υπερχρεωμένα νοικοκυριά διαδικασία: Ακόμη μία απόφαση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Ρυθμίζει χρέη – Προστατεύει πρώτη κατοικία – όφελος χιλιάδων ευρώ για οφειλέτη

υπερχρεωμένα νοικοκυριά διαδικασία

Όλες οι αλλαγές στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Κατάρθρο ανάλυση των διατάξεων και υποδείγματα νέων δικογράφων με την επιβολή του 10% της τελεταίας ενήμερης δόσης του δανείου

υπερχρεωμένα νοικοκυριά διαδικασία

υπερχρεωμένα νοικοκυριά διαδικασία

σχετικά προγενέστερα άρθρα:

άρθρο αναφορικά με τις ενστάσεις-διαδικασία,αποφάσεις για τα υπερχρεωμένα

Άρθρο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά στο δημοφιλές ειδησεογραφικό portal capital.gr

Υπόδειγμα αίτησης στο Ειρηνοδικείο Για τα Υπερχρεωμένα νοικοκυριά ν. 3869/2010

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Ερωτήσεις – Απαντήσεις, Υποδείγματα, Εφαρμογή του νόμου 3869/2010

1) Σχετικό προηγούμενο άρθρο

2) Σχετικό προηγούμενο άρθρο

Download υποδείγματα

1) Φορείς που συνδράμουν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό

2) Αίτηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό

3) Αίτηση χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών

4) Κατάσταση Πιστωτών και απαιτήσεων

Ο οφειλέτης είχε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, είχε μια πρώτη κατοικία και δύο αυτοκίνητα. Το σύνολο των οφειλών του ανερχόταν στις 132.000 ευρώ περίπου και από αυτά θα πληρώσει περίπου τα 85.000 ευρώ, 17.000 ευρώ σε μια τετραετία και 68.000 ευρώ περίπου σε μια 20 ετία με τριετή περίοδο χάριτος για να διασώσει την πρώτη κατοικία του, αφού απέδειξε ότι ήταν άνεργος και περιήλθε σε αδυναμία πληρωμών ακουσίων. Εφόσον τηρήσει η ρύθμιση θα οφεληθεί περίπου 48.000 ευρώ.

Το διατακτικό της απόφασης:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του επί
μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίζουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση
προς αυτόν της απόφασης, ποσού, στην τράπεζα «…………………..» 357,20 ευρώ και στην τράπεζα
«……………………………..», 42,80 ευρώ.

Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, δηλαδή την κατοικίας,
εμβαδού ……….τ.μ., που βρίσκεται στον οικισμό ……..του ΔΔ …….του Δήμου …………, η
οποία έχει κτιστεί σε διακεκριμένο τμήμα εμβαδού ………… τ.μ., κάθετης ιδιοκτησίας, που
έχει συσταθεί επί οικοπέδου εμβαδού …………. τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο
οικόπεδο ……… αδιαιρέτως.

Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας του
στην τράπεζα «………………..» το ποσό των 333,33 ευρώ το μήνα και επί 204 μήνες. Η καταβολή
των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα τρία χρόνια μετά τη
δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο
στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της
αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο
με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

2 Comments

    Leave A Reply