Πως να διεκδικήσετε το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ – Ποιοι το δικαιούνται – Πως και Πότε υποβάλλεται η αίτηση – Τι χρειάζεστε για την υποβολή της αίτησης

κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ

κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ παρέχει το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ με μειωμένη τιμή ρεύματος έως και 42% σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών σε εφαρμογή αποφάσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Ειδικότερα:

Ποιοι δικαιούνται κοινωνικό τιμολόγιο;

1) όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 12.000 ευρώ
2) όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 18.000 ευρώ και κατοικούν μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.
3) όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 18.000 ευρώ και δύο προστατευόμενα τέκνα.

Ποια πρέπει να ειναι η μέση 4μηνιαία κατανάλωση ρεύματος;

Η μέση 4μηνιαία κατανάλωση πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 200 kWh έως 1.500 kWh. Εφόσον ξεπεραστεί σε τετράμηνη βάση ο υπολογισμός του θα γίνει σε ετήσια βάση.

Τι ισχύει για τους τρίτεκνους;

Στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγια εντάσσονται οι τρίτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα έως 23.500 ευρώ και 4μηνιαία κατανάλωση 200-1700 kWh.

Ειδικές κατηγορίες καταναλωτών.

Ατομα με ειδικές ανάγκες

Δικαιούνται άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή με προστατευόμενα τέκνα με αναπηρία άνω των 67% με οικογενειακό εισόδημα έως 23.500 ευρώ και 4μηνιαία κατανάλωση 200-1700 kWh.

Μακροχρόνια άνεργοι

άνεργοι με τουλάχιστον 6 μήνες ανεργίας πριν την υποβολή της αίτησης. Προσοχή!!! γίνεται έλεγχος από τον ΟΑΕΔ.

Άτομα με μηχανική υποστήριξη.

Άτομα που χρησιμοποιούν ιατρικές συσκευές υποστήριξης της ζωής ή της υγείας τους ή των προστατευόμενων μελών της οικογενείας τους με οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ και 4μηνιαία κατανάλωση 200-2000 kWh.

Πως υποβάλλεται η αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στη ΔΕΗ ενώ γίνεται διασταύρωση πληροφοριών από το Υπουργείο οικονομικών και τον ΟΑΕΔ

Πότε υποβάλλεται αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ από τους δικαιούχους και ισχύει και για την επόμενη χρονιά εκτός από τα άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης που απαιτείται να υποβάλλουν αίτηση κάθε χρόνο. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων γίνεται αυτόματα οπότε σε περίπωση που κάποιος δεν εμπίπτει στις ως άνω κατηγορίες εκπίπτει από το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο.

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται;

1) Λογαριασμό της κύριας κατοικίας στο όνομα του αιτούντος.
2) Αριθμό ταυτότητας, ΑΦΜ συζύγων
3) ΑΜΚΑ
4) Πιστοποιητικό του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου για χρήση μηχανικής υποστήριξης

για πληροφορίες στο www.deh.gr

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply