Πιστοποιητικό Νομιμότητας από Πολεοδομική Παράβαση (Νέος νόμος Αυθαιρέτων 4014/2011 ΦΕΚ Α΄ 209/21.09.2011)

Μετά την δημοσίευση του ως άνω νόμου περί τακτοποίησης αυθαιρέτων, δηλαδή από την 21-9-2011 όλα τα ακίνητα τα οποία μεταβιβάζονται χωρίς καμία εξαίρεση θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με το λεγόμενο πιστοποιητικό νομιμότητας από πολεοδομικές παραβάσεις.

Το μέτρο  συμφωνα με το νόμο καλύπτει όλες τις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων εν ζωή με συμβολαιογραφική πράξη καθώς και κάθε άλλη περίπτωση σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος επί των ακινήτων (π.χ. επικαρπία, υποθήκες υπέρ δανειστών κλπ).

Στην πράξη θα επισυνάπτεται σε κάθε συμβόλαιο υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη καθώς και βεβαίωση επιθεωρητή μηχανικού, με βάση τα οποία θα παρέχονται οι ελάχιστες και απαιτούμενες εγγυήσεις όσον αφορά την τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Έτσι, το ελληνικό δημόσιο θα επιχειρήσει να τηρήσει ένα μητρώο με δηλώσεις ιδιοκτητών και μηχανικών με βάση το οποίο θα παρακολουθεί τις αυθαίρετες διεργασίες προς τα συγκεκριμένα ακίνητα που μεταβιβάστηκαν.

Εξαίρεση αποτελούν οι κληρονομιές ενώ η αυθαίρετη κατασκευή θα πρέπει να επηρεάζερι την επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας.

Οι ποινές σε περίπτωση ψευδούς βεβαίωσης είναι ιδιαίτερα σκληρές και διώκονται ποινικά με σχετική πα΄ρεμβαση του Εισαγγελέα.Χαρακτηριστικά απειλείται ποινή φυλάκισης για όλους τους εμπλεκομένους (συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες δικηγόρους, μηχανικούς και ιδιοκτήτες ) τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή από 30.000 – 100.000 ευρώ, αναλόγως με την αυθαιρεσία ενώ δεν αποκλείεται και η αφαίρεση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

 

Η προσπάθεια χαρτογράφησης των αυθαιρεσιών αλλά και η προσπάθεια για συγκέντρωση χρημάτων από το ελληνικό δημόσιο σε συνδυασμό με την επιπλέον επιβάρυνση μιας αγοραπωλησίας ακινήτου, πέραν των ήδη γνωστών, θα εξελιχθεί ίσωςς σε φιάσκο δεδομένης της οικονομικής κατάστασης των αγοραστών και την αδιαφορία των ελλήνων για επενδύσεις πλέον στη χώρα σε ακίνητα.

 

Μέρος των πληροφοριών αντλήθηκαν από σχετικό άρθρο της εφημαρίδας Κεφάλαιο αριθμός φύλλου 96/17-9-2011 από τη στήλη του real estate που φιλοξένησε αρκετές φορές και δικά μας άρθρα.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply