σύνταξη δημοσίων υπαλλήλων: “Έξοδος” από το δημόσιο ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας – προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

σύνταξη δημοσίων υπαλλήλων

 

ΜΑΘΕΤΕ ΕΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

σύνταξη δημοσίων υπαλλήλων

 

Το έτος πρόσληψης αναδυκνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για την έξοδο στη σύνταξη δημοσίων υπαλλήλων υπό προϋποθέσεις. Το όρια απασχόλησης κυμαίνονται από 20-37 έτη ασφάλισης ανάλογα με την κατηγορία των δημοσίων υπαλλήλων.

 

Η διάκριση γίνεται ανάμεσα στους λεγόμενους “παλαιούς ασφαλισμένους” ήτοι μέχρι την 31-12-1982, οι οποίοι δεν τους αγγίζει το έτος θεμελίωσης συνταξιοοδοτικού δικαιώματος. Ωστόσο, δεν τους αναγνωρίζεται το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών ετών και όλα τα έτη πρέπει να είναι πραγματικής υπηρεσίας. Αρκεί η συμπλήρωση 35ετίας ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας. Εφόσον υπάρχει διαδοχική ασφάλιση αυτή εξαγοράζεται και δεν προσμετράται διαφορετικά. ΟΙ έγγαμες μητέρες μπορούν να φύγουν στα 24,5 χρόνια υπηρεσίας υπό την προϋπόθεση ότι θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 2001. Οι μητέρες ανηλίκων με τα ίδια χρόνια ασφάλισης μπορούν να φύγουν εφόσον είχαν θεμελιώσει δικαίωμα μετά το έτος 1998. Οι μητέρες τριών ανήλικων τέκνων μπορούν με 20 έτη μέχρι 31-12-2010 να φύγουν χωρίς όριο ηλικίας.

Για τους ασφαλισμένους από 1-1-1983 έως 21-12-1993. Αυτοί μπορούν να βγούν στη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας υπό την προϋπόθεση ότι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010. Σε αυτή τη κατηγορία μπορεί να βγεί κάποιος στη σύνταξη με 37 έτη ασφάλισης αλλά η θεμελίωση γίνεται στα 25 έτη τα οποία πρέπει να έχουν συμπληρωθεί μέχρι την 31-12-2010. Στην 37ετία συμπεριλαμβάνεται  χρόνος ασφάλσιης που έχει διανυθεί σε όλους τους φορείς του δημοσίου, ωστόσο δεν δίδεται η δυνατότητα εξαγοράς πλασματικόυ χρόνου.

 

Όσον αφορά την εξαγορά πλασματικών χρόνων όπως αναφέραμε σε προγενέστερο άρθρο μας ισχύουν τα κάτωθι:

Ποιους ασφαλισμένους αφορά;

Αφορά όλους τους ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών ταμείων.

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εξαγορά πλασματικών χρόνων για τα τέκνα;

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για θεμελίωση όσο και για προσαύξηση της σύνταξης υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα θεμελιώνεται από 1-1-2011 και εντεύθεν.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι 31-12-2010 ΔΕΝ μπορούν να προβούν στην εξαγορά πλασματικών χρόνων.

Με βάση ποιο νόμο προβλέπονται αυτές οι αλλαγές;

Με βάση το νόμο 3996/2011.

Ποιοι το δικαιούνται ;

Το δικαίωμα αναγνώρισης με εξαγορά πλασματικών χρόνων αφορά τόσο τις μητέρες όσο και τους πατέρες των τέκνων ανεξαρτήτως εάν το έχει αναγνωρίσει προηγουμένως και η μητέρα.

Τι ρόλο παίζει η ηλικία των τέκνων;

Κανένα απολύτως ρόλο. Μπορεί να είναι και ενήλικα ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΖΩΗ.

Πως μπορώ να εξαγοράσω κατ’ευθείαν 5 πλασματικά έτη.

Για κατοχύρωση το 2011 δύναται εξαγορά πλασματικών χρόνων έως 4 έτη

Για κατοχύρωση το 2012 δύναται εξαγορά πλασματικών χρόνων έως 5 έτη

Για κατοχύρωση το 2013 δύναται εξαγορά πλασματικών χρόνων έως 6 έτη

Για κατοχύρωση το 2014 δύναται εξαγορά πλασματικών χρόνων έως 7 έτη

 Έχει αναδρομικότητα η θεμελίωση;

Ναι έχει.

Πότε μπορώ να καταθέσω αίτηση;

Οποτεδήποτε ακόμη και κατά την ημέρα κατάθεσης αίτησης συνταξιοδότησης.

Πότε η εξαγορά δεν συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος;

Όταν ο υπολογισμός ή η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος γίνεται με τις διατάξεις και υπό τις προϋποθέσεις των ελάχιστων ημερών ασφάλισης στα Βαρέα και ανθυγιεινά, των χήρων πατέρων ανηλίκων καθώς και των μητέρων ανηλίκων, των γονέων αναπήρων τέκνων και αδελφών και συγγενών αυτών. Οι ανωτέρω κατηγορίες έχουν άλλες προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδότησης και εξαιρούνται από την εξαγορά πλασματικών χρόνων.

Πόσο κοστίζει η εξαγορά πλασματικών χρόνων;

168 ευρώ / μήνα εξαγοράς πλασματικών χρόνων. Εφόσον κάποιος καταβάλλει το ποσό εφάπαξ δικαιούται και εκπτώσεως. Δύναται και η παρακράτηση του ποσό από τη χορηγηθείσα σύνταξη.

Τι ισχύει στο δημόσιο τομέα;

Δύναται η εξαγορά πλασματικών χρόνων για τέκνα ως επιπλέον χρόνος σε σχέση με την εξαγορά που δικαιούνται για σπουδές κλπ.

 Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι;

Δεν πρέπει να λησμονούν ότι η εξαγορά πλασματικών χρόνων δεν επηρεάζει τη μισθολογική τους κατάσταση, γιατί δεν είναι πραγματική υπηρεσία.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply