Υπερχρεωμένα νοικοκυριά αποφάσεις – 3869/2010 – Τρεις (3) απορριπτικές αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας – Οφέλη και Παγίδες

υπερχρεωμένα νοικοκυριά αποφάσειςΝΕΟ***Καταργείται σιωπηρά ο νόμος Κατσέλη; – Δημοσίευση στο capital.gr – Ιούνιος 2014

υπερχρεωμένα νοικοκυριά αποφάσεις.

Όλες οι αλλαγές στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Κατάρθρο ανάλυση των διατάξεων και υποδείγματα νέων δικογράφων με την επιβολή του 10% της τελεταίας ενήμερης δόσης του δανείου

Έχουμε αναφέρει σε παλαιότερο άρθρο αρκετές θετικές αποφάσεις για υπερχρεωμένους οφειλέτες προς τις τράπεζες και δημοσιεύσαμε το σκεπτικό αυτών των αποφάσεων προκειμένου να αποτελέσουν οδηγό προς όλους τους υπόλοιπους που αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και προσφεύγουν στα ειρηνοδικεία της χώρας.

Δείτε εδώ παλαιότερα άρθρα και αποφάσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών :

Οι πρώτες δικαστικές αποφάσεις υπερχρεωμένων νοικουριών

Δημοσίευση για τα υπερχρεωμένα στο γνωστό ειδησεογραφικό portal capital.gr

Απόφαση σταθμός για κούρεμα οφειλής

Απόφαση για μηδενικές καταβολές

Δικαστική απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών

Οι ενστάσεις των τραπεζών στη διαδικασία εκδίκασης της αίτησης για υπαγωγή στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

ΟΙ εξελίξεις στη πράξη για τη διαδικασία των υπερχρεωμένων
Υπόδειγμα αίτησης στο Ειρηνοδικείο Για τα Υπερχρεωμένα νοικοκυριά ν. 3869/2010
Υπερχρεωμένα και διαμεσολάβηση – οι εξελίξεις.

Εφαρμογή του νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
Ερωτήσεις και Απαντήσεις (από το Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Καταναλωτή)

1) Σχετικό προηγούμενο άρθρο

2) Σχετικό προηγούμενο άρθρο

Download υποδείγματα

1) Φορείς που συνδράμουν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό

2) Αίτηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό

3) Αίτηση χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών

4) Κατάσταση Πιστωτών και απαιτήσεων

5) Εδώ

 

 

Μεταξύ όμως των θετικών αποφάσεων υπάρχουν και ορισμένες απορριπτικές αποφάσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση του νόμου κατσέλη (νόμος 3869/2010 υπερχρεωμένα νοικοκυριά), τις οποίες πρέπει να επισημάνουμε εξίσου προκειμένου να βοηθηθούν όλοι αυτοί που ετοιμάζονται να καταθέσουν έτσι ώστε να μην απορριφθεί η αίτησή τους στις ήδη μακρινές δικασίμους που δίδονται.

Αξιοσημείωτες είναι τρεις (3) αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας που δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες ημέρες, οι οποίες απέρριψαν αντίστοιχες αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθμιση για λόγους που οφείλονται στην ουσία του νόμου και αποτελούν αντικείμενο ερωτήσεων πολλών από εσάς που δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στις δανειακές υποχρεώσεις.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή κατά την οποία ο δανειολήπτης έχει την εμπορική ιδιότητα κατά την σύναψη των δανείων. Η απόρριψη της αίτησης από το Ειρηνοδικείο Καλαμάτας αφορούσε περίπτωση δανειολήπτη όπου είχε την ιδιότητα αυτή κατά τη σύναψη των δανείων. Όπως έχουμε τονίσει και σε προγενέστερο άρθρο μας και προς απογοήτευση πολλών δανειοληπτών που ζητούν τη νομική συμβολή μας, ΔΕΝ δύναται να υπαχθούν στη ρύθμιση πρόσωπα που κατά τη σύναψη των δανείων τους είχαν την εμπορική ιδιότητα.

Σύμφωνα με το νόμο δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα και όχι τα πρόσωπα αυτά τα οποία μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα, έχοντας την ιδιότητα του εμπόρου. Έτσι είναι αναπόφευκτο, οι αιτήσεις από τέτοιου είδους πρόσωπα να οδηγούνται στην απόρριψη από τα Ειρηνοδικεία της χώρας.

Ωστόσο, υπήρξαν περιπτώσεις που παρεκάμφθη το συγκεκριμένο γεγονός από κάποια Ειρηνοδικεία της χώρας γιατί από τις περιστάσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία διαπιστώθηκαν άλλα γεγονότα. Ωστόσο, οι τράπεζες κατέθεσαν έφεση και θα επιληφθούν τα Μονομελή Πρωτοδικεία για τα ζητήματα αυτά, με περιορισμένες δυνατότητες να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του νόμου.

Χαρακτηριστική επίσης περίπτωση αποτελεί ο γεγονός της αοριστίας της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Είναι αλήθεια ότι πάρα πολλές αιτήσεις απορρίπτονται από τα ειρηνοδικεία ως ΑΟΡΙΣΤΕΣ επειδή ελλείπουν τα βασικά εκείνα στοιχεία που απαιτούνται για να περάσει μια αίτηση από την απλή σύνταξή της σε αίτηση-δικόγραφο για πλήρη δικαστική εκτίμηση.

Αυτό οφείλεται σε αρκετούς παράγοντες. Ο βασικότερος εξ αυτών είναι η συμπλήρωση των αιτήσεων από ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη σύνταξη δικογράφων, όταν για παράδειγμα τα δικόγραφα συντάσσονται από τους ίδιους τους αιτούντες ή από φίλους τους ή άλλες επαγγελματικές κατηγορίες ανθρώπων που δεν σχετίζονται με το νομικό κλάδο.

Αρκετές είναι επίσης και οι περιπτώσεις (όπως και στο ειρηνοδικείο Καλαμάτας) κατά τις οποίες οι αιτούντες δεν διευκρίνισαν εάν είναι εγγυητές σε άλλα δάνεια, εάν τα δάνεια αυτά εξυπηρετούνται, ποιο είναι το ύψος τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους με αποτέλεσμα να απορριφθεί η αίτηση ως αόριστη.

Χαρακτηριστικότερη όμως περίπτωση απόρριψης (εκτός από την αοριστία, η οποία είναι συνήθης) είναι η απόρριψη λόγω ουσία αβάσιμης αίτησης. Δηλαδή, σε πολλές περιπτώσεις οι αιτούντες αναφέρουν ότι είναι άνεργοι και εξαθλιωμένοι και δεν έχουν κανένα πραγματικό εισόδημα, ενώ στην αίτησή τους αναφέρουν ότι μπορούν να δίνουν ένα συγκεκριμένο και μικρό χρηματικό ποσό. Το γεγονός αυτό της καταβολής των ποσών τελεί σε αναντιστοιχία με το περιεχόμενο της αίτησης με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι αιτούντες να αποδείξουν από που μπορούν να βρουν αυτά τα χρήματα για τις καταβολές αυτές τη στιγμή που στην αίτησή τους αναφέρουν ότι έχουν μηδενικά εισοδήματα λόγω π.χ. ανεργίας.

Τέλος, πολλοί αιτούντες επιχειρούν να καταθέσουν αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση για δάνεια που είχαν συνάψει όταν είχαν την εμπορική ιδιότητα αλλά δε κατάφεραν να διατηρήσουν την επιχείρησή τους η οποία έκλεισε και αποφάσισαν να καταθέσουν αίτηση μετά την απώλεια της εμπορικής ιδιότητας. Σε αυτή τη περίπτωση τα ειρηνοδικεία αναφέρουν ότι δάνεια που συνήφθησαν κατά την περίοδο που ο αιτών είχε την εμπορική ιδιότητα και αφορούσαν κεφάλαια κίνησης δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση ακόμη και εάν ο αιτών λόγω της οικονομικής κατάστασης διέκοψε την εμπορική του δραστηριότητα και κατέθεσε εκ των υστέρων την αίτηση για το προγενέστερο χρέος.

Συμπερασματικά, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτούς που απευθυνόμαστε για να μας βοηθήσουν στην σύνταξη της αίτησης για τα υπερχρεωμένα, διότι η διαδικασία κρύβει πολλούς κινδύνους και πολλές παγίδες.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply