το αρθρο 99 με απλα λογια. – Η εξάλειψη του αξιοποίνου του άρθρου 106η§3 – Νίκη του οφειλέτη – Η επικύρωση της συμφωνίας

το αρθρο 99 με απλα λογια

το αρθρο 99 με απλα λογια

το αρθρο 99 με απλα λογια

Οι(ορθές)  κινηματογραφικές  συλλήψεις με τη διαδικασία του αυτοφώρου των οφειλετών του δημοσίου δε θα αποτελούν είδηση τους αμέσως επόμενους μήνες μετά τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011)  στη διαδικασία της συνδιαλλαγής του άρθρου 99 επ. και ιδίως όταν αυτή επικυρώνεται με δικαστική απόφαση.

Το ελληνικό δαιμόνιο και η εφευρετικότητα των ελλήνων οφειλετών –  στην προσπάθειά τους να μη πληρώσουν τους πιστωτές τους αξιοποιώντας κάθε παράθυρο του πτωχευτικού νόμου του 2007 με τη διαδικασία της συνδιαλλαγής – βρήκε τον ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΩΓΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ του στο νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Πλέον, μετά τις αλλαγές , ο κάθε οφειλέτης θα πρέπει να είναι εντελώς αφελής  για να μην επιδιώξει την επικύρωση του συμβιβασμού με τους πιστωτές του μέσω της διαδικασίας της συνδιαλλαγής.

Σύμφωνα με τη τροποποίηση του νόμου ο οφειλέτης δεν έχει παρά να επιτύχει την επικύρωση συμφωνίας εντός (4) μηνών (χωρεί και παράταση της προθεσμίας) από την έκδοση της απόφασης που ανοίγει τη διαδικασία της συνδιαλλαγής. Η συνέλευση των πιστωτών γίνεται με απαρτία 50% του συνόλου των απαιτήσεων και πλειοψηφία 60%, στο οποίο περιλαμβάνεται το 40% των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων.

Σε αυτό το στάδιο εάν τελικώς επιτευχθεί συμφωνία ο οφειλέτης είναι αυτός που τελικώς βγαίνει “αλώβητος” από τη διαδικασία.

Σε αυτή τη περίπτωση ο οφειλέτης επιτυγχάνει:

α) Την αναστολή των ατομικών διώξεων (αναγκαστική εκτέλεση στην περιουσία του οφειλέτη από το κάθε πιστωτή ξεχωριστά) και την άρση του κινδύνου να εκπλειστηριαστεί η περιουσία του.

β) Η απόφαση της εξυγίανσης δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, ακόμη και αυτών που δεν συμμετείχαν στη συνέλευση και στη διαδικασία ή αυτών που συμμετείχαν και είχαν αντίρρηση σε αυτή(αλλά δεν ήταν αρκετοί ώστε να επηρεάσουν τα ποσοστά επικύρωσης ή αποτυχίας  που θέτει ο νόμος), πλην αυτών που οι απαιτήσεις τους γεννήθηκαν μετά το άνοιγμα της διαδικασίας της συνδιαλλαγής, οι οποίοι δεν επηρεάζονται.

γ) Αίρεται το κώλυμα έκδοσης επιταγών

δ) εξαλείφεται το αξιόποινο (ΔΕΝ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ) για το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών, καθυστερήσεων οφειλών προς το ΔΗΜΟΣΙΟ και τους ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.

Η εξάλειψη του αξιοποίνου οδηγεί εν τοις πράγμασι στην ατιμωρησία του οφειλέτη, ο οποίος δεν θα αντιμετωπίσει τη ποινική δικαιοσύνη για καθυστερούμενες οφειλές προς το δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τους ιδιώτες που κρατούν στα χέρια τους ακάλυπτες επιταγές για τις οποίες οι ιδιώτες πιστωτές είχαν υποβάλλει εγκλήσεις ενώπιον των αρμοδίων ποινικών δικαστηρίων.

 

 


 

 

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply