κώδικας πολιτικής δικονομίας ιι Μέρος – Αλλαγές στη προθεσμία κατάθεσης έφεσης σε ανεπίδοτη απόφαση – στην προφορικότητα της κατ’έφεση δίκης – στην ερημοδικεία στη δευτεροβάθμια δίκη – στους λόγους αναίρεσης κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων – στην υποχρέωση του εισηγητή του Αρειου Πάγου για έκθεση εισήγησης

κώδικας πολιτικής δικονομίας ιι

κώδικας πολιτικής δικονομίας ιι

κώδικας πολιτικής δικονομίας ΙΙ

Διαβάστε εδώ το μέρος Ι – στις αλλαγές στο νέο ΚΠολΔ

Δείτε εδώ το μέρος ΙΙΙ – κώδικας πολιτικής δικονομίας ΙΙ αλλαγή

Α) Αλλαγές ως προς την προθεσμία κατάθεσης έφεσης σε περίπτωση ανεπίδοτης απόφασης (άρθρο 518 ΚΠολΔ)

Εάν δεν επιδοθεί η απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου η προθεσμία για άσκηση έφεσης θα έιναι πλέον δύο έτη από τρία που ίσχυε μέχρι σήμερα.

518 παρ. 2 ΚΠολΔ
2. Αν δεν επιδοθεί η απόφαση, η προθεσμία της έφεσης είναι τρία χρόνια, που αρχίζουν από τη δημοσίευση της απόφασης που περατώνει τη δίκη.

Β) Αλλαγές ως προς τη διαδικασία στη δευτεροβάθμια δίκη με την εφαρμογή νέων διατάξεων και την προφορικότητα της διαδικασίας

Άρθρο 524
1. Στη διαδικασία της δευτεροβάθμιας δίκης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 227, 233 έως 236, 237 παρ. 8 έως 11, 239 έως 312, 591 παρ. 1 εδ. α’ έως γ’ και 591 παρ. 4. Η κατάθεση των προτάσεων γίνεται έως την έναρξη της συζήτησης και η κατάθεση της προσθήκης σε αυτές έως τη δωδέκατη ώρα της τρίτης εργάσιμης ημέρας μετά τη συζήτηση.

Γ) Αλλαγές ως προς την ερημοδικία στη δευτεροβάθμια δίκη.

Πλέον σε περίπτωση ερημοδικία του εκκαλούντος στην κατ’έφεση δίκη η έφεση απορρίπτεται, ενώ τώρα ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις περί ερημοδικίας ενάγοντος.

524 παρ. 3

 Σε περίπτωση ερημοδικίας του εκκαλούντος η έφεση απορρίπτεται. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση ερημοδικίας του εφεσιβλήτου ως προς την αντέφεση.

Δ) ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! Αλλαγές στους λόγους αναίρεσης απόφασης Ειρηνοδικείου(μετά τη τήρηση της διαδικασίας στο εφετείο).

Πλέον θα μπορούν οι διάδικοι να καταθέσουν αναίρεση κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων και για τους δύο ακόμη επιπλέον λόγους που προστίθενται και όλη η νομική κοινότητα όλα αυτά τα χρόνια ζητούσε να συμπληρωθεί:

560 ΚΠολΔ

Ειδικότερα εκτός από τους 4 πρώτους λόγους προστίθενται και δύο καθοριστικοί ακόμη λόγοι:

5) αν το δικαστήριο παρά το νόμο έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης,
6) αν η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.

Και αν δεν έχουμε δει απίστευτα πράγματα σε αποφάσεις Ειρηνοδικείων που επικυρώνονται μετά από τα πρωτοδικεία ως κατ’φεση δικάζοντα δικαστήρια!!!!

Ε) Καταργείται η υποχρέωση του εισηγητή να καταθέσει εισήγηση 8 ημέρες πριν η δικάσιμο στον Αρειο Πάγο

 

η διαβούλευση εδώ.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply