Έξωση express – Εφημερίδα Κεφάλαιο 5-5-2012

εφημερίδα κεφάλαιο

2015 – ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ η διαδικασία της έξωσης συνεχίζει ακόμη και μετά την εκπρόθεσμη πληρωμή των οφειλομένων από τον ενοικιαστή σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου. Ταυτόχρονα η διαδικασία της έξωσης συνεχίζει καθώς οικονομική δυσχέρεια δεν αποτελεί λόγο μη πληρωμής του ενοικίου, σύμφωνα με το ίδιο ως άνω σκεπτικό.

Δείτε σχετικό άρθρο για την έξωση express.
Σχετικό παλαιότερο άρθρο για την έξωση.

όλα τα δημοσιευμένα άρθρα εδώ

 

εφημερίδα κεφάλαιο

Τι πρέπει να ξέρετε για την έξωση express

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόφαση “κόλαφος” για τους ενοικιαστές που δεν πληρώνουν λόγω οικονομικής δυσχέρειας – Η εκπρόθεσμη καταβολή των οφειλομένων δεν σταματάει την διαδικασία της έξωσης.

Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν με αναλυτικά άρθρα για την διαδικασία της έξωσης express, ανάλογα με την κάθε περίπτωση ακολουθείται και μια συγκεκριμένη στρατηγική.

 

Σε παλαιότερα άρθρο μας όπως μπορείτε να δείτε ανωτέρω είχαμε εξηγήσει λεπτομερώς ότι η διαδικασία της έξωσης σε δύστροπο ενοικιαστή που οφείλει μισθώματα, κοινόχρηστα, λογαριασμούς κλπ εφόσον η μίσθωση είναι ενεργής και δεν έχει εγκαταληφθεί το μίσθιο πρέπει

α) να σταλεί εξώδικος δήλωση – όχληση προς τον ενοικιαστή και να του δίδεται 15νθήμερη προθεσμία εξόφλησης των οφειλομένων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε περίπτωση πληρωμής των οφειλομένων εντός του 15νθημέρου, η διαδικασία της έξωσης σταματάει. Εάν επανεμφανιστεί δυστροπία τότε δεν θα χρειαστεί νέα εξώδικος δήλωση – όχληση προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της έξωσης express.

Το σύνηθες σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μην γίνεται καμία καταβολή των οφειλομένων από τον ενοικιαστή και να προχωράει η διαδικασία της έξωσης χωρίς εμπόδια και προβλήματα για τον ιδιοκτήτη.

Ωστόσο υπάρχει και μία 3η περίπτωση να καταβληθούν τα οφειλόμενα αλλά μετά την παρέλευση του 15νθημ΄ρου που ορίζεται με την εξώδικο δήλωση – όχληση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε αυτή τη περίπτωση και σύμφωνα με το νόμο – όπως έχουμε πει κατ’ επανάληψη από το sie μας – η διαδικασία της έξωσης προχωράει κανονικά, διότι η πληρωμή πρέπει να γίνει αυστηρά σύμφωνα με το νόμο εντός του 15νθημέρου. Έτσι, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο κάποιοι ενοικιαστές να καταβάλουν χρήματα στους ιδιοκτήτες μετά την παρέλευση του 15νθημέρου και παρόλα αυτά να αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της έξωσης σαν να μην είχαν πληρώσει.

Ο βασικός ισχυρισμός των ενοικιαστών οφειλετών που τελικώς πληρώνουν τα οφειλόμενα και παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της έξωσης είναι η οικονομική δυσχέρεια και η τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Ωστόσο ο Αρειος Πάγος έκρινε πλέον ότι η οικονομική δυσχέρεια δεν αποτελεί λόγο μη καταβολής ενοικίου, διότι σε αυτή τη περίπτωση δεν θα πλήρωνε σχεδόν κανείς το ενοίκιό του εξαιτίας της γενικευμένης οικονομικής κατάστασης της χώρας.

β) να κατατεθεί αίτηση για έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου στο κατά το νόμο αρμόδιο δικαστήριο.

Έτσι ακριβώς ήταν και η περίπτωση που τελικώς εκρίθη από τον Άρειο Πάγο που αφορούσε αγωγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου από ενοικιαστή που είχε καταβάλει μεν τα οφειλόμενα ενοίκια, όχι όμως εντός των προθεσμιών του νόμου.

Έτσι είχε δημιουργηθεί το εξής παράδοξο να έχουν πληρωθεί οι οφειλές και ο ενοικιαστής να υποβάλλεται σε έξωση.

Βέβαια δεν θα πρέπει να λησμονούμε το γεγονός ότι τα οφειλόμενα μισθώματα θα ήταν υποχρεωμένος ο ενοικιαστής να τα καταβάλλει ακόμη και δεν είχε προβεί στην εκπρόθεσμη εξόφλησή τους.

Δηλαδή, η καταβολή των οφειλομένων έστω και εκπρόθεσμα δεν θα πρέπει να συνδέεται μόνο με την έξωση του ενοικιαστή, αλλά και με την ήδη γεγενημένη υποχρέωσή του προς καταβολή τους την ίδια στιγμή που είχε στη διάθεση του το μίσθιο μέχρι και την έξωσή του.

Με άλλα λόγια δεν είναι συναλλακτικό ορθό να αποχωρούν οι ενοικιαστές με οφειλές που αφορούν το ακίνητο για το χρονικό διάστημα που το χρησιμοποιούσαν, ενώ ταυτόχρονα να απαιτούν οι εν οικιαστές από τους ιδιοκτήτες να μην προχωρούν σε έξωση όταν τους εξοφλούν τις οφειλές εκπρόθεσμα, με τον ισχυρισμό της οικονομικής δυσχέρειας, αφού οι ενοικιαστές θα ήταν ούτως ή άλλως υποχρεωμένοι είτε παραμείνουν είτε αποχωρήσουν από το μίσθιο να αποπληρώσουν τα δεδουλευμένα μισθώματα.

 

Το ακίνητο εκμισθωνόταν από ιδιώτη για τη χρήση του ως εστιατορίου. Ο εν λόγω ενοικιαστής, το 2008 είχε καθυστερήσει να καταβάλει στον ΟΤΑ-ιδιοκτήτη του ακινήτου νοίκια οκτώ μηνών, δημιουργώντας συνολικά οφειλή 7500 ευρώ. Κατά το τέλος του 2008, ο Δήμος κατήγγειλε τη σύμβαση και με αγωγή του αξίωσε να του επιστραφεί το ακίνητο. Σύμφωνα με το νόμο, η καταγγελία της σύμβασης επιτάσσει την αποπληρωμή της οφειλής εντός μηνός, αλλιώς η συμφωνία λύεται και το ακίνητο αποδίδεται στον ιδιοκτήτη. Ο ενοικιαστής δεν κατέβαλε τα ενοίκια εντός των προβλεπόμενων από την νομοθεσία τριάντα ημερών, αλλά τα κατέβαλε σε δύο δόσεις από τον δεύτερο μέχρι τον έκτο μήνα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε πως η καθυστερημένη καταβολή των οφειλομένων μετά την παρέλευση των προθεσμιών, επιφέρει μεν απόσβεση της οφειλής, πλην όμως εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση για απόδοση του μισθίου – και για να συνεχιστεί η μίσθωση του ακινήτου από τον ίδιο ενοικιαστή, χρειάζεται να συναφθεί νέα σύμβαση.

 

εφημερίδα κεφάλαιο, εφημερίδα κεφάλαιο, εφημερίδα κεφάλαιο, εφημερίδα κεφάλαιο, εφημερίδα κεφάλαιο, εφημερίδα κεφάλαιο

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

6 Comments

    Leave A Reply