χαράτσι δεη 2013: ΠΠρΑθ. Αντισυνταγματικό το “χαράτσι” (ΕΕΤΗΔΕ), άρθρο 53 ν. 4021/11 – Υποχρεώνει τη ΔΕΗ να μη διακόπτει ηλεκτροδότηση και μην ενσωματώνει το ειδικό τέλος στους λογαριασμούς – Προσωρινά εκτελεστή η απόφαση – Έφεση και αναστολή προσωρινής εκτελεστότητας θα καταθέσει το Δημόσιο.

χαράτσι δεη 2013

χαράτσι δεη 2013

χαράτσι δεη 2013

Δείτε εδώ την άποψή μας για το ΕΕΤΗΔΕ (χαράτσι δεή 2013) σε χρόνο προγενέστερο από τη δημοσίευση της απόφασης – www.capital.gr – Παραποπμή στο ειδησεογραφικό portal – capital.gr

Αυτό που όλος ο νομικός κόσμος είχε τούμπανο, ο εφευρέτης του Συνάγματος του 2001 και υπουργός οικονομικών τότε της Κυβέρνησης και κορυφαίος Συνταγματολόγος το είχε κρυφό καμάρι.

Είναι γεγονός τελικά ότι όλο το βάρος του ελέγχου της Συνταγματικότητας των νόμων αλλά και τις πραγματικής εφαρμογής των κανόνων δικαίου στη κοινωνία το φέρουν οι πρωτοδίκες στο ελληνικό δικαστικό σύστημα. Τα πρωτοδικεία όλης της χώρας είναι αυτά που σηκώνουν το τεράστιο βάρος της κοινωνικής πίεσης δίνοντας διέξοδο στο αίσθημα της δικαιοσύνης της κοινωνίας, ενώ παράλληλα διατηρούν τις ισορροπίες μεταξύ κοινωνίας και πολιτείας από τη λέλαπα των μνημονίου που έχει σαρώσει μισθούς και εισοδήματα.

Με αφορμή την έκδοση της πρωτόδικης αυτής απόφασης θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ποια ήταν η θέση μας για την επιβολή αυτού του ειδικού τέλους πολύ πριν αναλάβουν τα δικαστήρια το ζήτημα της εξέτασης του προβλήματος. Δείτε εδώ τι λέγαμε δημοσίως όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο γνωστό ειδησεογραφικό portal capital.gr.

 

Επί της ουσίας το δικαστήριο στο σκεπτικό του χαρακτηρίζει το “τέλος” ως φόρο κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγματος αφού καλύπτει εν τοις πράγμασι τα έσοδα του κρατικού προΫπολογισμού χωρίς ανταποδοτικότητα σε αυτόν που επιβαρύνει, είναι δε έκτακτο όπως το προσδιορίζει αναφερόμενο στον ίδιο το νόμο που το επέβαλε καθώς και σε ομιλίες από τα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων, ενώ ταυτόχρονα εμμένει με πολύ λογικ΄επιχειρήμαα στη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών στηροζόμενο στο Σύνταγμα και στις διατάξεις προστασίας της ισότητας των Ελλήνων πολιτών. Το επιχείρημα ότι από τον υπολογισμό του ύψους του ειδικού τέλους (από την παλαιότητα, την τιμή ζώνης και το εμβαδόν του ακινήτου) δεν μπορεί να υπολογιστεί η φοροδοτική ικανότητα του φορολογουμένου είναι πολύ εύ΄στοχο και βρίσκει έρεισμα στο Σύνταγμα.

Περαιτέρω, και αν ακόμη ήθελε θεωρηθεί ότι για την επιβάρυνση των προσώπων στα οποία επιβάλλεται ο επίμαχος φόρος, συντρέχει το στοιχείο της φοροδοτικής ικανότητος, ο προσδιορισμός του κύκλου των βαρυνομένων με τον φόρο αυτό προσώπων παρίσταται, εν όψει
του εξαγγελλόμενου σκοπού («άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος»), αυθαίρετος, διότι οι επίμαχες ρυθμίσεις θίγουν τις, καθιερούμενες από τις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις, αρχές της καθολικότητας και της ισότητας του φόρου, αφού εισάγουν διαφορετική μεταχείριση, ανεπίδεκτη δίκαιολογήσεως εν όψει του προαναφερθέντος σκοπού, μεταξύ, αφ’ ενός μεν, των ως
άνω προσώπων (ιδιοκτητών ή επικαρπωτών δομημένων επιφανειών οικιστικής ή εμπορικής χρήσεως), τα οποία θεωρούνται ως έχοντα φοροδοτική ικανότητα, και, αφ’ ετέρου, των ιδιοκτητών ή επικαρπωτών άλλων, ενδεχομένως προσοδοφόρων, ακινήτων μη
ηλεκτροδοτουμένων ή μη δομημένων ή ακινήτων βιομηχανικής, βιοτεχνικής, γεωργικής ή κτηνοτροφικής χρήσεως ή χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων (βλ.παρ. 5). Είναι, επίσης, εκτός άλλων περιπτώσεων, ανεπίδεκτη δικαιολογήσεως, εν όψει του προεκτεθέντος σκοπού του νόμου, και η, κατά την παρ. 6 του εν λόγω άρθρου, απαλλαγή από τον επίμαχο φόρο των ακινήτων, που ιδιοκατοικούνται αποκλειστικώς από μακροχρονίως ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ (ή στους σχετικούς καταλόγους ανέργων ναυτικών, τεχνικών τύπου και προσωπικού ημερησίων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης), όχι δε καν των ακινήτων που ιδιοκατοικούνται από τους λοιπούς πράγματι, κατά κοινή πείρα, μακροχρονίως ανέργους, των οποίων δεν προβλέπεται κατά νόμο η εγγραφή στα ανωτέρω μητρώα (λ.χ. των μακροχρονίως ανέργων που δεν είχαν απασχοληθεί ως μισθωτοί, αλλά ως ελεύθεροι επαγγελματίες).

Στη συνέχεια η δικαστική απόφαση παραθέτει μια σειρά νομοθετημέτων με βάση τα οποία επιβλήθηκαν νέοι και δυσβάσταχτοι φόροι την τελευταία τριετία, οι οποίοι επιβαρύνουν με πάρα πολύ έντονο τρόπο την φοροδοτική ικανότητα των πολιτών. Μάλιστα γίνεται σύνδεση της φοροδοτικής ικανότητας με το ανεκτό επίπεδο διαβίωσης, το οποίο υποβαθμίζεται με την ολοένα αυξανόμενη επιβολή φόρων.
Ακολούθως, η δικαστική απόφαση αναφέρεται σε ένα ζήτημα το οποίο θέσαμε και εμείς ήδη από το 2011 αναφορικά με το μηχανισμό είσπραξης του συγκεκριμένου “τέλους”. Δηαλαδή, αρμόδιο όργανο για την συλλογή των φόρων είναι ο κρατικός μηχανισμός και συγκεκριμένα οι ΔΟΥ και όχι μια ανώνυμη εταιρία εισηγμένη στο χρηματιστήριο που μεσολαβεί για την είσπραξή του.

Τέλος, η δυνατότητα της ΔΕΗ να διακόπτει το ρεύμα εάν δεν πληρωθεί το ειδικό τέλος ή πληρωθεί μόνο μέρος του λογαριασμού ΔΕΝ είναι επιτρεπτεί διότι προσκρούει και αυτή ως ενέργεια στις προστατευτικές διατάξεις του Συντάγματος.

Με βάση τα ανωτέρω, η δικαστική απόφαση καταλήγει με το διατακτικό της στα εξής:

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την ΔΕΗ 1) να μην διακόπτει την παροχή ρεύματος στους καταναλωτές που
δεν καταβάλλουν το τέλος ηλεκτροδότησης που επιβλήθηκε με το άρθρο 53 ν.4021/2011, 2) να
δέχεται την καταβολή από τους καταναλωτές του αντιτίμου των λογαριασμών που εκδίδει,
αφαιρουμένου του αναγραφόμενου ποσού του τέλους ηλεκτροδότησης που επιβλήθηκε με το
άρθρο 53 ν.4021/2011, 3) να μην ενσωματώνει, υπολογίζει και καταλογίζει στους λογαριασμούς
κατανάλωσης ρεύματος που αυτή εκδίδει το τέλος της ηλεκτροδότησης που επιβλήθηκε με το
άρθρο 53 ν.4021/2011, την επιφάνεια του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου και το επιβαλλόμενο
ποσό.

ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος της εναγομένης χρηματική ποινή 300 € για κάθε μία επιμέρους και ανά
καταναλωτή αλλά και κατά ημέρα παραβίαση εκάστης των παραπάνω παραβιάσεων.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την παρούσα προσωρινώς εκτελεστή ως προς τις ανωτέρω καταψηφιστικές της
διατάξεις.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ το δικαίωμα των καταναλωτών να αξιώσουν μεμονωμένα αποζημίωση για κάθε μία
από τις παραπάνω βλαπτικές συμπεριφορές της εναγομένης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή, γεγονός που σημαίνει ότι η ΔΕΗ πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα με το συγκεκριμένο διατακτικό για όλους τους καταναλωτές,διαφορετικά απειλείται χρηματική ποινή 300 ευρώ σε βάρος της ΔΕΗ για παραβίαση του διατακτικού.
Ωστόσο, το ελληνικό δημόσιο που προσεπικλήθηκε από τη ΔΕΗ στη δίκη δήλωσε ότι θα καταθέσει έφεση και ταυτόχρονα θα ζητήσει την αναστολή της προσωρινής εκτελεστότητας έτσι ώστε η ΔΕΗ να μπορεί να εισπράττει το ειδικό τέλος από τους λογαριασμούς της που πρόκειται να εκδοθούν από τη δημοσίευση της απόφασης και εντεύθεν ανεξαρτήτως σε ποια δόση βρίσκονται.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply