επίδομα μητρότητας οαεδ: ΠΟΛ 1193/12: Απαλλάσσεται (μετά από γνωμ. του ΝΣΚ) από το φόρο εισοδήματος το επίδομα μητρότητας (6μηνο ειδ.άδειας) του ΟΑΕΔ για ασφ/νες ΙΚΑ

επίδομα μητρότητας οαεδεπίδομα μητρότητας οαεδ

Σύμφωνα μ΄ αυτή, το Ν.Σ.Κ. (Τμήμα Β΄) γνωμοδότησε ομόφωνα ότι η ειδική παροχή
μητρότητας του άρθρου 142 του Ν.3655/2008 , η οποία χορηγείται από τον ΟΑΕΔ σε
εργαζόμενες μητέρες, ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., κατά τη διάρκεια της
εξάμηνης ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, αποτελεί μεν εισόδημα εκ
μισθωτών υπηρεσιών, αλλά απαλλάσσεται από κάθε φόρο, σύμφωνα με την ειδική
διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 1545/1985.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply