Πρoστατευμένο: υπόδειγμα καταστατικού ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας: Καταστατικο και πράξη σύστασης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.), όπως γίνονται αποδεκτά από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ) σύμφωνα με σχετική Υπουργική απόφαση για τους ελάχιστους απαιτούμενους όρους.

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας παρακάτω:

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts