5 + 1 Απλές Συμβουλές για να εισπράξετε από την κατάσχεση εις χείρας τρίτου

5 + 1 Απλές Συμβουλές για να εισπράξετε από την κατάσχεση εις χείρας τρίτου

Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου είναι η διαδικασία που ακολουθεί ο δανειστής για να εισπράξει την απαίτησή του, όχι από τον οφειλέτη του απευθείας, αλλά μέσω του οφειλέτη του, από τον οποιονδήποτε τρίτο οφείλει στον οφειλέτη του.

Στη καθημερινή πρακτική κατά τον ΚΠολΔ, ο τρίτος είναι συνήθως η τράπεζα, η οποία έχει στη διάθεσή της τα διαθέσιμα χρήματα ή άλλους άυλους τίτλους και είναι υποχρεωμένη να αποδώσει σε όποιον τηρεί τη συγκεκριμένη κατάθεση. Με αυτό το τρόπο ο δανειστής στρέφεται απευθείας στη τράπεζα και ζητά από αυτή να του αποδώσει τα χρήματα που ήταν υποχρεωμένη να αποδώσει στον οφειλέτη.

Τα τελευταία χρόνια όμως μετά τις νομοθετικές ρυθμίσεις υπέρ ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ, τόσο η εφορία όσο και τα ασφαλιστικά ταμεία προβαίνουν σε εκατοντάδες ηλεκτρονικές κατασχέσεις καθημερινά, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να είναι υποχρεωμένες να απαντούν στις κατασχέσεις των ιδιωτών ότι έχουν προηγηθεί άλλες κατασχέσεις και ότι ακόμη και εάν υπήρχε υπόλοιπο, δεν επαρκεί για να ικανοποιηθούν όλοι.

Τα δεδομένα αυτά μας υποχρεώνουν να σκεφτούμε περισσότερο έξυπνα για τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να κινηθούμε για να μπορέσουμε να εισπράξουμε την απαίτησή μας από τους εκάστοτε οφειλέτες. Οι περισσότεροι οφειλέτες, χρωστάνε σε περισσότερους από 1 δανειστές αλλά και στο δημόσιο οπότε οι λογαριασμοί θα είναι σίγουρα ηλεκτρονικά δεσμευμένοι από τη Δ.Ο.Υ ή το ΚΕΑΟ.

Πριν από όλα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε περίπτωση ανειλικρινούς δήλωσης από τον τρίτο ο δανειστής έχει το δικαίωμα να στραφεί εναντίον του τρίτο και να ζητήσει όσα του χρωστάει ο οφειλέτης του. Έτσι, ο τρίτος πλέον γίνεται ευθέως οφειλέτης μας. Συνεπώς, μια ανειλικρινή δήλωση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τον τρίτο.

Τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να βρούμε διέξοδο στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου;

1. Δεν ακολουθούμε αυτό που κάνουν όλοι! Εντοπίζουμε όλα τα υποκαταστήματα των τραπεζών της περιοχής του οφειλέτη!

Η συντριπτική πλειονότητα των δανειστών προβαίνει σε κατασχέσεις στις 4 μεγάλες και συστημικές τράπεζες. Δημιουργήστε μια λίστα των καταστημάτων των τραπεζών που βρίσκονται στη περιοχή του οφειλέτη. Υπάρχουν για παράδειγμα αρκετές συνεταιριστικές τράπεζες, όπως επίσης και υποκαταστήματα ξένων τραπεζών στην Ελλάδα, σε διάφορες περιοχές. με αυτό το τρόπο μπορεί να έχουμε δεσμεύσει μόνο μερικούς λογαριασμούς του οφειλέτη και όχι όλους, οπότε ο ίδιος θα εξακολουθεί να κινεί τις διαδικασίες.

Extra tip! – Μην ξεχνάτε τις ηλεκτρονικές τράπεζες ή τους φορείς που παρέχουν τραπεζικές υπηρεσίες ηλεκτρονικά με έδρα την Ελλάδα.

2. Τρίτος δεν είναι μόνο η τράπεζα! Εντοπίζουμε τους πιθανούς πελάτες του οφειλέτη μας.

Όταν ακούμε κατάσχεση εις χείρας τρίτου, όλοι σκεφτόμαστε αμέσως τη τράπεζα. Για τους εμπόρους τρίτος είναι ο οποιοσδήποτε αγοράζει εμπορεύματα από τον οφειλέτη  μας και οφείλει το τίμημα της πώλησης.

Έτσι εάν γνωρίζουμε ότι ο οφειλέτης μας έχει μια συγκεκριμένη εμπορική δραστηριότητα και μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους πελάτες του είτε χονδρικής είτε λιανικής, τότε μπορούμε να στραφούμε απευθείας σε αυτούς ως τρίτους και να κατάσχουμε κάθε ποσό που αυτοί θα καλούνταν να αποδώσουν στον οφειλέτη μας για την αγορά προϊόντων ή ακόμη και υπηρεσιών.

 

3. Ο ενοικιαστής του οφειλέτη  μας είναι αυτός που θα μας πληρώσει!

Πολλοί οφειλέτες ενοικιάζουν ή ακόμη είναι συνδικαιούχοι σε ποσοστά ακινήτων τα οποία ενοικιάζονται σε τρίτους. Ο ενοικιαστής του οφειλέτη μας είναι και αυτός τρίτος και στη προκειμένη περίπτωση μπορεί να μας πληρώσει για λογαριασμό του οφειλέτη μας. Δεν εξαντλούμε τη σκέψη μας μόνο στους ενοικιαστές. Σκεφτόμαστε και τον κάθε τρίτο που θα μπορούσε να έχει ανοιχτή οικονομική υποχρέωση προς τον οφειλέτη μας. Θα μπορούσε να είναι ο οποιοσδήποτε!

 

4. Εάν πρόκειται για οφειλέτη ο οποίος διατηρεί κατάστημα ελέγχουμε τους λογαριασμούς του POS του.

Στη προκειμένη περίπτωση ένα ενεργό κατάστημα, εφόσον δεν μπορεί να αποφύγει τα μετρητά, θα χρησιμοποιήσει το POS. Στη προκειμένη περίπτωση όσα χρήματα εισέρχονται θα δεσμεύονται υποχρεωτικά υπέρ του δανειστή.

Προσοχή! Δεν ξεχνάμε ότι μπορεί κάποιος να έχει συνδέσει το POS με ηλεκτρονική τράπεζα.

Συνεπώς, η χρηματοροή δημιουργεί ελπίδες και προσδοκίες για είσπραξη!

5. Η κατάσχεση ΔΕΝ είναι στιγμιαία!

Μετά την επιβολή της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου οι τράπεζες ή ακόμη και οι πελάτες και οι ενοικιαστές του οφειλέτη μας δεσμεύουν και κάθε ποσό που θα είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν με περιοδικές παροχές (πχ ενοίκια, μελλοντικά τιμολόγια, μελλοντικές πιστώσεις στους λογαριασμούς) στον οφειλέτη μας, έως και την εξόφληση της απαίτησής μας.

Συνεπώς, οι μελλοντικές απαιτήσεις μπορούν να ικανοποιήσουν έστω και μερικώς την απαίτησή μας!.

6. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε προβεί σε κατάσχεση εις χείρας τρίτου!

Ο τρίτος είναι υποχρεωμένος να προβεί εντός 8 ημερών από τότε που θα λάβει το κατασχετήριο να καταθέσει δήλωση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας ή έδρας του. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι τράπεζες μπορεί να δηλώσουν ότι δεν υφίσταται υπόλοιπο στους τραπεζικούς λογαριασμού. Το ίδιο μπορεί να δηλώσει ο ενοικιαστής ή ο πελάτης του οφειλέτη μας, δηλαδή στη τρέχουσα στιγμή να μην υφίσταται υπόλοιπο, αλλά στο μέλλον να υφίσταται.

Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις τις κατάσχεσης.

 

 

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply