συνέντευξη στο zougla οδηγός για μισθώσεις ακινήτων – Απάντηση σε συχνές ερωτήσεις για τις μισθώσεις.

συνέντευξη στο zougla οδηγός για μισθώσεις

συνέντευξη στο zougla οδηγός για μισθώσεις

Διαβάστε σήμερα στο ειδησεογραφικό portal zougla.gr: Ένας μικρός οδηγός σε απάντηση των πιο συχνών προβλημάτων στις νέες μισθώσεις.

συνέντευξη στο zougla οδηγός για μισθώσεις
Από την ημέρα που τέθηκε σε εφαρμογή το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης στοιχείων μίσθωσης του πληροφοριακού συστήματος Τaxis όλοι όσοι εκμισθώνουν ακίνητα αλλά και όλοι όσοι είναι μισθωτές  υποχρεούνται να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες: οι μεν πρώτοι να καταχωρίσουν τα στοιχεία της μίσθωσης (ΑΦΜ μισθωτών, ποσό μισθώματος, διάρκεια, αριθμός παροχής ρεύματος ΑΤΑΚ ακινήτου), οι δε δεύτεροι να τα αποδεχτούν.

Η καταχώριση στοιχείων μίσθωσης του ακινήτου στο Taxis έχει προκαλέσει «πονοκέφαλο» σε χιλιάδες ιδιοκτήτες σπιτιώνΗ διαδικασία αυτή έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα, κυρίως στις περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν σε ισχύ μια μίσθωση ακινήτου με καταχώρισή της στην αρμόδια ΔΟΥ και χρειάζεται τώρα να την ανανεώσουν με τον ίδιο ή άλλο μισθωτή, οπότε πρέπει να την καταχωρίσουν πλέον ηλεκτρονικά.

συνέντευξη στο zougla οδηγός για μισθώσεις

Μάλιστα, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις ανθρώπων που θεωρούσαν ότι έπρεπε να μην κάνουν ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης, αλλά αρκούνταν μόνο στην ηλεκτρονική δήλωση στο σύστημα Taxis. Το zougla.gr, με τη συνδρομή του δικηγόρου Νίκου Σιαμάκη, έχει προετοιμάσει ένα χρηστικό εγχειρίδιο με τα συχνότερα προβλήματα που συναντούν όσοι ενοικιάζουν ακίνητα.

Το μισθωτήριο με το νέο σύστημα του Τaxis καταργείται;

Όχι, επειδή η δήλωση καταχώρισης στοιχείων μίσθωσης στο Taxis και το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή είναι τελείως διαφορετικά πράγματα και εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς.

Η δήλωση καταχώρισης στο Taxis γίνεται για καθαρά φορολογικούς λόγους χωρίς να παράγει έννομες συνέπειες μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή -ενώ έχει έννομες συνέπειες μεταξύ εφορίας και ιδιοκτήτη-ενοικιαστή. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν απασχολεί την εφορία, αλλά γίνεται για να καθορίσει τους κανόνες που θα διέπουν τη συγκεκριμένη μίσθωση.

Τι γίνεται στην περίπτωση που καταχωρίσω μεν τη μίσθωση στο Taxis, αλλά δεν κάνω ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης;

Σε αυτήν την περίπτωση ο ιδιοκτήτης δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα με την εφορία ως προς την απόκτηση εισοδημάτων, αφού θα δικαιολογεί την πηγή τους. Ωστόσο, εάν υπάρξει πρόβλημα στη μίσθωση, όπως π.χ. ο ενοικιαστής δεν πληρώνει ενοίκια ή κοινόχρηστα, τότε θα είναι δύσκολη η δικαστική διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων, αφού η απόδειξη των ισχυρισμών θα βασίζεται μόνο στην προφορική συμφωνία των μερών.

Μισθωτήρια που υποβλήθηκαν στη ΔΟΥ πρέπει να καταχωρηθούν στο Taxis;

Όχι, διότι για αυτά τα μισθωτήρια έχει λάβει γνώση η ΔΟΥ και όσο εξακολουθεί και διαρκεί η μίσθωση, ισχύει η αρχική θεώρηση.

Μισθωτήρια που θέλουν ανανέωση και καταχωρήθηκαν στη ΔΟΥ πρέπει να καταχωρηθούν στο Τaxis;

Ναι. Αυτά τα μισθωτήρια επανακαταχωρούνται εξαρχής στο Taxis, απλώς συμπληρώνουμε στη φόρμα ότι η μίσθωση αυτή αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και βάζουμε τον αριθμό καταχώρισης στη ΔΟΥ.

Τι γίνεται σε περίπτωση που τελικά δεν πληρώνει ο ενοικιαστής;

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι αυτή της έξωσης-«express» με διαταγή απόδοσης μισθίου ή την κλασική αγωγή απόδοσης με βάση την καταχώριση της μίσθωσης στο σύστημα Τaxis αλλά και το ιδιωτικό συμφωνητικό με τους όρους και τις προϋποθέσεις.

«Το γενικότερο συμπέρασμα που πρέπει να σχηματίσει κάποιος όταν επιθυμεί να ενοικιάσει ένα ακίνητο από νομικής άποψης είναι ότι πρέπει να υφίσταται ένα καλά διατυπωμένο ιδιωτικό συμφωνητικό, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τις περιπτώσεις νομικών ελιγμών ή “διαφυγής” του ενοικιαστή σε περίπτωση παραβίασής τους. Ας μην ξεχνάμε, κάθε μίσθωση έχει τις ιδιαιτερότητές της και εξατομικεύεται, ενώ η πρακτική έχει αποδείξει ότι τα μισθωτήρια του περιπτέρου κάλυπταν ανάγκες μισθώσεων της 10ετίας του ’80 και αφήνουν εντελώς εκτεθειμένες τις σύγχρονες μισθώσεις και τις ανάγκες των ιδιοκτητών» εξηγεί ο κ. Σιαμάκης.

Δείτε το άρθρο στη πηγή του εδώ.

συνέντευξη στο zougla οδηγός για μισθώσεις

συνέντευξη στο zougla οδηγός για μισθώσεις

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply