Πετρελαιοκίνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Νέος νόμος άρσης των περιορισμών.

Τα πετρελαιοκίνητα φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι τεσσάρων
χιλιάδων (4.000) χιλιόγραμμων και τα πετρελαιοκίνητα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης
εξαιρούνται των περιορισμών κυκλοφορίας στις περιοχές των Νομών Αττικής και θεσσαλονίκης,
που καθορίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1959/1991 (Α’ 123), εφόσον η
τεχνολογία τους πληροί εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 της 20ής
Ιουνίου 2007 (Euro V και Euro VI) ή μεταγενέστερου.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply