νόμος κατσέλη η τελευταία ευκαιρία για να σώσετε το σπίτι σας – Ερωτοαπαντήσεις για το ποιές ενέργειες πρέπει να κάνετε για να έχετε τη προστασία του νόμου Κατσέλη χωρίς τις νέες αλλαγές.

νόμος κατσέλη η τελευταία ευκαιρία για να σώσετε το σπίτι σας

νόμος κατσέλη η τελευταία ευκαιρία για να σώσετε το σπίτι σας

νόμος κατσέλη η τελευταία ευκαιρία για να σώσετε το σπίτι σας

Σχετικά με την επικαιροποίηση των στοιχείων της αιτήσεώς σας πιέστε εδώ.

Για να δείτε ποιοι προστατεύονται μετά το νέο νόμο και ποιες προϋποθέσεις θα ισχύσουν από 1-1-2016 στο νόμο κατσέλη πιέστε εδώ.

Με διάταξη της τελευταίας στιγμής στο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας που ψηφίστηκε μόλις την 19-11-2015 και υπό το άκουσμα ότι οι νέες προϋποθέσεις θα καταλαμβάνουν και τις ήδη εκκρεμείς υποθέσεις, σώθηκε η κατάσταση με το νόμο Κατσέλη και όλους τους δανειολήπτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο νόμο είτε με προσωρινές διαταγές είτε με πρώτες αποφάσεις, είτε ακόμη και στο στάδιο της αναμονής συζήτησης της προσωρινής διαταγής.

Τι πρέπει να κάνω εάν σήμερα έχω κόκκινο δάνειο και δεν μπορώ να ανταποκριθώ στην καταβολή των δόσεων προς τη τράπεζα;

SOS να προσφύγετε στο νόμο Κατσέλη μέχρι 31-12-2015 γιατί διαφορετικά θα ισχύσουν για εσάς νέοι όροι και προϋποθέσεις με αποτέλεσμα να μην είναι βέβαιο εάν από το νέο έτος θα σας καλύπτουν τα κριτήρια.

Τι ισχύει για όσους έχουν ήδη καταθέσει αίτηση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά;

Για όλους αυτούς ισχύει η διαδικασία που ισχύει μέχρι σήμερα με την κατάθεση της αίτησης, τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής και τις ημερομηνίες δικασίμου της αιτήσεως.

Ποιες αλλαγές επήλθαν στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά;

Οι αλλαγές που επήλθαν σχετίζονται με τις νέες προϋποθέσεις προστασίας της Α΄ κατοικίας με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια (Εισοδήματα – Συνεργάσιμοι δανειολήπτες) και αφορούν όσους θα προσφύγουν στο νόμο κατσέλη από 1-1-2016 και εντεύθεν.

Τι θα ισχύει από 1-1-2016 και μετά;

Για όλους θα καταθέσουν αιτήσεις από 1-1-2016 και εντεύθεν καταργείται ο νόμος Κατσέλη όπως τον γνωρίζαμε και θα εξετάζονται μια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν θα προστατευθεί η πρώτη κατοικία.

Ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις και τα βασικά κριτήρια ;

Ο νόμος χαρακτηρίζει «φτωχό» κάποιον που έχει εισόδημα από 8.180 άγαμος έως 20.639 ευρώ για τετραμελή οικογένεια και αντικειμενική αξία κατοικίας από 120.000 έως 220.000 ευρώ αντίστοιχα και εύπορο κάποιον που έχει εισόδημα από 13.906 ευρώ για τον άγαμο, 23.659 ευρώ για δύο άτομα και για κάθε παιδί έως τρία παιδιά 5.714 ευρώ και αντικειμενική αξία κατοικίας από 180.000 έως 280.000 ευρώ αντίστοιχα.

Με βάση αυτές τις δύο διαφοροποιήσεις έχει διαμορφωθεί η προστασία της κατοικίας του είτε μέσω του νόμου κατσέλη είτε μέσω του Κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αυστηροποιούνται ακόμη περισσότερο σε σχέση με αυτά που αρχικά εξαγγέλθηκαν τα κριτήρια για τη προστασία της πρώτης κατοικίας.

Τι ακριβώς θα διατάσσει το δικαστήριο για τις δύο κατηγορίες πολιτών ;

Το δικαστήριο στη μεν πρώτη θα καθορίζει το ύψος της δόσης σε συνάρτηση με το εισόδημα, τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, το πόσο συνεργάσιμοι είναι οι δανειολήπτες και τη μη χειροτέρεψη της θέσης των πιστωτών. Εάν κρίνει ότι το ποσό που θα καταβληθεί υπολείπεται των δυνατοτήτων, θα επεμβαίνει το δημόσιο (δυνητικά) και θα καλύπτει τη διαφορά αυτή, υπό την προϋπόθεση της μέγιστης δυνατής συνεισφοράς του δανειολήπτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η διαφορά αυτή θα κεφαλαιοποιείται στις υπολειπόμενες δόσεις όταν η προστασία του δημοσίου θα πάψει να υφίσταται, ενώ από τη διατύπωση του νόμου γίνεται κατανοητό ότι η προστασία αυτή είναι δυνητική και μόνο για κατατεθείσες αιτήσεις μέχρι την 31-12-2016, ενώ αναφέρεται η 3ετής και μόνο μετέπειτα προστασία.

Για τη δε δεύτερη κατηγορία «εύπορων» δανειοληπτών εκτός του ότι το δημόσιο δεν θα συνεισφέρει έστω και δυνητικά στη κάλυψη της δόσης, εκτός του ότι ισχύουν όλα τα προηγούμενα, προστίθεται ως επιπλέον υποχρέωση ότι το δικαστήριο θα αξιολογεί την δυνατότητά τους για αποπληρωμή του δανείου σε βάθος 20ετίας. Σε περίπτωση που το δικαστήριο κρίνει ότι ο οφειλέτης δεν θα τα καταφέρει τότε ο φάκελος πηγαίνει στη νομική υπηρεσία της τράπεζας και από εκεί κατευθείαν σε πλειστηριασμό ή εκχώρηση του δανείου σε funds με ανεξέλεγκτες συνέπειες. Βέβαια θα δίνεται «τύποις» η δυνατότητα για δήθεν αναδιάρθρωση με δήθεν συμφωνία του δανειολήπτη. Το δήθεν αναφέρεται στο γεγονός ότι δεν θα γίνει καμία διαπραγμάτευση τη στιγμή που η τράπεζα θα είναι διαπραγματευτικά πανίσχυρη έχοντας τη δυνατότητα του πλειστηριασμού ανά πάσα στιγμή και ένα δανειολήπτη να έχει ως επιλογή το take it or leave it σε προδιατυπωμένη συμφωνία.

Τέλος το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργεί ο νέος νόμος είναι ότι περιορίζει και κατευθύνει το δικαστή σε ένα πολύ στενό πλαίσιο αξιολόγησης μιας κατάστασης, χωρίς να του δίνει περιθώρια ευρύτερης αξιολόγησης κατά περίπτωση.

Το μόνο ίσως παρήγορο είναι ότι θα ληφθούν για τις δόσεις υπόψη οι εμπορικές αξίες των ακινήτων που θα καθοριστούν από ειδικό εκτιμητή, αν και πρακτικά είναι αδύνατον το γεγονός – αν και αφέθηκε να εννοηθεί – ότι οι τράπεζες θα επωμιστούν τη ζημιά μεταξύ της διαφοράς αντικειμενικής με εμπορική αξία του ακινήτου ως προς το ύψος του τελικώς καταβαλλόμενου ποσού από τον δανειολήπτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Πρέπει να σημειωθεί ότι οι προϋποθέσεις (βασικές και ποιοτικές) πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά διαφορετικά ο οφειλέτης δεν προστατεύεται.

Ποιο είναι το μεταβατικό διάστημα για το νόμο κατσέλη;

Είναι το χρονικό διάστημα μέχρι την 31-12-2015 όπου θα ισχύει προστασία με βάση το σύστημα της αντικειμενικής αξίας και την καταβολή του 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης ή ακόμη και μηδενικές καταβολές για τους έχοντες αδυναμία μέχρι και τη συζήτηση της αίτησης.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα προστατεύεται η κατοικία με το νέο νόμο για όσους καταθέσουν από 1-1-2016 και μετά;

Για μία μόνο τριετία και εφόσον πληρούνται τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.

Τι προβλέπει η προστασία για μια τριετία και με ποιές προϋποθέσεις;

Οι προϋποθέσεις για τη προστασία μέχρι και την 31-12-2018 είναι οι εξής: 

α) το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του,

β) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα υπολείπεται ή είναι ίσο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης,

γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα,

δ) είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται και

ε) βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων καταβολών, όπως αυτές ορίζονται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών της προηγούμενης παραγράφου, διασφαλίζεται, ότι οι πιστωτές δεν θα βρεθούν, χωρίς τη συναίνεσή τους, σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τι θα γίνει μετά την τριετία της προστασίας για όσους καταφέρουν να ενταχθούν στη προστασία του νέου νόμου;

Κατά πάσα πιθανότητα θα καταργηθεί ο νόμος κατσέλη και θα εφαρμοστεί καθολικά ο κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών για την κάλυψη των δανείων. Οπότε όποιος από τους δανειολήπτες δεν συνεργάζεται με τις τράπεζες θα κατάσχεται το ακίνητό του.

Τι γίνεται εάν δεν ενταχθώ στο νόμο κατσέλη και δεν πληρούνται τα κριτήρια ένταξης μετά την 1-1-2016 για την περίπτωσή μου;

Η ακίνητη περιουσία μπορεί να κατασχεθεί εφόσον δεν συνεργαστείτε με τις τράπεζες.

Τι γίνεται εάν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία π.χ. ακίνητα από κληρονομιά;

Η προστασία αναφέρεται μόνο στη πρώτη κατοικία. Κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο θα εκποιείται προς εξυπηρέτηση των πιστωτών.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν ήδη καταθέσει στο νόμο Κατσέλη;

Όσοι έχουν καταθέσει και εκκρεμεί συζήτηση προσωρινής διαταγής ή έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή ή μη οριστική ή προδικαστική απόφαση πριν την 18-8-2015 θα πρέπει να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία που απαιτεί η τελευταία τροποποίηση του νόμου προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά στο Ειρηνοδικείο.

Τι γίνεται εάν δεν γίνει η επικαιροποίηση των στοιχείων;

Η αίτηση θα απορριφθεί και θα χαθούν όλα τα δικαιώματά σας αναφορικά με την υπαγωγή στη διαδικασία.

Ποιές υποθέσεις κατηγοριοποιούνται;

Η κατηγοριοποίηση καταλαμβάνει:

α) τις αιτήσεις που κατατίθενται μετά την έναρξη ισχύος Μέρος Β΄- Υποπαρ. Α.4, άρθρο 1 του ν. 4336/2015 (Α΄ 130) και

β) τις εκκρεμείς υποθέσεις που επαναπροσδιορίζονται σε νεότερη δικάσιμο κατά τη διάταξη του Μέρους Β΄- Υποπαρ. Α.4, άρθρο 2, παρ. 3. του ν. 4336/2015 (Α’ 94/14-8-2015). 

1. Στις νέες προς προσδιορισμό υποθέσεις, η κατηγοριοποίηση γίνεται κατά τον προσδιορισμό της δικασίμου.

2. Στις εκκρεμείς προς αναπροσδιορισμό υποθέσεις, η γραμματεία ξεκινά αμέσως την κατηγοριοποίηση, ξεκινώντας από τις υποθέσεις πέραν της τριετίας που έχουν προσδιοριστεί σε προγενέστερη δικάσιμο.

1. Η κατηγοριοποίηση γίνεται με ευθύνη και πρωτοβουλία της γραμματείας των ειρηνοδικείων και όπου υπάρχει σχετικό τμήμα υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων από τη γραμματεία του τμήματος αυτού.

2. α) Το ως άνω έργο εποπτεύεται από τον δικαστή που προΐσταται του δικαστηρίου ή από όποιον δικαστή αυτός ορίσει προς τούτο.

β) Ο δικαστής ελέγχει πρωτίστως την ταχύτητα της κατηγοριοποίησης, ώστε αυτή να ολοκληρωθεί εγκαίρως. Περαιτέρω, ελέγχει την ορθότητά της και υπογράφει τον προσδιορισμό της δικασίμου. 

Ποια τα κριτήρια κατηγοριοποίησης; – νόμος κατσέλη η τελευταία ευκαιρία

Πως θα αντιμετωπιστούν οι αιτήσεις που πήραν δικάσιμο το 2029; – νόμος κατσέλη η τελευταία ευκαιρία

1.Για τη κατηγοριοποίηση των αιτήσεων σε κάθε δικάσιμο λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του ύψους της οφειλής, της περιουσίας και του εισοδήματος των αιτούντων σε κάθε υπόθεση.

2. Προηγούνται χρονικά για τον ορισμό δικασίμου οι μεγαλύτερες σε ύψος οφειλής, περιουσίας και εισοδήματος υποθέσεις.

3. Ο επαναπροσδιορισμός δικασίμου γίνεται για κάθε πινάκιο με μία πράξη ορισμού δικασίμου, που περιλαμβάνει όλες τις υποθέσεις του πινακίου, που κοινοποιείται στους διαδίκους κατά τα οριζόμενα στο Μέρος Β΄- Υποπαρ. Α.4, Κεφ. Α’, άρθρο 2 “Μεταβατικές διατάξεις” του ν. 4336/2015.

4. Οι υποθέσεις που εκδικάζονται σύμφωνα με τον ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4336/2015, προσδιορίζονται, σύμφωνα με την οργάνωση του κάθε δικαστηρίου και ιδίως σε ειδικά τμήματα ή σε ειδικά πινάκια εκδικάσεως υποθέσεων.

Τι γίνεται με την επικαιροποίηση των στοιχείων και ποια δικαιολογητικά πλέον χρειάζονται επικαιροποίηση; -νόμος κατσέλη η τελευταία ευκαιρία

Τα  δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο αιτών στη Γραμματεία του Δικαστηρίου για την επικαιροποίηση των στοιχείων της εκκρεμούς κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015 αιτήσεως του, και σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 της Υποπαραγράφου Α4 «Τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010» είναι τα εξής:
α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
γ) δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους 2015
δ) εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους 2015
ε) τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) του έτους 2015 (και 2016)
στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015
ζ) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του Ν. 4336/2015 από 19/8/2015 και έπειτα.

η) υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
θ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία.

Με τον ίδιο ως άνωνόμο όπως τροποποιήθηκε, αλλά και την σχετική υπουργική απόφαση ΔΕΝ απαιτείται επικαιροποίηση στα εξής δικαιολογητικά :

Συμβάσεις Δανείων,

Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας,

Ε1 οικ. ετών 2013,2014,

Συμβόλαια,

Εκκαθαριστικό σημείωμα οικ. ετών 2013,2014,

Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης.

Ποιές οφειλές εντάσσονται στην νέα αίτηση για την υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη;

Στις οφειλές που υπάγονται στο νόμο συμπεριλαμβάνονται όλες οι οφειλές σε ιδιώτες (π.χ. τράπεζες, εκμισθωτές κλπ) καθώς και όλες οι οφειλές προς το Δημόσιο, τις Δ.Ο.Υ., του Δήμους, τις Περιφέρειες και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ), εφόσον αυτές δεν έχουν προκύψει μέσα στο τελευταίο έτος από την κατάθεση της αίτησης του οφειλέτη, δεν δημιουργήθηκαν από αδίκημα που τελέστηκε από τον οφειλέτη, δεν συνίστανται σε διοικητικά πρόστιμα και χρηματικές ποινές, και τέλος, δεν αφορούν υποχρέωση διατροφής συζύγου ή ανήλικου τέκνου. Σημειωτέον ότι για να συμπεριλάβει ο οφειλέτης στη ρύθμιση του Νόμου και οφειλές του προς το Δημόσιο κ.λ.π. πρέπει υποχρεωτικά να έχει έστω και μία οφειλή σε ιδιώτες (π.χ. τράπεζες). Τέλος, εφόσον ο οφειλέτης έχει ήδη ρυθμίσει τις οφειλές του προς το Δημόσιο, τις Δ.Ο.Υ., τους Ο.Τ.Α., τα ασφαλιστικά ταμεία κ.λ.π. θα πρέπει πρώτα να παραιτηθεί από την ρύθμιση αυτή προκειμένου να μπορέσει να συμπεριλάβει τις οφειλές του αυτές στην αίτηση για την υπαγωγή τους στο νέο Νόμο Κατσέλη. Κάτι τέτοιο όμως θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή διότι η ρύθμιση αυτή μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για να παραιτηθεί κανείς.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

2 Comments

    Leave A Reply