αντικειμένου που του κληροδοτήθηκε. Το δικαίωμα απ` την κληροδοσία αποκτάται μόλις πεθάνει ο διαθέτης, αλλά ο κληροδόχος έχει δικαίωμα να αποποιηθεί την κληροδοσία. Συνεπώς, η κτήση της κληροδοσίας καθίσταται οριστική με την αποδοχή της, η οποία γίνεται με μονομερή δήλωση που ανακοινώνεται στον βεβαρημένο κληρονόμο.

 

κληρονομιά και κληροδοσία: Ποιες είναι οι μεταξύ τους ομοιότητες;

  • Τόσο ο κληρονόμος όσο και ο κληροδόχος έχουν δικαίωμα αποδοχής ή αποποίησης της κληρονομιάς
  • Η αποδοχή ή αποποίηση κληρονομίας ή κληροδοσίας είναι μονομερής και αμετάκλητη δικαιοπραξία από την οποία δεν χωρεί υπαναχώρηση, δηλαδή αμφότερες διενεργούνται με τη μορφή δήλωσης του κληρονόμου ή κληροδόχου, η οποία δεν απαιτείται να απευθυνθεί ούτε να κοινοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο.
  • Ούτε ο κληρονόμος ούτε ο κληροδόχος δικαιούνται να αποποιηθούν την κληρονομιά ή κληροδοσία μετά την αποδοχή της

 

κληρονομιά και κληροδοσία: Ποιες είναι οι μεταξύ τους διαφορές;

  • Ο κληρονομούμενος μπορεί με διαθήκη να προσπορίσει σε κάποιον περιουσιακή ωφέλεια, χωρίς να τον εγκαταστήσει κληρονόμο (κληροδοσία).. Ο κληροδόχος καθίσταται ειδικός διάδοχος του κληρονομουμένου, σε αντίθεση με τον καθολικό διάδοχο, δηλαδή τον κληρονόμο
  • Οι κληρονόμοι κληρονομούν τον θανόντα εν’ όλω ή εν μέρει, δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αυτοί κληρονομούν δεν είναι προκαθορισμένα.

Αντιθέτως, οι κληροδόχοι λαμβάνουν συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία ή αντικείμενα αξίας.

  • Στη νόμιμη διαδοχή το κληρονομικό δικαίωμα απορρέει από τον νόμο. Στην εκούσια διαδοχή το κληρονομικό δικαίωμα απορρέει από τη δήλωση βούλησης του διαθέτη. Οι κληρονόμοι είναι κατιόντες του κληρονομούμενου ενώ οι κληροδόχοι μπορεί να είναι πρόσωπα μη συγγενικά του αποθανόντος
  • Η κληρονομιά είναι η άμεση μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων στον κληρονόμο ενώ η κληροδοσία μπορεί να είναι έμμεση, δηλαδή ο κληροδόχος έχει μόνο το δικαίωμα να απαιτήσει από το βεβαρυμένο κληρονόμο την παροχή του αντικειμένου που του κληροδοτήθηκε.
  • Το δικαίωμα από την κληροδοσία είναι κατά κανόνα ενοχικό. Ο κληροδόχος έχει ενοχικό δικαίωμα να απαιτήσει από τον βεβαρημένο το κληροδοτούμενο, δηλαδή την παροχή που αποτελεί το περιεχόμενο της κληροδοσίας.
  • Ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομιά μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών που αρχίζει από τότε που έμαθε την επαγωγή και το λόγο της. Η αποδοχή και η αποποίηση της κληροδοσίας γίνεται με δήλωση προς το βεβαρυμμένο. Η δήλωση γίνεται μόνο μετά την επαγωγή της κληροδοσίας και είναι άκυρη αν γίνει με αίρεση ή προθεσμία ή μερικώς

 

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply