εξαγορά πλασματικών χρόνων: Με 168 ευρώ / μήνα γίνεται εξαγορά πλασματικών χρόνων για τα παιδιά έως και 5 έτη και από τους δύο γονείς υπό προϋποθέσεις

εξαγορά πλασματικών χρόνων

εξαγορά πλασματικών χρόνων

εξαγορά πλασματικών χρόνων

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΕΤΕ ΕΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΔΩ

Μετά από επίμονες ερωτήσεις σας αναφορικά με την εξαγορά πλασματικών χρόνων, κατηγοριοποιήσαμε τις προϋποθέσεις και τα δικαιώματα των ασφαλισμένων προκειμένου να σας δώσουμε σύντομες και απλές απαντήσεις σε αντίσοιχες ερωτήσεις που σας προβληματίζουν.

O νόμος προβλέπει ότι ο χρόνος που μπορεί να εξαγοραστεί από τους ασφαλισμένους είναι 300 ημέρες ασφάλισης το πρώτο έτος και για το πρώτο παιδί, 600 ημέρες ασφάλισης για δύο έτη και για το δεύτερο παιδί και 600 ημέρες ασφάλισης για ο τρίτο παιδί, με ανώτατο χρόνο εξαγοράς τις 1500 ημέρες ασφάλισης και για μια 5ετία.

 

Ποιους ασφαλισμένους αφορά;

Αφορά όλους τους ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών ταμείων.

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εξαγορά πλασματικών χρόνων για τα τέκνα;

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για θεμελίωση όσο και για προσαύξηση της σύνταξης υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα θεμελιώνεται από 1-1-2011 και εντεύθεν.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι 31-12-2010 ΔΕΝ μπορούν να προβούν στην εξαγορά πλασματικών χρόνων.

Με βάση ποιο νόμο προβλέπονται αυτές οι αλλαγές;

Με βάση το νόμο 3996/2011.

Ποιοι το δικαιούνται ;

Το δικαίωμα αναγνώρισης με εξαγορά πλασματικών χρόνων αφορά τόσο τις μητέρες όσο και τους πατέρες των τέκνων ανεξαρτήτως εάν το έχει αναγνωρίσει προηγουμένως και η μητέρα.

Τι ρόλο παίζει η ηλικία των τέκνων;

Κανένα απολύτως ρόλο. Μπορεί να είναι και ενήλικα ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΖΩΗ.

Πως μπορώ να εξαγοράσω κατ’ευθείαν 5 πλασματικά έτη.

Για κατοχύρωση το 2011 δύναται εξαγορά πλασματικών χρόνων έως 4 έτη

Για κατοχύρωση το 2012 δύναται εξαγορά πλασματικών χρόνων έως 5 έτη

Για κατοχύρωση το 2013 δύναται εξαγορά πλασματικών χρόνων έως 6 έτη

Για κατοχύρωση το 2014 δύναται εξαγορά πλασματικών χρόνων έως 7 έτη

 Έχει αναδρομικότητα η θεμελίωση;

Ναι έχει.

Πότε μπορώ να καταθέσω αίτηση;

Οποτεδήποτε ακόμη και κατά την ημέρα κατάθεσης αίτησης συνταξιοδότησης.

Πότε η εξαγορά δεν συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος;

Όταν ο υπολογισμός ή η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος γίνεται με τις διατάξεις και υπό τις προϋποθέσεις των ελάχιστων ημερών ασφάλισης στα Βαρέα και ανθυγιεινά, των χήρων πατέρων ανηλίκων καθώς και των μητέρων ανηλίκων, των γονέων αναπήρων τέκνων και αδελφών και συγγενών αυτών. Οι ανωτέρω κατηγορίες έχουν άλλες προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδότησης και εξαιρούνται από την εξαγορά πλασματικών χρόνων.

Πόσο κοστίζει η εξαγορά πλασματικών χρόνων;

168 ευρώ / μήνα εξαγοράς πλασματικών χρόνων. Εφόσον κάποιος καταβάλλει το ποσό εφάπαξ δικαιούται και εκπτώσεως. Δύναται και η παρακράτηση του ποσό από τη χορηγηθείσα σύνταξη.

Τι ισχύει στο δημόσιο τομέα;

Δύναται η εξαγορά πλασματικών χρόνων για τέκνα ως επιπλέον χρόνος σε σχέση με την εξαγορά που δικαιούνται για σπουδές κλπ.

 Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι;

Δεν πρέπει να λησμονούν ότι η εξαγορά πλασματικών χρόνων δεν επηρεάζει τη μισθολογική τους κατάσταση, γιατί δεν είναι πραγματική υπηρεσία.

πληροφορίες και εδώ

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

3 Comments

    Leave A Reply