Προστασία προσωπικών Δεδομένων – Ηλεκτρονική συγκατάθεση χρηστών

ΟΔΗΓΙΑ 2/2011 (ΦΕΚ Β 889 19.5.2011)

Ηλεκτρονική συγκατάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006.

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Οδηγία αφορά στη διαδικασία δήλωσης συγκατάθεσης που πραγματοποιείται
με ηλεκτρονικά μέσα (εφεξής ηλεκτρονική συγκατάθεση) για την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων ενός συνδρομητή ή χρήστη από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας
στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το
άρθρο 16 του ν. 3917/2011, δηλαδή για την πραγματοποίηση επικοινωνιών προς
το σκοπό απευθείας προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλους διαφημιστικούς
σκοπούς με χρήση συστημάτων κλήσης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Τέτοιες επικοινωνίες είναι ιδίως
1) τα μηνύματα τηλεομοιοτυπίας,
2) οι αυτόματες τηλεφωνικές κλήσεις, κατά τις οποίες με την αποδοχή της κλήσης ακούγεται
μαγνητοφωνημένο μήνυμα,
3) τα φωνητικά μηνύματα που αποθηκεύονται μέσω υπηρεσίας αυτόματου τηλεφωνητή,
4) τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
5) τα σύντομα γραπτά μηνύματα και τα μηνύματα πολυμέσων.

Σχετικά παραδείγματα που περιλαμβάνονται στην απόφαση της αρχής

Υπεύθυνος επεξεργασίας που διατηρεί διαδικτυακή πύλη θέλει να αποστέλλει
διαφημιστικά μηνύματα στους ενδιαφερόμενους χρήστες που έχουν εγγραφεί ή
εγγράφονται στην πύλη, εφόσον αυτοί το επιθυμούν. Η δήλωση της συγκατάθεσης
των χρηστών για την παραπάνω επεξεργασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μετά
από κατάλληλη ενημέρωση τους που μπορεί να γίνεται ως εξής:

Μέθοδος 1: Κατά το στάδιο της εγγραφής του χρήστη στην διαδικτυακή πύλη
μπορεί να παρέχεται αναλυτικά όλη η ενημέρωση και να ακολουθεί αμέσως μετά η
δήλωση συγκατάθεσης του χρήστη, όπως φαίνεται παρακάτω:

Για το σκοπό της παροχής των υπηρεσιών της δικτυακής πύλης η εταιρεία μας*
συλλέγει από εσάς τα πιο κάτω προσωπικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Για το σκοπό της αποστολής διαφημιστικού υλικού για τα προϊόντα και της
υπηρεσίες της, η εταιρεία μας συλλέγει, εφόσον δηλώσετε τη συγκατάθεση σας,
τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Τα στοιχεία σας δεν
διαβιβάζονται σε τρίτους.

*- Επιθυμώ να λαμβάνω διαφημιστικά μι\νύματα για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες που παρέχει η δικτυακή πύλη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου μου.

* Το υπογραμμισμένο κείμενο αποτελεί υπερσύνδεσμο που οδηγεί σε ιστοσελίδα
αναλυτικής ενημέρωσης για τις γενικές δραστηριότητες της εταιρείας
(ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, π.χ. “ποιοι είμαστε”)

Μέθοδος 2: Κατά τη στιγμή δήλωσης της συγκατάθεσης, π.χ. όταν ο δείκτης
ποντικιού του χρήστη βρίσκεται πάνω από το κείμενο δήλωσης της συγκατάθεσης,
μπορεί να προβάλλεται αναδυόμενο πλαίσιο με το κείμενο της ενημέρωσης, ως
εξής:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό την
αποστολή διαφημιστικού υλικού. Τα στοιχεία σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Επιθυμώ να λαμβάνω διαφημιστικά μηνύματα για εμπορικές προσφορές της
διαδικτυακής πύλης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου .

Κατά τον τρόπο αυτό ο χρήστης μπορεί να δηλώσει τη συγκατάθεση του, μόνο
εφόσον έχει διαβάσει και κλείσει το πλαίσιο της ενημέρωσης. Ο υπεύθυνος
επεξεργασίας οφείλει να ελέγχει ότι αυτό έχει συμβεί (π.χ. με κώδικα
javascript)

Υπεύθυνος επεξεργασίας που διατηρεί ιστοσελίδα θέλει να αποστέλλει
ενημερωτικό δελτίο (newsletter) στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
όσων επισκεπτών της ιστοσελίδας του το επιθυμούν.

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο.

Εγγραφή

Για τον σκοπό αυτό ο υπεύθυνος τοποθετεί πεδίο φόρμας στην ιστοσελίδα του,
όπου, μετά από την παροχή της κατάλληλης ενημέρωσης προς τους χρήστες, ζητεί
την καταχώριση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου για την
αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Η καταχώριση της διεύθυνσης από έναν
χρήστη αποτελεί κατά τον τρόπο αυτό και δήλωση συγκατάθεσης για την αποστολή
του ενημερωτικού δελτίου.

Αμέσως μετά από τη δήλωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα
χρήστη, ο χρήστης λαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα, στην διεύθυνση αυτή,
με το οποίο ενημερώνεται πλήρως ότι έχει δώσει συγκατάθεση για την αποστολή
του ενημερωτικού δελτίου. Ταυτόχρονα, στο μήνυμα αυτό του δίνεται η
δυνατότητα να ακυρώσει, άμεσα, τη συγκατάθεση του. Το μήνυμα μπορεί να έχει
την παρακάτω μορφή:

From: newsletter@etaireia.qr

Θέμα: Εγγραφή στη λίστα αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα γιατί εσείς, ή κάποιος που χρησιμοποίησε τη
διεύθυνση σας, εγγράφηκε στη λίστα αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από την ιστοσελίδα της, http://www.etaireia.gr.

Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την εγγραφή σας.

Αν δεν έχετε εσείς ζητήσει την εγγραφή σας ή αν αλλάξατε γνώμη, μπορείτε να
ακυρώσετε την εγγραφή σας, ανά πάσα στιγμή, πατώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:

http://www.etaireia.gr/newsletter/unvalidate. php?
id=ASDWVCHTGHF5DCFSD2DFS5SA ή μεταβαίνοντας στη σελίδα
http://www.etaireia.gr/newsletter/unvalidate on.php και εισάγοντας τον
κωδικό ASDWVCHTGHFSDCFSD2DFS5SA. Στην περίπτωση αυτή, το email σας θα
διαγραφεί αυτόματα από τη λίστα μας.

Η δυνατότητα διαγραφής από το ενημερωτικό μας δελτίο παρέχεται και σε κάθε
ξεχωριστό μήνυμα που θα λαμβάνετε το μέλλον.

Αναλυτική ενημέρωση στην ιστοσελίδα
http://www.etaireia.gr/newsletter/subscribe.php

Υπεύθυνος επεξεργασίας που διατηρεί ιστοσελίδα θέλει να αποστέλλει
ενημερωτικό δελτίο (newsletter) στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
όσων επισκεπτών της ιστοσελίδας του το επιθυμούν.

Για τον σκοπό αυτό ο υπεύθυνος τοποθετεί πεδίο φόρμας στην ιστοσελίδα του,
όπου, μετά από την παροχή της κατάλληλης ενημέρωσης προς τους χρήστες, ζητεί
την καταχώριση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου για
την _ αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Η καταχώριση της διεύθυνσης από
έναν χρήστη αποτελεί κατά τον τρόπο αυτό και Εγγραφή | δήλωση
συγκατάθεσης για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου.

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο.

Αμέσως μετά από τη δήλωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα
χρήστη, ο χρήστης λαμβάνει ένα αρχικό, αυτοματοποιημένο, μήνυμα στην
διεύθυνση αυτή με το οποίο γίνεται η επιβεβαίωση των στοιχείων του και του
ζητείται να ενεργοποιήσει τη δήλωση συγκατάθεσης του για την αποστολή του
ενημερωτικού δελτίου. Το μήνυμα μπορεί να έχει την παρακάτω μορφή:

From: newsletter@etaireia.gr

Θέμα: Εγγραφή στη λίστα αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα γιατί εσείς, ή κάποιος που χρησιμοποίησε τη
διεύθυνση σας, ζήτησε εγγραφή στη λίστα αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από την ιστοσελίδα της, http://www.etaireia.gr.

Εάν πραγματικά έχετε ζητήσει την εγγραφή σας, πρέπει να την ενεργοποιήσετε,
εντός μίας εβδομάδας, πατώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:

http://www.etaireia.gr/newsletter/verify.php?id=ASDWVCHTGHFSDCFSD2DF55SA ή
μεταβαίνοντας στη σελίδα http://www.etaireia.gr/newsletter/verify on.php και
εισάγοντας τον κωδικό ASDWVCHTGHFSDCFSD2DFS5SA

Αν η εγγραφή σας δεν ενεργοποιηθεί εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος
το email σας θα διαγραφεί αυτόματα από τη λίστα μας.

Αναλυτική ενημέρωση στην ιστοσελίδα

http://www.etaireia.qr/newsletter/subscribe.php

Εφόσον ο χρήστης ενεργοποιήσει την δήλωση συγκατάθεσης του με τον τρόπο που
αναφέρεται στο αρχικό μήνυμα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να στείλει νέο
αυτόματο μήνυμα, με το οποίο θα ενημερώνεται ο χρήστης για την ολοκλήρωση
της διαδικασίας και θα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να
διαγραφεί εφόσον το επιθυμεί από τη λίστα αποδεκτών του υπεύθυνου
επεξεργασίας (ανάκληση της συγκατάθεσης). Το μήνυμα μπορεί να έχει την
παρακάτω μορφή:

From: newsletter@etaireia.qr

Θέμα: Ολοκλήρωση εγγραφής στη λίστα αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε για την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών του ενημερωτικού
δελτίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή σας από τη λίστα αυτή μπορείτε να
μεταβείτε στην ιστοσελίδα http://www.etaireia.gr/newsletter/unsubscribe.php

Ο σύνδεσμος αυτός θα περιέχεται σε κάθε μήνυμα που λαμβάνετε από τη λίστα
μας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας που διατηρεί ιστοσελίδα επιθυμεί να στέλνει
διαφημιστικά μηνύματα SMS σε χρήστες κινητής τηλεφωνίας που έχουν δηλώσει
ότι το επιθυμούν.

Η δήλωση συγκατάθεσης του χρήστη μπορεί να γίνεται, μετά από κατάλληλη
ενημέρωση του, μέσω της ιστοσελίδας του υπεύθυνου επεξεργασίας. Συγκεκριμένα
ο χρήστης καλείται να δηλώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου σε ειδικό
πεδίο της ιστοσελίδας, δηλώνοντας με τον τρόπο αυτό τη συγκατάθεση του γα τη
λήψη των διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω SMS.

Εισάγετε τον αριθμό του κινητού σας για να σας ενημερώνουμε για προσφορές
της εταιρείας μας.

Εγγραφή

Αμέσως μετά τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου από τον χρήστη, ο
χρήστης λαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου
του, στο οποίο πρέπει να φαίνεται η ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας και
να του παρέχεται ένας κωδικός αριθμός (PIN) για την ενεργοποίηση της δήλωσης
συγκατάθεσης. Το μήνυμα μπορεί να έχει την παρακάτω μορφή:

9999: PIN για τη δήλωση συγκατάθεσης προς αποστολή διαφημιστικών SMS από
την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Αν δεν ζητήσατε αποστολή, αγνοείστε το μήνυμα.

Παράλληλα, στον διαδικτυακό τόπο του υπεύθυνου επεξεργασίας ο χρήστης
οδηγείται αυτόματα σε μια νέα ιστοσελίδα, όπου του ζητείται να καταχωρήσει
το PIN που του έχει αποσταλεί στο κινητό του τηλέφωνο για να ενεργοποιήσει
τη δήλωση συγκατάθεσης του. Αυτό μπορεί να γίνει ως εξής:

Εισάγετε τον κωδικό αριθμό PIN noo λάβατε με SMS, για την ολοκλήρωση της
εγγραφής σας.

Εγγραφή

Υπεύθυνος επεξεργασίας που διατηρεί ιστοσελίδα θέλει να στέλνει
διαφημιστικά μηνύματα σε χρήστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που το επιθυμούν.
Εκτός από τη δυνατότητα εγγραφής των ίδιων των χρηστών στην ιστοσελίδα του,
δίνει τη δυνατότητα αποστολής προσκλήσεων από ένα χρήστη σε άλλους
ενδιαφερόμενους (π.χ. φίλους) που κατά τη γνώμη του χρήστη μπορεί να
επιθυμούν να εγγραφούν επίσης στην ιστοσελίδα και να λαμβάνουν τα
διαφημιστικά μηνύματα.

Για τον λόγο αυτό ο υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί ειδική φόρμα στην
ιστοσελίδα του με την οποία ο προσκαλών χρήστης μπορεί, μετά από πιστοποίηση
της δικής του ταυτότητας, να προτείνει άλλους πιθανά ενδιαφερόμενους
χρήστες:

Προτείνετε μας φίλους σας που ενδιαφέρονται να λαμβάνουν μηνύματα για τις
διαφημιστικές προσφορές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Οι φίλοι σας θα ενημερωθούν για την
πρόταση σας και θα κληθούν να επιβεβαιώσουν την εγγραφή τους. Παρακαλούμε
πριν προτείνετε τους φίλους σας, συμπληρώστε και επιβεβαιώστε τα δικά σας
στοιχεία.

Σας ευχαριστούμε!

Το δικό σας email:

e-mail του φίλου σας: Εγγραφή

‘Οταν κάποιος χρήστης συμπληρώσει την παραπάνω φόρμα, αρχικά αποστέλλεται
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ίδιο τον χρήστη με σκοπό την
επιβεβαίωση της ταυτότητας του. Το μήνυμα μπορεί να έχει την πιο κάτω μορφή:

From: newsletter@etaireia.gr

Θέμα: Αποστολή πρόσκλησης σε φίλο για διαφημιστικές προσφορές της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα γιατί εσείς, ή κάποιος που χρησιμοποίησε τη
διεύθυνση σας ζήτησε να ενημερωθεί ο φίλος σας για τις διαφημιστικές
ενέργειες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Εάν πραγματικά έχετε αποστείλει την πρόσκληση,
πρέπει να την ενεργοποιήσετε, εντός μίας εβδομάδας, πατώντας τον πιο κάτω
σύνδεσμο:

http://www.etaireia.gr/newsletter/verify.php?id=kjsdhflka65dskafhe64sakal<

ή μεταβαίνοντας στη σελίδα http://www.etaireia.gr/newsletter/verify on.php

και

εισάγοντας τον κωδικό kjsdhflka65dskafhe64sakak

Αν η πρόσκληση σας δεν ενεργοποιηθεί εντός του παραπάνω χρονικού
διαστήματος το email σας θα διαγραφεί αυτόματα από τη λίστα μας..

Αναλυτική ενημέρωση στην ιστοσελίδα:

http://www.etaireia.gr/newsletter/subscribe.prip

Εφόσον ο χρήστης ενεργοποιήσει την πρόσκληση κατά τον τρόπο που αναφέρεται
στο μήνυμα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να αποστείλει μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φίλου που δηλώθηκε
από τον χρήστη, της πιο κάτω μορφής:

From: newsletter@etaireia.gr

Θέμα: Πρόσκληση από τον filos@email.gr

Το μήνυμα αυτό προέρχεται από τον filos@email.gr μέσω της ιστοσελίδας
http://www.etaireia.gr/ Ο filos@email.gr θεωρεί ότι θα σας ενδιέφερε να
λαμβάνετε τις διαφημιστικές προσφορές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Για να ενεργοποιήσετε
τη δυνατότητα αυτή πρέπει να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ακολουθώντας το σύνδεσμο

http://www.etaireia.gr/newsletter/subscribe.php

Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία ενημέρωσης και δήλωσης συγκατάθεσης
του φίλου, όπως έχει περιγραφεί πιο πάνω. Για ευκολία, στη σελίδα του
υπευθύνου επεξεργασίας μπορεί να χρησιμοποιούνται προσυμπληρωμένα πεδία
φόρμας όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φίλου. Η δήλωση της
συγκατάθεσης πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με ενέργεια του φίλου.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply