Τακτοποίηση αυθαιρέτων και προβλήματα με τους συνιδιοκτήτες σε εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4014/ 2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί
οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, για τον υπολογισμό των
πολεοδομικών μεγεθών, που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται
υπόψη οι κατασκευές που έχουν εκτελεστεί από άλλο συνιδιοκτήτη.»

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

2 Comments

  1. Πολλά προβλήματα δημιουργήθηκαν με την εφαρμογή του Ν.4014/2011, στις περιπτώσεις που υπάρχει συνιδιοκτησία , αλλά δεν υπάρχει σύσταση οριζόντιας ή καθέτου .Ειδικώτερα στα εκτός σχεδίου που είναι αγροτεμάχια και έχουμε πολλές φορές στην αναφορά του τίτλου τους , εξ αδιαιρέτου ποσοστό με το επ αυτού κτίσμα και ουσιστικά πρόκειται για ολόκληροιυς οικισμούς ( Καλλικράτεια, βασιλικά ) εκεί ουσιαστικά αυτά τα ακίνητα έχουν τεθε’ι εκτός συναλλαγής , καθώς δεν είναι δυνατό να επιτύχεις νομιμιμοποιήσεις απο όλους τους συνιδιοκτήτες ,προκειμένου να προβείς σε μεταβίβαση του ακινήτου σου.

  2. Στις περιπτώσεις αυτές είναι ανέφικτο να καταρτιστεί συμβόλαιο. Ισως μόνο η αποδοχή κληρονομιάς να είναι εφικτή και η εγγραφή προσημείωσης καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζεται βεβαίωση του μηχανικού περί αυθαιρεσίας. Στην ουσία η πολιτεία αναγνωρίζει ότι απέτυχε να διαγνώσει την ανάγκη των πολιτών για εξοχική κατοικία και χωροταξία και ένταξη στο σχέδιο πόλης ολόκληρων οικισμών. Δυστυχώς, όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι της Χαλκιδικής με αυθαίρετες κατασκευές δεν μπορούν να μεταβιβάσουν με συμβόλαιο τα ακίνητά τους. Αυτή η εξέλιξη – δεδομένου ότι είναι απίθανο να συντονιστούν όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι, οι οποίοι ελλείψει κτηματολογίου είναι απίθανο να εντοπιστούν, έτσι ώστε να προβούν όλοι από κοινού στην τακτοποίηση που ζητάει ο νόμος – θα οδηγήσει την αγορά στη μεταβίβαση των εξ αδιαιρέτου τμημάτων άτυπα, χωρίς κατάρτιση συμβολαίων και με το κίνδυνο μετά από χρόνια να μη γνωρίζουμε ποιος είναι τελικά ο πραγματικός ιδιοκτήτης (αυτός που εμφανίζεται στο υποθ.κειο ή κάποιος τρίτος που θα εγείρει αξιώσεις ενδεχόμενης χρησικτησίας). Επιπλέον, όταν οι περιοχές αυτέ ενταχθούν στην κτηματογράφηση τότε όλοι θα ψάχνουν να βρουν τρόπο να δηλώσουν τη συνιδιοκτησία με κάποια μέθοδο.

Leave A Reply