παράβολο κατάθεσης έφεσης: Απόφαση Βόμβα – ΕφΑθ:4606/2012 – Απαράδεκτη έφεση λόγω μη πληρωμής παραβόλου 200 Euro από όλους τους απλούς ομόδικους-εκκαλούντες

παράβολο κατάθεσης έφεσηςπαράβολο κατάθεσης έφεσης

Μεγάλο προβληματισμό προκάλεσε στο νομικό κόσμο η απόφαση 4606/2012 του πολιτικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο απέρριψε έφεση ως απαράδεκτη επειδή έκρινε ότι σε περίπτωση απλής ομοδικίας περισσοτέρων του ενός εκκαλούντων επιβάλλεται να πληρώσει ο καθένας από αυτούς το παράβολο των 200 ευρώ κατ’ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 12 του ν. 4055/2012.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4055/12-3-2012 το ένδικο μέσο της έφεσης που έχει ασκηθεί μετά την 2η Απριλίου 2012 είναι παραδεκτό εφόσον επισυνάπτεται στην έκθεση που έχει συντάξει ο γραμματέας κατά την άσκησή της παράβολο 200 ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Πρόκειται για ένα σκεπτικό που θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα στη λειτουργία του δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας των δικαστηρίων και στην ουσία θα αποκλείσει πάρα πολλές εφέσεις από την εκδίκασή τους, δεδομένου ότι από την 2-4-2012 μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί χιλιάδες εφέσεις ενώπιον των εφετείων.

Το άρθρο αυτό είναι ενσωματωμένο στο νόμο περί δίκαιης δίκης τον οποίο σχολιάσαμε σε προγενέστερο άρθρο και επισημάναμε τα προβλήματα και τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Σχολιάσαμε επίσης με καυστικό τρόπο και τον αδόκιμο όρο «δίκαιη» αφού αφήνει ερωτηματικά και υπονοούμενα για την μέχρι τώρα λειτουργία της δίκης.

Για τη δίκαιη δίκη δείτε τα άρθρα:
το πρώτο μεγάλο πλήγμα στην εφαρμογή του ν. 4055/2012
(16 § 2 Ν. 4055/2012 – ΚΠολΔ 691 § 5) Νόμος για τη Δίκαιη Δίκη: Αναιτιολογητη η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων

Η απόφαση αυτή εν τοις πράγμασι αποκλείει τη δυνατότητα κατάθεσης έφεσης και εξέτασης του νομικού ζητήματος των πολιτών από το φυσικό τους δικαστή αφού σε περίπτωση για παράδειγμα 10 εκκαλούντων που είναι απλοί ομόδικοι θα χρειάζεται η κατάθεση παραβόλου 10 χ 200 = 2.000 ευρώ μόνο για την κατάθεση της έφεσης.

Μη σας φαίνεται περίεργο ο αριθμός 10 των εκκαλούντων γιατί συχνά στη πρακτική οι ενάγοντες εκκαλούντες μπορεί να είναι και περισσότεροι από 10.

Το ζήτημα είναι γιατί η απόφαση απέρριψε στο σύνολό της την έφεση ως απαράδεκτη αφού τουλάχιστον ένας εκ των εκκαλούντων είχε καταθέσει το παράβολο των 200 ευρώ. Τουλάχιστον ως προς αυτόν έπρεπε να γίνει έρευνα ουσίας της υπόθεσης. Το μεγάλο ερώτημα είναι : Με αυτό τον τρόπο θα γίνει εκκαθάριση των πινακίων του Εφετείου και θα επιταχυνθεί η διαδικασία της δικαιοσύνης στο δεύτερο βαθμό; Δηλαδή, οι έχοντες να καταβάλουν το παράβολο των 200 ευρώ θα δικαιούνται πρόσβαση στο δεύτερο βαθμό εκδίκασης της υπόθεσής τους ενώ οι υπόλοιποι απλά θα περιορίζονται στον πρώτο βαθμό;

Ας μην ξεχνάμε επιπλέον ότι εκτός από το παράβολο των 200 ευρώ για την κατάθεση της έφεσης απαιτούνται και έξοδα παραστάσεως κατάθεσης και συζήτησης δικηγόρου, προσδιορισμό δικασίμου και κοινοποίηση του δικογράφου με δικαστικό επιμελητή. Μετά από όλα αυτά όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας το κόστος προσφυγής στπο Εφετείο καθίσταται απαγορευτικό για το μέσο έλληνα μετά τα δεινά που έχουν βρει τη χώρα σε χρηματοοικονομικό επίπεδο τα τελευταία 5 έτη.

Τελικά τη λύση θα τη δώσει ο Άρειος Πάγος που θα υποχρεωθεί να λάβει θέση για το ζήτημα, αφού το θέμα είναι μείζονος σημασίας και αφορά χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις που επίκεινται για εκδίκαση.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

1 Comments

  1. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ. ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, “ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ” ΚΑΙ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΔΙΚΗΣ,.

Leave A Reply