Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για αγοραπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων – έναρξη 9-1-2011

Σύμφωνα με το υπ'αριθμ.πρωτ. 1533/24.9.2010 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Εφαρμογή ΚΥΑ Δ6/Β/οικ.5825/30.3.2010 «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ Β' 407),
η έναρξη εφαρμογής της υποχρεωτικής έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
ως προαπαιτούμενου για τις δικαιοπραξίες αγοραπωλησιών ακινήτων μετατίθεται για την 9η
Ιανουαρίου 2011, ώστε να συμπέσει και με την αντίστοιχη υποχρέωση για την περίπτωση της
μίσθωσης ακινήτων.
Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply